Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de verleiding

16 juni 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat de kunst van het verleiden centraal: om ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen, stadsbewoners mee te krijgen in de mobiliteitstransitie en het Rijk te bewegen mee te investeren.

De partij met het hoogste bod in een tender, kan beginnen met bouwen. Maar hoe realistisch is dat wanneer de bouwkosten fors stijgen? Volgens adviseur Maurice Schenk van Akro Consult is een andere manier nodig om ontwikkelaars tot uitvoering te verleiden.

Om steden leefbaar te houden wordt de noodzaak om de stedelijke mobiliteit te veranderen steeds groter. In zijn afstudeerscriptie voor de MCD laat Sebastiaan van der Hijden zien hoe gemeenten stedelingen mee kunnen krijgen in de mobiliteitstransitie.

Geen grond in bezit, maar als gemeente wel snelheid maken met gebiedsontwikkeling? Adviseurs Pauline Schijf (RVO) en Michiel Boesveld (BZK) laten zien hoe dat kan. Ze wijzen op de inzet van het expertteam woningbouw als ultiem verleidingsinstrument.

Tussen Leiden en Dordrecht stemmen acht gemeenten in de Verstedelijkingsalliantie hun ruimtelijke prioriteiten af. Dat is volgens wethouders Anne Mulder (Den Haag) en Fleur Spijker (Leiden) niet alleen logisch, het moet het Rijk ook bewegen om mee te investeren.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren. Thema: Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023