Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Europese samenwerking maakt duidelijk waar Nederlandse wetgeving tekortschiet

24 april 2012

3 minuten

Nieuws Wie iets wil proeven van de échte Europese geest, moet niet te lang kijken naar het geruzie van de Europese regeringsleiders, maar naar de praktijk. Ook in de woningbouw zoeken partijen elkaar op om in pilotprojecten kennis en ervaring uit te wisselen. De Rotterdamse corporatie Havensteder participeert in het project Building Together, waarin men zij aan zij met andere Europese partijen op zoek is naar het ideale concept voor een passiefhuis. Maar ook hier botsen grootse Europese ideeën vroeg of laat met kleingeestige lokale wetten en regels.

“Voor ons is het van grote waarde om van buitenlandse ervaringen te leren,” aldus Ben Pluijmers, directeur Strategie van Havensteder en ‘overtuigd Europeaan’. “Beter goed gejat, dan slecht bedacht, is wat dat betreft ons motto.”
Havensteder is niet voor niets actief lid van de European Foundation for Living (EFL), een samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse partijen in de woningbouw, dat recent ook uitbreiding heeft gezocht naar Frankrijk en Groot-Brittannië. De samenwerking binnen EFL is gefocust op het uitwisselen van kennis en ervaring in concrete projecten, dus niet alleen praten, maar vooral gezamenlijk doen. Pluijmers: “EFL werkt ook samen met een groter Europees netwerk, Eurhonet. Via die weg hoorden we van het project Building Together. Het project was al gestart, dus we zijn eigenlijk op een rijdende trein gesprongen. De Franse architect Nicolas Michelin (ANMA) had al een ontwerp gemaakt, dat hij samen met een Duitse installateur uitwerkt. Op locaties in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië en Nederland gaat het passiefhuis gerealiseerd worden. Als je met zoveel partijen iets ontwikkelt, is het natuurlijk niet customized. Voor ons was de belangrijkste afweging: past dit concept op de locatie die we voor ogen hebben? Dat was het geval.”

Passiefhuis in sociale huur

Van de deelnemende projecten ligt Darmstadt aan kop. Daar is in 2011 de bouw gestart. De andere locaties zitten in de fase van schetsontwerp of voorlopig ontwerp. De pilot van Havensteder zit in de fase van voorlopig ontwerp en krijgt een plek in Smeetsland-Noord, een buurt van zo’n tweehonderdvijftig woningen op een historisch beladen plek. “Op het terrein stonden tot voor kort nog noodwoningen, die in 1940 na het bombardement op Rotterdam zijn gebouwd,” zo vertelt Mildred Pijnenborg, manager gebiedsontwikkeling bij Havensteder. “In 2010 zijn de laatste woningen gesloopt. Hoewel het een wijkje was met een sterke sociale cohesie, waren de woningen na zo lange tijd technisch gewoon te slecht. De bewoners zijn naar tevredenheid in de omgeving gehuisvest. Het nieuwe Smeetsland-Noord bestaat overwegend uit grondgebonden eengezinswoningen in de koopsector. Aan de rand hebben we een appartementencomplex voor de sociale huur gepland met zo’n 27 tot 30 woningen. Daar gaan we ons passiefhuis realiseren.” Een passiefhuis in de sociale huur. Dat klinkt als een gewaagde onderneming. “Dat is het ook,” bevestigt Ben Pluijmers. “We hebben eerder een renovatieproject in Capelle bij de hand gehad. Daar wilden we ook een enorme energiesprong maken. Om dat te realiseren heb je echter akkoord van 70 procent van de huurders nodig. Dat hebben we daar bij lange na niet voor elkaar gekregen. Mensen kijken toch vooral naar de ontwikkeling van de huur op de korte termijn. We zouden in Nederland veel meer naar het denken in woonkosten toe moeten, in plaats van huren. In Duitsland is dat al veel meer het geval. Dat heeft er zeker ook mee te maken dat daar het concept passiefhuis al veel meer is ingeburgerd. Er is zelfs een aparte certificering voor. In Nederland is men er daarentegen nog niet zo mee bezig. Onze regelgeving helpt wat dat betreft ook niet. Neem de huurtoeslag. Als de huur te hoog wordt, verlies je de huurtoeslag. Ook al kun je geld terugverdienen op je energierekening, dan staat zo’n regeling een hogere huur om te beginnen in de weg.”

Zie voor volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’


Portret - Letty Reimerink

Door Letty Reimerink

Adviseur/Gespreksleider/ Schrijver (Reimerink Advies)


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023