Buiksloterham door VERO visuals (bron: vero.digital)

Enquête: hoe versterkt duurzaamheid de marktpositie van gebiedsontwikkelaars?

26 februari 2021

2 minuten

Onderzoek TU Delft-student Pim Lambert doet onderzoek naar de impact van duurzaamheid op het competitieve voordeel van vastgoed- en gebiedsontwikkelaars. Hij kan daarbij de hulp van gebiedsontwikkelaars gebruiken die hun ervaringen delen.

Welk competitief voordeel heeft duurzaamheid? Om daarachter te komen, vragen we u (vastgoed- en gebiedsontwikkelaars) een aantal vragen te beantwoorden. U kunt deze enquête hier invullen (deze is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten).

In een veranderende markt waarin duurzaamheid een groeiende rol speelt, wordt het steeds belangrijker voor Nederlandse vastgoed- en gebiedsontwikkelaars om een duurzame bedrijfsstrategie te hebben. Dit wordt onder andere veroorzaakt door externe druk vanuit wet- en regelgeving (zoals BENG en klimaatdoelen), nieuwe eisen vanuit investeerders en klanten, en de maatschappelijke behoefte naar een meer duurzame samenleving (JLL, 2020; JLL, 2019; CBRE Research, 2020; Deloitte, 2020; VNO-NCW en MKB- Nederland, 2021). Kortom, er zijn vele redenen voor Nederlandse vastgoed- en gebiedsontwikkelaars om te innoveren en een leidende rol te nemen voor duurzaamheid (Haak & Heurkens, 2015; Heurkens, 2017; Heurkens, 2020). De continuïteit en het concurrerend vermogen van deze sleutelpartijen in de Nederlandse verstedelijkingsopgave hangen hier dus van af (Senge, Smith, Laur, & Schley, 2010).

Barrières en kansen

Toch lijken veel ontwikkelaars terughoudend. Financiële, wettelijke, organisatorische, technische of kennis-gerelateerde barrières voorkomen dat ontwikkelaars duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie centraal stellen (Regales, 2017; Williams & Dair, 2007; Zhang, Shen, Wu, & Qi, 2011). Duurzaamheid kan echter een aantoonbare bijdrage leveren aan de reductie van operationele kosten, de verhuur- en verkoopbaarheid verhogen, het rendement verbeteren, en de overall reputatie en het imago van het bedrijf opkrikken (van Driel & van Zuijlen, 2016). Kortom, ondanks de aanwezigheid van barrières liggen er ook kansen voor ontwikkelaars om concurrerend te blijven in een competitieve markt. Waarom wordt duurzaamheid door de sector dan niet altijd volledig geïntegreerd in bedrijfsstrategieën en projecten?

Om daar achter te komen, vraag ik vastgoed- en gebiedsontwikkelaars om deze enquête in te vullen. De gegevens gebruik ik om meer zicht te krijgen in de manier waarop duurzaamheid een rol speelt in de concurrentie tussen vastgoed- en gebiedsontwikkelaars Als u uw emailadres achterlaat, dan ontvangt u in juli de resultaten van het onderzoek (in de vorm van een afstudeerrapport). Alle reacties zijn en blijven anoniem. Ook worden individuele resultaten niet gepubliceerd. Uw bijdrage wordt enkel gebruikt om de algemene kennis omtrent dit onderwerp te verbreden en zo een stap te zetten richting een duurzamere bebouwde omgeving.

Bij voorbaat enorm bedankt voor uw bijdrage!

Bronnen

 1. CBRE Research. (2020). Real Estate Market Outlook 2020 The Netherlands. Retrieved from CBRE Research: www.cbre.nl
 2. Deloitte. (2020). Real Estate Predictions 2020. Retrieved from Deloitte: www.deloitte.com
 3. Haak, M., & Heurkens, E. (2015). Innnovatie bij vastgoedontwikkerlaars: Typologieën en strategieën. Real Estate Research Quarterly, 14(2), 48-54.
 4. Heurkens, E. (2017). Strategies for sustainable private sector-led urban development projects in the Netherlands. 23rd Annual Pacific Rim Real Estate Society Conference (pp. 1-10). Sydney: University of Technology Sydney.
 5. Heurkens, E. (2020). De rol van private partijen in duurzame stedelijke ontwikkeling. Service Magazine, 27, 19-23.
 6. JLL. (2019). JLL Rapport Ranking Residential. Retrieved from JLL: www.jll.nl
 7. JLL. (2020, June 25). Top 10 Global CRE trends. Retrieved from Vastgoedjournaal: https://www.jll.nl/nl/trends-inzichten/onderzoek/2020-top-10-global-cre-trends
 8. Regales, C. (2017). Stimulating Sustainable Urban Developments. Delft: Tu Delft.
 9. Senge, P., Smith, B., Laur, N., & Schley, S. (2010). The Necessary Revolution: How individuals and organizations are working together to create a sustainable world. London: Johan Murray Press.
 10. van Driel, A., & van Zuijlen, J. (2016). Strategische Inzet van Vastgoed: over duurzaam beleid en management. Amsterdam: WEKA Business Media BV.
 11. VNO-NCW en MKB- Nederland. (2021). Ondernemen voor brede welbaart; naar nieuw Rijnlands samenspel. Den Haag.
 12. Williams, K., & Dair, C. (2007). What is Stopping Sustainble Building in England? Barriers Experienced by Stakeholder in Delivering Sustainable Developments. Sustainble Development, 15(3), 135-147. doi:10.1002/sd.308
 13. Zhang, X., Shen, L., Wu, Y., & Qi, G. (2011). Barriers to Implement Green Strategy in the Process of Developing Real Estate Projects. The Open Waste Management Journal, 4, 33-37. doi:10.2174/1876400201104010033


Cover: ‘Buiksloterham’ door VERO visuals (bron: vero.digital)


Pim Lambert door Pim Lambert (bron: Linkedin)

Door Pim Lambert

Student Management in the Built Environment


Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022