Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die zich (bijna) buiten de stad afspeelde

4 november 2021

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Deze keer geen reguliere stadse taferelen, maar veel aandacht voor de opgaven in buitenwijken en het platteland.

Bijna tien minuten puur leesplezier. Dat biedt ons illustere recensentenduo Haan & Laan na zijn bezoek aan Delftlanden in Emmen, een gebied vol desolate leegtes, Victor Veilig-poppen en angst voor Jehova-getuigen.

Ook journalist Floor Milikowski richt zich in haar nieuwe boek specifiek op buitenwijken, hoewel ze zich vooral beperkt tot Amsterdam. Niettemin concludeert recensent Vincent Kompier: “Door een nieuwe generatie een stem te geven weet Milikowski de tijdgeest scherp te raken.”

Gelukkig maakt het ministerie van LNV zich wél druk over de wereld buiten de Randstad. Het liet uitzoeken hoe het landelijk gebied werk moet maken van opgaven als stikstof, CO2, biodiversiteit en waterkwaliteit. De conclusie: zet een programma op met medewerkers uit verschillende overheden.

En nu we toch buiten de bebouwde kom zijn: hoe slim is het dat we buitendijks bouwen, met een klimaat dat steeds grilliger is en een stijgende zeespiegel? “Ik vind het absurd dat dit nog steeds gebeurt”, luidt de conclusie in een notendop.

Verder gooide Tabitha Mann van adviesbureau Over Morgen met gevoel voor pathos de participatieladder uit het raam, terwijl David ter Avest, Gert-Joost Peek en Kees Stam van Hogeschool Rotterdam uitlegden hoe zij studenten voorbereiden op gebiedsontwikkeling in de 21e eeuw.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024