Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van sturen en spelregels

2 maart 2023

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. De rode draad van deze week: hoe sturen we op de inrichting van de ruimte? Welke spelregels hanteren we – of laten we juist lekker de boel de boel?

België wordt vaak genoemd als land waar het gebrek aan regels leidt tot een wildgroei aan bebouwing. Opvallend is dat juist hier al jaren gesproken wordt over het inperken van ruimte verslindende verstedelijking. Redacteur Tess van den Bossche ging in Vlaanderen op onderzoek uit.

Veel gemeenten hanteren een ‘faciliterend’ grondbeleid, waarbij het grondbezit aan private partijen wordt gelaten. Maar hoe dan toch te zorgen voor stedenbouwkundige samenhang en versnelling in de bouw? De spelregelkaart kan helpen, betoogt Aart-Jan Roelofs.

Het is natuurlijk geweldig bevredigend om ook het natuurinclusief bouwen te voorzien van checklijsten en andere sturingsinstrumenten. Volgens landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster is het echter beter de natuur zelf de gang te laten gaan. Zelfs (of juist) in de stad.

Wie zorgvuldig wil verbouwen in bestaand stedelijk weefsel kan de nieuwe handreiking ‘Transformeren met cultureel erfgoed’ van de RCE goed gebruiken. Daarmee komen erfgoedwaarden eerder in beeld en krijgen zij een volwaardige plek in het proces.

Nederlandse steden veranderen en gemeenten proberen deze ontwikkelingen toekomstgericht bij te sturen, maar komen daarbij veel argwaan tegen. Planoloog Frank van den Beuken vraagt zich af hoe hiermee om te gaan. Hij doet dit vanuit zijn ervaring als trekker van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kom ook naar het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort!

Het SKG Jaarcongres staat in het teken van uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Minister Hugo de Jonge is present, er is een grote variëteit aan inhoudelijke sessies en het is hét moment van het jaar om hét kennisnetwerk van gebiedsontwikkelend Nederland beter te leren kennen. U bent er toch ook? Meer info vindt u hier, evenals de mogelijkheid om u aan te melden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023