New York City met het Governors Island door Rene Pi (bron: Shutterstock)

Een klimaateiland met erosieremmend zeewier naast Manhattan

20 maart 2024

2 minuten

Casus Kun je Manhattan beschermen voor de gevolgen van klimaatverandering met zeewier? De stad New York maakt plannen voor een klimaatcampus op Governors Island. In 2028 moet een gebouw gericht op onderzoek naar oplossingen voor de klimaatcrisis gereed zijn. Nu al worden op het eiland verschillende klimaatadaptieproeven gehouden. Onder andere met de toepassing van zeewier.

Als de zeespiegel stijgt hoe beschermen we kusten en steden dan tegen het hoge water? Is er over honderd jaar nog voldoende schoon drinkwater? Wat kunnen drijvende tuinen beteken voor aquatische ecosystemen? De stad New York wil dat het eiland volledig in het teken komt te staan van onderzoek naar klimaatvraagstukken. De eerste proefopstellingen zijn inmiddels gerealiseerd op Governors Island en zoeken antwoord op bovenstaande vragen.

Militaire functie

Voor wie het niet kent: Governors Island is een microfoon-vormig eiland van zeventig hectare naast New York. De plek kent een lange historie, maar werd nooit intensief bebouwd. De oorspronkelijke bewoners van Amerika gebruikten het tot de 17de eeuw om te vissen. Vanaf 1624 zetelde op Governors eiland de Nederlandse West Indische Company, voordat de kolonisten aan de overkant van het water Nieuw-Amsterdam, het latere New York, stichtten. In de eeuwen die volgden had het eiland lange tijd een militaire functie.

De plek zal worden gewijd aan onderzoek, onderwijs en nadrukkelijk ook aan publieke programma’s

Daaraan kwam eind vorige eeuw een eind. Tegenwoordig zijn de parken op Governors Island open voor publiek. Parken naar ontwerp van de Nederlandse landschapsarchitecten van West8 werden aangelegd. Met de veerboot varen de stedelingen naar het eiland om te ontsnappen van de drukte en het verkeer: op het eiland komen geen auto’s. Sinds 2003 valt het eiland bestuurlijk onder de stad en staat New York, die verkregen het eiland op voorwaarde dat het geen woningbouwbestemming zou komen. Een andere functie werd daarom bedacht: een klimaatcampus.

Houten achtbaan

In 2028 moeten de universiteitsgebouwen gereed zijn. Het internationale architectenbureau SOM ontwerpt op het eiland een centrum voor klimaatstudies. Het gebouw van meer dan 35.000 m2 krijgt een golvend dak met zonnepanelen boven op een constructie van hout. In de verte doet het denken aan een achtbaan. De plek zal worden gewijd aan onderzoek, onderwijs en nadrukkelijk ook aan publieke programma’s.

Luchtfoto van Manhattan en Governors Island door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

‘Luchtfoto van Manhattan en Governors Island’ door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)


Nu zijn op het eiland dus al de eerste proefopstellingen gebouwd. De Trust For Governors Island schreef een prijsvraag voor ‘technische klimaatprojecten’, daaruit werden een aantal pilotprojecten geselecteerd die een geldbedrag krijgen en jaar lang op het eiland mogen testen. Eén van de resultaten is het zeewierproject. Geëxperimenteerd wordt met of onderwaterplanten ‘erosie kunnen verminderen door golven te kalmeren en productieve ecosystemen kunnen’, staat in een artikel op Bloomberg. Twaalf rijen zeewier moeten testen of dat werkt. Bezoekers kunnen de proefopstellingen zelf bekijken. Het eiland moet bovenal een living laboratory worden.


Cover: ‘New York City met het Governors Island’ door Rene Pi (bron: Shutterstock)


Afke Laarakker door Afke Laarakker (bron: LinkedIn)

Door Afke Laarakker

Freelance journalist


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024