grond bouw bron: pixabay, free domain

Dure grond remt nieuwbouw woningen

25 maart 2019

2 minuten

Opinie Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN AMRO, is verbaasd dat gemeenten hun gestegen opbrengsten uit grondexploitaties niet investeren in nieuwe bouwgrond voor woningen. Volgens haar zorgt dit ervoor dat bouwgrond schaars wordt. "Gemeentes moeten de huidige rugwind benutten voor structurele oplossingen."

Hoe kunnen we meer woningen bouwen? In deze column wil ik de nadruk leggen op de rol die de gemeente heeft bij het aanjagen van de woningbouw. Gemeentes bepalen namelijk de prijs voor een bouwkavel op de grond die ze in eigendom hebben. Dit doen ze zowel voor woningen als voor kantoren, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen.

De grondprijs is een van de grootste kostenposten van een nieuwe woning. Gemeentes hebben vanwege hun omvangrijke bezittingen grote invloed op deze kosten. Volgens het Kadaster lag de prijs voor een woningbouwkavel in 2018 op gemiddeld 450 euro per vierkante meter. De totale bouwkosten voor een koop- en huurwoning bedroegen vorig jaar respectievelijk 827 euro en 842 per vierkante meter. Gemeentes hanteren voor (sociale) huurwoningen meestal lagere grondprijzen dan voor koopwoningen, maar in beide gevallen zijn de grondprijzen substantieel. Voor koopwoningen bedragen ze nu meer dan 50 procent van de totale bouwkosten.

Gemeentes profiteren op dit moment van de grote vraag naar woningen. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt namelijk dat zij vorig jaar 1,25 miljard euro verdienden op de exploitatie van grond in hun eigendom, 20 procent meer dan in 2017. De stijging is het gevolg van meer grondverkopen en het rekenen van hogere grondprijzen. Het grootste deel van het resultaat werd behaald met de verkoop van grond voor nieuwe woningen.

Wat schetst mijn verbazing? Dit positieve resultaat wordt volgens de TU Delft niet gebruikt om te investeren in het bouwrijp maken van nog braakliggend terrein dat gemeentes al bezitten of in het aankopen van nieuwe grond dat vervolgens voor bewoning geschikt kan worden gemaakt. Gemeentes lijken daarmee een kortzichtig beleid te voeren, waarbij ze maximaal willen profiteren van de hoge woningprijzen. Het gevolg hiervan is echter dat bouwgrond op termijn schaarser wordt, de grondprijzen verder stijgen en vooral dat de bouw van woningen structureel achterblijft bij de enorme behoefte. Gemeentes zouden daarom hun blik moeten verleggen en de huidige rugwind moeten benutten voor structurele oplossingen.

Deze column verscheen eerder op de site van ABN Amro


Cover: ‘grond bouw bron: pixabay, free domain’


Madeline Buijs

Door Madeline Buijs

Sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO


Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022