Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin alles tegelijk moest

16 februari 2023

2 minuten

Nieuws Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Deze keer bleek dat we heel veel tegelijk moeten doen. Het goede nieuws: dat levert veel moois op.

Om de woningbouwproductie op te voeren, wil minister Hugo de Jonge de noodzakelijke stappen in het proces tot aan uitvoering tegelijkertijd doorlopen, in plaats van na elkaar. Adviseurs Evelyn Rademaker en Annius Hoornstra vertellen hoe de door hen bedachte aanpak werkt.

Werk óf wonen? Volgens onderzoeker Jorn Koelemaij kan er veel tegelijkertijd op onze bedrijventerreinen. Menig ondernemer ziet nieuwe bewoners naast de deur als een nieuwe afzetmarkt. Ook zijn er zorgen: over betaalbaarheid en over de vraag waar bedrijven met een milieucontour de ruimte krijgen.

Vooral doorgaan met binnenstedelijk verdichten bij het centrum. Maar daar houdt het op ook wel op, vindt adviseur Joris Winters. Hij zet daarom ook in op drie kleine nieuwe steden boven NAP en buiten de Randstad. En ja, er is bewijs dat daar behoefte aan is.

Van de gewenste circulaire economie komt nog maar weinig terecht. Als gebiedsontwikkeling een bijdrage wil leveren, moet er met vereende kracht en op alle fronten tegelijk aan gewerkt worden. Toch zijn er ook al inspirerende voorbeelden.

Niet alleen de geijkte partijen, maar meteen ook de waterschappers aan tafel vragen. Dat helpt niet alleen om een gebiedsontwikkeling te realiseren maar ook om droge voeten te houden. “We maken een soort badkuip achter de duinen, dat is niet meer vol te houden.”

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Kom ook naar het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort!

Het SKG Jaarcongres staat in het teken van uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Minister Hugo de Jonge is present, er is een grote variëteit aan inhoudelijke sessies en het is hét moment van het jaar om hét kennisnetwerk van gebiedsontwikkelend Nederland beter te leren kennen. U bent er toch ook? Meer info en aanmelden kan hier!

Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color door DFLC Prints (bron: shutterstock)

‘Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color’ door DFLC Prints (bron: shutterstock)

Oproep: deel uw uitweg uit GO in tijden van onzekerheid

Oorlog, hoge rente, hoge bouwkosten, hoge energieprijzen. Het is een cocktail van factoren die het er niet makkelijker op maakt om tot uitvoering te komen in gebiedsontwikkeling. Waar is de uitweg? Uw idee voor een gastbijdrage over dit thema kunt u sturen aan redactie@gebiedsontwikkeling.nu.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023