Manhattan, New York door IM_photo (bron: Shutterstock)

New York na twee jaar corona: mensen keren voorzichtig terug, maar trek uit de stad lijkt structureel

26 juli 2022

3 minuten

Analyse Wat zijn de gevolgen van de coronapandemie voor de toekomst van de stad? Wereldwijd proberen onderzoekers, bestuurders en gebiedsontwikkelaars het antwoord op die vraag te vinden. In New York keren bewoners langzaamaan weer terug, maar experts vrezen dat de trek uit de stad misschien wel structureel is.

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat steden wereldwijd te maken hebben gekregen met zowel negatieve als positieve veranderingen. Van gentrificatie als ongewenst bijeffect tot een bevolkingskrimp, maar ook nieuwe maatschappelijke initiatieven en snellere samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en burgers. Alleen is de onzekerheidsfactor groot, want niemand kan met zekerheid zeggen wat de structurele gevolgen op de lange termijn zijn.

Blijvende aantrekkingskracht

Bloomberg deed vorige maand een eerste poging het toekomstbeeld voor New York te schetsen. Op basis van de adreswijzigingen die bij de Amerikaanse post binnenkwamen, kunnen de eerste conclusies getrokken worden over de gevolgen na twee jaar pandemie. Wat blijkt: de bewoners van New York keren grotendeels terug en de (gedeeltelijke) terugkeer naar de fysieke werkvloer zorgt weer voor levendigheid en economisch herstel.

Het komende halfjaar is cruciaal in het vaststellen of de uittocht van de vaste bewoners van New York definitief een halt is toegeroepen

In het eerste jaar na de uitbraak van corona vertrokken bewoners massaal naar randgemeenten en andere meer landelijke regio’s rondom de stad. Vooral vanuit het stadsdeel Manhattan, het kleinste maar meest dichtbevolkte en dichtbebouwde van de vijf stadsdelen in New York, trokken mensen weg. Maar de combinatie van de heropening van sommige kantoren, de blijvende aantrekkingskracht van de grote stad en de gestegen huizenprijzen in de omliggende steden en regio’s zorgt er niet alleen voor dat mensen terugkeren, maar maakt het ook een stuk lastiger de stad te verlaten.

Nooit meer

Gevolg van de (gedeeltelijke) terugkeer van de bewoners is dat de huren in de stad (opnieuw) sterk stijgen en het aanbod van nieuwe (huur)huizen afneemt. Ondanks die nadelige effecten is de gedeeltelijke terugkeer van de New Yorkers goed nieuws voor de stad, stellen experts in het artikel. De metropool had namelijk voor de coronapandemie al te maken met een terugloop in het bewonersaantal. De nadelen van de grote stad (drukte, criminaliteit, leefbaarheid) duwt de bevolking naar andere steden en gebieden in heel Amerika. Maar, zo wijzen de cijfers uit, “the data show how the most extreme migration patterns have already started to reverse, making last year’s dip seem like a pandemic-era blip.”

Cruciaal half jaar

Toch kan de vlag nog niet definitief uit. Nicholas Bloom, hoogleraar economie aan de universiteit van Stanford, waarschuwt dat het komende halfjaar cruciaal is in het vaststellen of de uittocht van de vaste bewoners van New York definitief een halt is toegeroepen. Mocht dat niet zo zijn dan ziet de stad deze bewoners nooit meer terug. Het aantal bewoners keert dan nooit meer op het oude niveau terug, is zijn verwachting.

Manhattan, New York door TTstudio (bron: Shutterstock)

‘Manhattan, New York’ door TTstudio (bron: Shutterstock)


Die analyse sluit aan bij de verwachtingen van andere deskundigen die in het verhaal worden aangehaald. Zij denken dat de nadelige effecten van de emigratie tijdens de pandemie – waar naast New York ook andere steden mee te maken kregen – zullen blijven bestaan. Ongeacht het aantal inwoners van de stad komt bijvoorbeeld het aantal forenzen volgens hen nooit terug meer op het oude niveau, wat nadelig is voor de economie van de stad. De experts wijzen ook op de blijvende grootstedelijke problematiek als criminaliteit en verminderde leefbaarheid. Dit zorgt ervoor dat jonge gezinnen helemaal niet terugkeren naar de grote stad.


Lees het volledige artikel op de site van Bloomberg.


Cover: ‘Manhattan, New York’ door IM_photo (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023