Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van leefbare steden

9 juni 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat centraal hoe we steden prettig en leefbaar kunnen houden. Met slimme logistiek, meer aandacht voor klimaatadaptatie en door het groen rond de stad te behouden.

Bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt. Op basis van onderzoek in Engeland concludeert VU-hoogleraar Hans Koster dat de natuur rond steden de leefbaarheid versterkt en dat de baten daarvan de hogere kosten voor bouwen in de stad compenseren.

Als steden steeds verder verdichten komt de beschikbare ruimte onder druk te staan. Onderzoekers Rens Wijnakker en Bram Kin ontwikkelden daarom drie ontwerpmaatregelen voor stadslogistiek, zodat gebieden bereikbaar én leefbaar worden en blijven.

De opwarming van de aarde en vollere steden vraagt meer aandacht voor een prettige leefomgeving. Columnist Aeisso Boelman wil een einde aan de vrijblijvendheid ten aanzien van klimaatadaptatie. “Maak er een vast onderdeel van gebiedsontwikkeling van.”

Ook belangrijk voor de leefbaarheid: mogelijkheden om te sporten. Om een beweegcultuur te stimuleren is het volgens sportbestuurder Feike Tibben nodig om sport een veel prominentere plek te geven in de stad.

We hadden deze week niet alleen aandacht voor de leefomgeving. Het blijft immers een uitdaging betaalbare woonruimte in de stad te vinden. Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt vastliep en waar doorbraken mogelijk zijn.

Verder wil ik u nog wijzen op de kennisbijeenkomst die de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en het Nationaal Programma RES op 23 juni in Utrecht organiseren over het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022