Zonnencellen

Project TU Delft krijgt subsidie om wijken CO2-arm aardgasvrij te maken

22 maart 2019

2 minuten

Nieuws DeZONNET, een nieuw project om woningen aardgasvrij te maken met lokaal opgewekte zonnewarmte, heeft van de overheid een subsidie van 350.000 euro gekregen. Met het ontwerp wordt flink meer CO2 bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen. TU Delft is penvoerder van het project en ontwikkelt en test samen met onder meer Deltares en Greenvis dit concept.

DeZONNET bestaat uit een lage temperatuur warmtenet dat wordt gevoed met warmte van de zon door gebruik van ‘PVT’-panelen, een combinatie van zonnecollectoren en zonnepanelen. Bestaande componenten worden gecombineerd tot een wijkenergieconcept waarmee lokaal opgewekte energie maximaal wordt benut. De lokaal opgewekte warmte wordt deels direct benut en deels opgeslagen, waardoor een minimale externe input van energie nodig is. Dit leidt niet alleen tot een aardgasvrije oplossing, maar tevens tot een directe maximale besparing van CO2.


Meer efficiëntie
Een warmtepomp per huishouden verhoogt de temperatuur van de lokaal opgewekte warmte om de woning te verwarmen en warm tapwater te maken. Daarnaast wordt elk individueel systeem gekoppeld aan een zeer lage temperatuur warmtenet met een warmte-koude opslag (WKO) voor uitwisseling en seizoensopslag van warmte. Deze combinatie maakt het mogelijk in nieuwe én bestaande woonwijken WKO-systemen toe te passen.

Met het ontwerp wordt met weinig inzet van elektriciteit in de warmtebehoefte voorzien, zonder aanvullende warmtebronnen. De initiatiefnemers doen onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid én naar de maatschappelijke aspecten, waaronder bewonersparticipatie en innovatieve businessmodellen. De eerste test voor het op deze wijze aardgasvrij maken van een bestaande wijk vindt plaats in Haarlem. DeZONNET is dan ook onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord, dat begin maart werd ondertekend.

Het consortium achter DeZONNET bestaat uit: TU Delft faculteit Bouwkunde, Deltares, Stichting DE Ramplaan en project SpaarGas, Greenvis, De WarmteTransitieMakers, ENGIE, Triple solar en Fortes Energy Systems.

Dit artikel verscheen eerder op tudelft.nl


Cover: ‘Zonnencellen’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024