Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin alles tegelijk moest

16 februari 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Deze keer bleek dat we heel veel tegelijk moeten doen. Het goede nieuws: dat levert veel moois op.

Om de woningbouwproductie op te voeren, wil minister Hugo de Jonge de noodzakelijke stappen in het proces tot aan uitvoering tegelijkertijd doorlopen, in plaats van na elkaar. Adviseurs Evelyn Rademaker en Annius Hoornstra vertellen hoe de door hen bedachte aanpak werkt.

Werk óf wonen? Volgens onderzoeker Jorn Koelemaij kan er veel tegelijkertijd op onze bedrijventerreinen. Menig ondernemer ziet nieuwe bewoners naast de deur als een nieuwe afzetmarkt. Ook zijn er zorgen: over betaalbaarheid en over de vraag waar bedrijven met een milieucontour de ruimte krijgen.

Vooral doorgaan met binnenstedelijk verdichten bij het centrum. Maar daar houdt het op ook wel op, vindt adviseur Joris Winters. Hij zet daarom ook in op drie kleine nieuwe steden boven NAP en buiten de Randstad. En ja, er is bewijs dat daar behoefte aan is.

Van de gewenste circulaire economie komt nog maar weinig terecht. Als gebiedsontwikkeling een bijdrage wil leveren, moet er met vereende kracht en op alle fronten tegelijk aan gewerkt worden. Toch zijn er ook al inspirerende voorbeelden.

Niet alleen de geijkte partijen, maar meteen ook de waterschappers aan tafel vragen. Dat helpt niet alleen om een gebiedsontwikkeling te realiseren maar ook om droge voeten te houden. “We maken een soort badkuip achter de duinen, dat is niet meer vol te houden.”

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Kom ook naar het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort!

Het SKG Jaarcongres staat in het teken van uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Minister Hugo de Jonge is present, er is een grote variëteit aan inhoudelijke sessies en het is hét moment van het jaar om hét kennisnetwerk van gebiedsontwikkelend Nederland beter te leren kennen. U bent er toch ook? Meer info en aanmelden kan hier!

Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color door DFLC Prints (bron: shutterstock)

‘Side view bronze thinker sculpture background template in dark grey and black background color’ door DFLC Prints (bron: shutterstock)

Oproep: deel uw uitweg uit GO in tijden van onzekerheid

Oorlog, hoge rente, hoge bouwkosten, hoge energieprijzen. Het is een cocktail van factoren die het er niet makkelijker op maakt om tot uitvoering te komen in gebiedsontwikkeling. Waar is de uitweg? Uw idee voor een gastbijdrage over dit thema kunt u sturen aan redactie@gebiedsontwikkeling.nu.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024