Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de verleiding

16 juni 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat de kunst van het verleiden centraal: om ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen, stadsbewoners mee te krijgen in de mobiliteitstransitie en het Rijk te bewegen mee te investeren.

De partij met het hoogste bod in een tender, kan beginnen met bouwen. Maar hoe realistisch is dat wanneer de bouwkosten fors stijgen? Volgens adviseur Maurice Schenk van Akro Consult is een andere manier nodig om ontwikkelaars tot uitvoering te verleiden.

Om steden leefbaar te houden wordt de noodzaak om de stedelijke mobiliteit te veranderen steeds groter. In zijn afstudeerscriptie voor de MCD laat Sebastiaan van der Hijden zien hoe gemeenten stedelingen mee kunnen krijgen in de mobiliteitstransitie.

Geen grond in bezit, maar als gemeente wel snelheid maken met gebiedsontwikkeling? Adviseurs Pauline Schijf (RVO) en Michiel Boesveld (BZK) laten zien hoe dat kan. Ze wijzen op de inzet van het expertteam woningbouw als ultiem verleidingsinstrument.

Tussen Leiden en Dordrecht stemmen acht gemeenten in de Verstedelijkingsalliantie hun ruimtelijke prioriteiten af. Dat is volgens wethouders Anne Mulder (Den Haag) en Fleur Spijker (Leiden) niet alleen logisch, het moet het Rijk ook bewegen om mee te investeren.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren. Thema: Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024