platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week die zich (bijna) buiten de stad afspeelde

Dit was de week die zich (bijna) buiten de stad afspeelde

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Deze keer geen reguliere stadse taferelen, maar veel aandacht voor de opgaven in buitenwijken en het platteland.

Bijna tien minuten puur leesplezier. Dat biedt ons illustere recensentenduo Haan & Laan na zijn bezoek aan Delftlanden in Emmen, een gebied vol desolate leegtes, Victor Veilig-poppen en angst voor Jehova-getuigen.

Ook journalist Floor Milikowski richt zich in haar nieuwe boek specifiek op buitenwijken, hoewel ze zich vooral beperkt tot Amsterdam. Niettemin concludeert recensent Vincent Kompier: “Door een nieuwe generatie een stem te geven weet Milikowski de tijdgeest scherp te raken.”

Gelukkig maakt het ministerie van LNV zich wél druk over de wereld buiten de Randstad. Het liet uitzoeken hoe het landelijk gebied werk moet maken van opgaven als stikstof, CO2, biodiversiteit en waterkwaliteit. De conclusie: zet een programma op met medewerkers uit verschillende overheden.

En nu we toch buiten de bebouwde kom zijn: hoe slim is het dat we buitendijks bouwen, met een klimaat dat steeds grilliger is en een stijgende zeespiegel? “Ik vind het absurd dat dit nog steeds gebeurt”, luidt de conclusie in een notendop.

Verder gooide Tabitha Mann van adviesbureau Over Morgen met gevoel voor pathos de participatieladder uit het raam, terwijl David ter Avest, Gert-Joost Peek en Kees Stam van Hogeschool Rotterdam uitlegden hoe zij studenten voorbereiden op gebiedsontwikkeling in de 21e eeuw.

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Inge Janse - 2019 (Kevin Krebbers)
Inge Janse

Adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (i.janse@tudelft.nl)

Bekijk alle artikelen