Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de verleiding

16 juni 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat de kunst van het verleiden centraal: om ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen, stadsbewoners mee te krijgen in de mobiliteitstransitie en het Rijk te bewegen mee te investeren.

De partij met het hoogste bod in een tender, kan beginnen met bouwen. Maar hoe realistisch is dat wanneer de bouwkosten fors stijgen? Volgens adviseur Maurice Schenk van Akro Consult is een andere manier nodig om ontwikkelaars tot uitvoering te verleiden.

Om steden leefbaar te houden wordt de noodzaak om de stedelijke mobiliteit te veranderen steeds groter. In zijn afstudeerscriptie voor de MCD laat Sebastiaan van der Hijden zien hoe gemeenten stedelingen mee kunnen krijgen in de mobiliteitstransitie.

Geen grond in bezit, maar als gemeente wel snelheid maken met gebiedsontwikkeling? Adviseurs Pauline Schijf (RVO) en Michiel Boesveld (BZK) laten zien hoe dat kan. Ze wijzen op de inzet van het expertteam woningbouw als ultiem verleidingsinstrument.

Tussen Leiden en Dordrecht stemmen acht gemeenten in de Verstedelijkingsalliantie hun ruimtelijke prioriteiten af. Dat is volgens wethouders Anne Mulder (Den Haag) en Fleur Spijker (Leiden) niet alleen logisch, het moet het Rijk ook bewegen om mee te investeren.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren. Thema: Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023