Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van leefbare steden

9 juni 2022

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat centraal hoe we steden prettig en leefbaar kunnen houden. Met slimme logistiek, meer aandacht voor klimaatadaptatie en door het groen rond de stad te behouden.

Bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt. Op basis van onderzoek in Engeland concludeert VU-hoogleraar Hans Koster dat de natuur rond steden de leefbaarheid versterkt en dat de baten daarvan de hogere kosten voor bouwen in de stad compenseren.

Als steden steeds verder verdichten komt de beschikbare ruimte onder druk te staan. Onderzoekers Rens Wijnakker en Bram Kin ontwikkelden daarom drie ontwerpmaatregelen voor stadslogistiek, zodat gebieden bereikbaar én leefbaar worden en blijven.

De opwarming van de aarde en vollere steden vraagt meer aandacht voor een prettige leefomgeving. Columnist Aeisso Boelman wil een einde aan de vrijblijvendheid ten aanzien van klimaatadaptatie. “Maak er een vast onderdeel van gebiedsontwikkeling van.”

Ook belangrijk voor de leefbaarheid: mogelijkheden om te sporten. Om een beweegcultuur te stimuleren is het volgens sportbestuurder Feike Tibben nodig om sport een veel prominentere plek te geven in de stad.

We hadden deze week niet alleen aandacht voor de leefomgeving. Het blijft immers een uitdaging betaalbare woonruimte in de stad te vinden. Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt vastliep en waar doorbraken mogelijk zijn.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren over het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023