Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van verantwoordelijkheid nemen

5 oktober 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het nemen van verantwoordelijkheid vormt de rode draad. Voor het draaiend houden van de woningmarktproductie, de opvang van water en voor de inzet van rijksgronden en -gebouwen.

Kwartiermakers Tessa Flantua en Rik Bauer leggen uit waarom het Rijksvastgoedbedrijf meer maatschappelijke impact wil maken met het enorme bezit aan grond en gebouwen. “Wij hebben nu eenmaal de grootste vastgoedportefeuille, dan kan je niet achterover gaan zitten.”

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, moeten zowel publieke als private partijen de nieuwe realiteit onder ogen zien, aldus columnist Aeisso Boelman. “Dat komt neer op prioriteren in ambities en accepteren dat we in een minder lucratieve markt opereren.”

Het is niet eenvoudig om als jongvolwassene een dak boven het hoofd te bemachtigen. Concessies zijn onvermijdelijk. Stadsontwikkelaar Bram Djajadiningrat bracht ze in kaart en ziet een hiërarchie in de afwegingen die jongeren maken.

Vermindert de opvang van regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik? Ja, zeggen onderzoekers van kennisinstituut Deltares. Nu is het een kwestie van verantwoordelijkheid nemen en de besparingsmogelijkheden verzilveren.

Het grondbeleid moet op de schop. Ook de transformaties van bestaande gebieden kunnen daar baat bij hebben. Niet zelden verlopen deze stroperig en komt de businesscase maar moeilijk rond. Een meersporen-aanpak voor de korte en lange termijn moet soelaas bieden.

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken – Gebiedsontwikkeling.nu


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024