Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de verleiding

16 juni 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat de kunst van het verleiden centraal: om ontwikkelaars aan te zetten tot bouwen, stadsbewoners mee te krijgen in de mobiliteitstransitie en het Rijk te bewegen mee te investeren.

De partij met het hoogste bod in een tender, kan beginnen met bouwen. Maar hoe realistisch is dat wanneer de bouwkosten fors stijgen? Volgens adviseur Maurice Schenk van Akro Consult is een andere manier nodig om ontwikkelaars tot uitvoering te verleiden.

Om steden leefbaar te houden wordt de noodzaak om de stedelijke mobiliteit te veranderen steeds groter. In zijn afstudeerscriptie voor de MCD laat Sebastiaan van der Hijden zien hoe gemeenten stedelingen mee kunnen krijgen in de mobiliteitstransitie.

Geen grond in bezit, maar als gemeente wel snelheid maken met gebiedsontwikkeling? Adviseurs Pauline Schijf (RVO) en Michiel Boesveld (BZK) laten zien hoe dat kan. Ze wijzen op de inzet van het expertteam woningbouw als ultiem verleidingsinstrument.

Tussen Leiden en Dordrecht stemmen acht gemeenten in de Verstedelijkingsalliantie hun ruimtelijke prioriteiten af. Dat is volgens wethouders Anne Mulder (Den Haag) en Fleur Spijker (Leiden) niet alleen logisch, het moet het Rijk ook bewegen om mee te investeren.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren. Thema: Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022