grond bouw bron: pixabay, free domain door lilaoyou (bron: Pixabay)

Dure grond remt nieuwbouw woningen

25 maart 2019

2 minuten

Opinie Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN AMRO, is verbaasd dat gemeenten hun gestegen opbrengsten uit grondexploitaties niet investeren in nieuwe bouwgrond voor woningen. Volgens haar zorgt dit ervoor dat bouwgrond schaars wordt. "Gemeentes moeten de huidige rugwind benutten voor structurele oplossingen."

Hoe kunnen we meer woningen bouwen? In deze column wil ik de nadruk leggen op de rol die de gemeente heeft bij het aanjagen van de woningbouw. Gemeentes bepalen namelijk de prijs voor een bouwkavel op de grond die ze in eigendom hebben. Dit doen ze zowel voor woningen als voor kantoren, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen.

De grondprijs is een van de grootste kostenposten van een nieuwe woning. Gemeentes hebben vanwege hun omvangrijke bezittingen grote invloed op deze kosten. Volgens het Kadaster lag de prijs voor een woningbouwkavel in 2018 op gemiddeld 450 euro per vierkante meter. De totale bouwkosten voor een koop- en huurwoning bedroegen vorig jaar respectievelijk 827 euro en 842 per vierkante meter. Gemeentes hanteren voor (sociale) huurwoningen meestal lagere grondprijzen dan voor koopwoningen, maar in beide gevallen zijn de grondprijzen substantieel. Voor koopwoningen bedragen ze nu meer dan 50 procent van de totale bouwkosten.

Gemeentes profiteren op dit moment van de grote vraag naar woningen. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt namelijk dat zij vorig jaar 1,25 miljard euro verdienden op de exploitatie van grond in hun eigendom, 20 procent meer dan in 2017. De stijging is het gevolg van meer grondverkopen en het rekenen van hogere grondprijzen. Het grootste deel van het resultaat werd behaald met de verkoop van grond voor nieuwe woningen.

Wat schetst mijn verbazing? Dit positieve resultaat wordt volgens de TU Delft niet gebruikt om te investeren in het bouwrijp maken van nog braakliggend terrein dat gemeentes al bezitten of in het aankopen van nieuwe grond dat vervolgens voor bewoning geschikt kan worden gemaakt. Gemeentes lijken daarmee een kortzichtig beleid te voeren, waarbij ze maximaal willen profiteren van de hoge woningprijzen. Het gevolg hiervan is echter dat bouwgrond op termijn schaarser wordt, de grondprijzen verder stijgen en vooral dat de bouw van woningen structureel achterblijft bij de enorme behoefte. Gemeentes zouden daarom hun blik moeten verleggen en de huidige rugwind moeten benutten voor structurele oplossingen.

Deze column verscheen eerder op de site van ABN Amro


Cover: ‘grond bouw bron: pixabay, free domain’ door lilaoyou (bron: Pixabay) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Madeline Buijs

Door Madeline Buijs

Sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023