Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van verantwoordelijkheid nemen

5 oktober 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het nemen van verantwoordelijkheid vormt de rode draad. Voor het draaiend houden van de woningmarktproductie, de opvang van water en voor de inzet van rijksgronden en -gebouwen.

Kwartiermakers Tessa Flantua en Rik Bauer leggen uit waarom het Rijksvastgoedbedrijf meer maatschappelijke impact wil maken met het enorme bezit aan grond en gebouwen. “Wij hebben nu eenmaal de grootste vastgoedportefeuille, dan kan je niet achterover gaan zitten.”

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, moeten zowel publieke als private partijen de nieuwe realiteit onder ogen zien, aldus columnist Aeisso Boelman. “Dat komt neer op prioriteren in ambities en accepteren dat we in een minder lucratieve markt opereren.”

Het is niet eenvoudig om als jongvolwassene een dak boven het hoofd te bemachtigen. Concessies zijn onvermijdelijk. Stadsontwikkelaar Bram Djajadiningrat bracht ze in kaart en ziet een hiërarchie in de afwegingen die jongeren maken.

Vermindert de opvang van regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik? Ja, zeggen onderzoekers van kennisinstituut Deltares. Nu is het een kwestie van verantwoordelijkheid nemen en de besparingsmogelijkheden verzilveren.

Het grondbeleid moet op de schop. Ook de transformaties van bestaande gebieden kunnen daar baat bij hebben. Niet zelden verlopen deze stroperig en komt de businesscase maar moeilijk rond. Een meersporen-aanpak voor de korte en lange termijn moet soelaas bieden.

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken – Gebiedsontwikkeling.nu


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023