Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin het Rijk de regie terugneemt

19 mei 2022

2 minuten

Nieuws
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer staat de rol van het Rijk centraal, onder meer als nieuwe regisseur en als evenwichtskunstenaar op het podium van de ruimtelijke ordening.

Het Rijk neemt de regie steviger in handen om de grote ruimtelijke opgaven die op Nederland afkomen in goede banen te leiden en de juiste keuzes te maken. Dat is de kern van de brief die VRO-minister Hugo de Jonge deze week naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde.

Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling, analyseert hoe het Rijk het beste terug kan keren op het podium van de ruimtelijke ordening. Omdat de omstandigheden én de opgaven zijn veranderd is een balanceeract noodzakelijk.

In de nasleep van de vuurwerkramp in de Enschedese wijk Roombeek, 22 jaar geleden, hield het Rijk zich overigens op een grote zak geld na, afzijdig. De gemeente nam de regie en stelde de wensen van bewoners centraal met een aantrekkelijke stadswijk als resultaat.

Hoe het ook zij met de betrokkenheid van het Rijk: om ambities vorm te geven is het zaak snel slepende kwesties als het stikstofdossier op te lossen. Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw: “De onzekerheid is killing voor gebiedsontwikkelingen.”

Verder aandacht voor de inrichting van onze steden. Hoe parametrisch ontwerpen daarbij helpt. Hoe om te gaan met botsende waarden van bewoners in de context van toenemende verstedelijking. En de betekenis van maakbedrijven voor de stad.

Deze week kondigden wij ook de zomereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant aan. Wilt u deze kosteloos in de bus ontvangen? Geef dan hier uw adres door!


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022