Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van sturen en spelregels

2 maart 2023

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. De rode draad van deze week: hoe sturen we op de inrichting van de ruimte? Welke spelregels hanteren we – of laten we juist lekker de boel de boel?

België wordt vaak genoemd als land waar het gebrek aan regels leidt tot een wildgroei aan bebouwing. Opvallend is dat juist hier al jaren gesproken wordt over het inperken van ruimte verslindende verstedelijking. Redacteur Tess van den Bossche ging in Vlaanderen op onderzoek uit.

Veel gemeenten hanteren een ‘faciliterend’ grondbeleid, waarbij het grondbezit aan private partijen wordt gelaten. Maar hoe dan toch te zorgen voor stedenbouwkundige samenhang en versnelling in de bouw? De spelregelkaart kan helpen, betoogt Aart-Jan Roelofs.

Het is natuurlijk geweldig bevredigend om ook het natuurinclusief bouwen te voorzien van checklijsten en andere sturingsinstrumenten. Volgens landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster is het echter beter de natuur zelf de gang te laten gaan. Zelfs (of juist) in de stad.

Wie zorgvuldig wil verbouwen in bestaand stedelijk weefsel kan de nieuwe handreiking ‘Transformeren met cultureel erfgoed’ van de RCE goed gebruiken. Daarmee komen erfgoedwaarden eerder in beeld en krijgen zij een volwaardige plek in het proces.

Nederlandse steden veranderen en gemeenten proberen deze ontwikkelingen toekomstgericht bij te sturen, maar komen daarbij veel argwaan tegen. Planoloog Frank van den Beuken vraagt zich af hoe hiermee om te gaan. Hij doet dit vanuit zijn ervaring als trekker van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kom ook naar het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort!

Het SKG Jaarcongres staat in het teken van uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Minister Hugo de Jonge is present, er is een grote variëteit aan inhoudelijke sessies en het is hét moment van het jaar om hét kennisnetwerk van gebiedsontwikkelend Nederland beter te leren kennen. U bent er toch ook? Meer info vindt u hier, evenals de mogelijkheid om u aan te melden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023