platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van leefbare steden

Dit was de week van leefbare steden

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat centraal hoe we steden prettig en leefbaar kunnen houden. Met slimme logistiek, meer aandacht voor klimaatadaptatie en door het groen rond de stad te behouden.

Bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt. Op basis van onderzoek in Engeland concludeert VU-hoogleraar Hans Koster dat de natuur rond steden de leefbaarheid versterkt en dat de baten daarvan de hogere kosten voor bouwen in de stad compenseren.

Als steden steeds verder verdichten komt de beschikbare ruimte onder druk te staan. Onderzoekers Rens Wijnakker en Bram Kin ontwikkelden daarom drie ontwerpmaatregelen voor stadslogistiek, zodat gebieden bereikbaar én leefbaar worden en blijven.

De opwarming van de aarde en vollere steden vraagt meer aandacht voor een prettige leefomgeving. Columnist Aeisso Boelman wil een einde aan de vrijblijvendheid ten aanzien van klimaatadaptatie. “Maak er een vast onderdeel van gebiedsontwikkeling van.”

Ook belangrijk voor de leefbaarheid: mogelijkheden om te sporten. Om een beweegcultuur te stimuleren is het volgens sportbestuurder Feike Tibben nodig om sport een veel prominentere plek te geven in de stad.

We hadden deze week niet alleen aandacht voor de leefomgeving. Het blijft immers een uitdaging betaalbare woonruimte in de stad te vinden. Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt vastliep en waar doorbraken mogelijk zijn.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren over het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Portret - Joost Zonneveld
Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen