Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week ondergedompeld in wonderolie

26 april 2023

2 minuten

Nieuws Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Deze week stond in het teken van wonderolie. In de vorm van cultuur, een integrale aanpak of als methode om maatschappelijke waarden in transformatiegebieden optimaal te benutten.

Het Eindhovense Strijp R is de geboortegrond van de televisie en inmiddels getransformeerd naar een groene en stedelijke wijk voor bèta kenniswerkers. Het is, zo blijkt in het zevende deel van de serie van Rinske Brand, ook een voorbeeld van een aanpak waarbij cultuur het pepmiddel is voor gebiedsontwikkeling.

Om de groei van – opnieuw Eindhoven – te accommoderen is het zaak alle vervoersbewegingen van bewoners en bezoekers in goede banen te leiden. TU-hoogleraar Ellen van Bueren brouwt in haar essay van tien kritische factoren een wonderolie voor de groeistad en omliggende brainport.

Ze liggen bijna altijd in het hart van de stad: spoorzones. Nu de ene na de andere een transformatie ondergaat, is het des te belangrijker dat deze gebieden echt iets toevoegen aan de leefomgeving. PBL-onderzoeker Like Bijlsma licht haar methodische elixer toe.

Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw ziet flexwoningen opschuiven naar de kwaliteit en uitstraling van permanent gebouwde exemplaren. Dat maakt het demasqué van de reguliere woningbouwproductie pijnlijk duidelijk, maar hij waakt voor flex als makkelijk medicijn.

In de verdichtingsopgave kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Aan de hand van diverse casussen laten onder meer Rijksadviseur Wouter Veldhuis en architect Reimar van Meding zien dat een integrale aanpak de ideale cocktail vormt voor een prettige leefomgeving in volle steden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024