Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van enorme wooncoöperaties tot een inspirerende treurtrip

1 september 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo onderzochten we hoe in het buitenland wooncoöperaties zo groot als een complete buurt tot stand komen. Ook biedt een treurtrip in België onverwacht veel inspiratie.

Wooncoöperaties komen in Nederland moeilijk van de grond. Journalist Jaco Boer verdiepte zich in twee coöperaties in Berlijn en Zürich. Die realiseerden complete nieuwbouwbuurten waar enkele duizenden bewoners langdurig tegen grote huurprijsstijgingen worden beschermd.

Minder florissant, maar bijzonder interessant voor gebiedsontwikkelaars is Charleroi in België. Volgens journalist Mark van Wonderen is dit de ultieme treurbestemming. “Maar,” voegt hij eraan toe, “noem het niet de lelijkste stad van de wereld.”

Waar chaos en misverstanden tot norm verheven lijken te zijn in Charleroi, zijn we dat in Nederlandse steden een beetje kwijtgeraakt, vindt architect Bjarne Mastenbroek. Hij houdt een pleidooi voor meer margeruimte – voor mens en landschap. “Als je alles in de stad bebouwt, gaat het fout.”

Laat het een les zijn voor Manchester waar het Castlefield Viaduct al 50 jaar niet meer als spoorbrug in gebruik is en nu als groen park op hoogte het verbindende element tussen nieuwe gebiedsontwikkelingen moet vormen.

Verder wil ik u nog wijzen op het pleidooi van onze columnist Ellen van Bueren om het vertrouwde poldermodel van stal te halen. Niet om winst te spreiden maar om de klimaatpijn eerlijk te verdelen: “Het alternatief is een verzuurde samenleving met chagrijn, onderling venijn en gebrek aan solidariteit.”


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024