grond bouw bron: pixabay, free domain door lilaoyou (bron: Pixabay)

Dure grond remt nieuwbouw woningen

25 maart 2019

2 minuten

Opinie Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN AMRO, is verbaasd dat gemeenten hun gestegen opbrengsten uit grondexploitaties niet investeren in nieuwe bouwgrond voor woningen. Volgens haar zorgt dit ervoor dat bouwgrond schaars wordt. "Gemeentes moeten de huidige rugwind benutten voor structurele oplossingen."

Hoe kunnen we meer woningen bouwen? In deze column wil ik de nadruk leggen op de rol die de gemeente heeft bij het aanjagen van de woningbouw. Gemeentes bepalen namelijk de prijs voor een bouwkavel op de grond die ze in eigendom hebben. Dit doen ze zowel voor woningen als voor kantoren, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen.

De grondprijs is een van de grootste kostenposten van een nieuwe woning. Gemeentes hebben vanwege hun omvangrijke bezittingen grote invloed op deze kosten. Volgens het Kadaster lag de prijs voor een woningbouwkavel in 2018 op gemiddeld 450 euro per vierkante meter. De totale bouwkosten voor een koop- en huurwoning bedroegen vorig jaar respectievelijk 827 euro en 842 per vierkante meter. Gemeentes hanteren voor (sociale) huurwoningen meestal lagere grondprijzen dan voor koopwoningen, maar in beide gevallen zijn de grondprijzen substantieel. Voor koopwoningen bedragen ze nu meer dan 50 procent van de totale bouwkosten.

Gemeentes profiteren op dit moment van de grote vraag naar woningen. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt namelijk dat zij vorig jaar 1,25 miljard euro verdienden op de exploitatie van grond in hun eigendom, 20 procent meer dan in 2017. De stijging is het gevolg van meer grondverkopen en het rekenen van hogere grondprijzen. Het grootste deel van het resultaat werd behaald met de verkoop van grond voor nieuwe woningen.

Wat schetst mijn verbazing? Dit positieve resultaat wordt volgens de TU Delft niet gebruikt om te investeren in het bouwrijp maken van nog braakliggend terrein dat gemeentes al bezitten of in het aankopen van nieuwe grond dat vervolgens voor bewoning geschikt kan worden gemaakt. Gemeentes lijken daarmee een kortzichtig beleid te voeren, waarbij ze maximaal willen profiteren van de hoge woningprijzen. Het gevolg hiervan is echter dat bouwgrond op termijn schaarser wordt, de grondprijzen verder stijgen en vooral dat de bouw van woningen structureel achterblijft bij de enorme behoefte. Gemeentes zouden daarom hun blik moeten verleggen en de huidige rugwind moeten benutten voor structurele oplossingen.

Deze column verscheen eerder op de site van ABN Amro


Cover: ‘grond bouw bron: pixabay, free domain’ door lilaoyou (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Madeline Buijs

Door Madeline Buijs

Sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024