platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van de verleiding

Dit was de week van de verleiding

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat de kunst van het verleiden centraal: om ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen, stadsbewoners mee te krijgen in de mobiliteitstransitie en het Rijk te bewegen mee te investeren.

De partij met het hoogste bod in een tender, kan beginnen met bouwen. Maar hoe realistisch is dat wanneer de bouwkosten fors stijgen? Volgens adviseur Maurice Schenk van Akro Consult is een andere manier nodig om ontwikkelaars tot uitvoering te verleiden.

Om steden leefbaar te houden wordt de noodzaak om de stedelijke mobiliteit te veranderen steeds groter. In zijn afstudeerscriptie voor de MCD laat Sebastiaan van der Hijden zien hoe gemeenten stedelingen mee kunnen krijgen in de mobiliteitstransitie.

Geen grond in bezit, maar als gemeente wel snelheid maken met gebiedsontwikkeling? Adviseurs Pauline Schijf (RVO) en Michiel Boesveld (BZK) laten zien hoe dat kan. Ze wijzen op de inzet van het expertteam woningbouw als ultiem verleidingsinstrument.

Tussen Leiden en Dordrecht stemmen acht gemeenten in de Verstedelijkingsalliantie hun ruimtelijke prioriteiten af. Dat is volgens wethouders Anne Mulder (Den Haag) en Fleur Spijker (Leiden) niet alleen logisch, het moet het Rijk ook bewegen om mee te investeren.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren. Thema: Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Portret - Joost Zonneveld
Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen