platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van friemelen met spaghetti en aanmodderen in de wei

Dit was de week van friemelen met spaghetti en aanmodderen in de wei

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Deze week laten we zien dat in twee diametraal verschillende projecten er toch een rode draad zichtbaar is: de gebruiker.

Het was een week van uitersten. Enerzijds beschrijven we de ultieme uitleglocatie: Hoef en Haag, een compleet nieuw dorp in wat eerst zompige weilanden aan de Lek waren. Anderzijds kijken we naar binnenstedelijke verdichting in optima forma: Het Platform, een mixed use-gebouw in de binnenstedelijke chaos van stationsgebied Utrecht Centraal. De ene casus vraagt om nieuw leven in de tent, de ander om behoud van het leven dat er al krioelt. Toch is er een overeenkomst te ontwaren. Voor beide ontwikkelaars blijkt het betrekken van de gebruiker namelijk doorslaggevend voor het succes.

Dat private partijen werk maken van participatie, is een trend die uitvoerig onderzocht is door Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens van de TU Delft. Zij onderscheiden vijf redenen waarom ontwikkelaars hierop willen (of soms gewoon moeten) inzetten.

En er is nóg een partij om rekening mee te houden bij gebiedsontwikkeling, stellen architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker: de natuur. "De natuur geeft veel aan de mens. Hiervan moeten we veel beter gebruik maken."

Als afsluitende leestips een soort-van-drieluik over - hoe kan het ook anders - de woningbouwopgave. Over of actief grondbeleid de bouw écht versnelt (spoiler: soms, maar zeker niet altijd), of er écht 1 miljoen woningen nodig zijn (dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt) en of een icoon zoals een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord écht nodig is voor de gebiedsontwikkeling op Zuid (nee, maar het maakt het wel een stuk makkelijker).

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Inge Janse - 2019 (Kevin Krebbers)
Inge Janse

Adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (i.janse@tudelft.nl)

Bekijk alle artikelen