Zonnencellen

Project TU Delft krijgt subsidie om wijken CO2-arm aardgasvrij te maken

22 maart 2019

2 minuten

Nieuws DeZONNET, een nieuw project om woningen aardgasvrij te maken met lokaal opgewekte zonnewarmte, heeft van de overheid een subsidie van 350.000 euro gekregen. Met het ontwerp wordt flink meer CO2 bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen. TU Delft is penvoerder van het project en ontwikkelt en test samen met onder meer Deltares en Greenvis dit concept.

DeZONNET bestaat uit een lage temperatuur warmtenet dat wordt gevoed met warmte van de zon door gebruik van ‘PVT’-panelen, een combinatie van zonnecollectoren en zonnepanelen. Bestaande componenten worden gecombineerd tot een wijkenergieconcept waarmee lokaal opgewekte energie maximaal wordt benut. De lokaal opgewekte warmte wordt deels direct benut en deels opgeslagen, waardoor een minimale externe input van energie nodig is. Dit leidt niet alleen tot een aardgasvrije oplossing, maar tevens tot een directe maximale besparing van CO2.


Meer efficiëntie
Een warmtepomp per huishouden verhoogt de temperatuur van de lokaal opgewekte warmte om de woning te verwarmen en warm tapwater te maken. Daarnaast wordt elk individueel systeem gekoppeld aan een zeer lage temperatuur warmtenet met een warmte-koude opslag (WKO) voor uitwisseling en seizoensopslag van warmte. Deze combinatie maakt het mogelijk in nieuwe én bestaande woonwijken WKO-systemen toe te passen.

Met het ontwerp wordt met weinig inzet van elektriciteit in de warmtebehoefte voorzien, zonder aanvullende warmtebronnen. De initiatiefnemers doen onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid én naar de maatschappelijke aspecten, waaronder bewonersparticipatie en innovatieve businessmodellen. De eerste test voor het op deze wijze aardgasvrij maken van een bestaande wijk vindt plaats in Haarlem. DeZONNET is dan ook onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord, dat begin maart werd ondertekend.

Het consortium achter DeZONNET bestaat uit: TU Delft faculteit Bouwkunde, Deltares, Stichting DE Ramplaan en project SpaarGas, Greenvis, De WarmteTransitieMakers, ENGIE, Triple solar en Fortes Energy Systems.

Dit artikel verscheen eerder op tudelft.nl


Cover: ‘Zonnencellen’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023