Europese strategie voor de vastgoedmarkt gevraagd

6 juni 2013

2 minuten

Voor Guy Verhofstadt is er geen twijfel mogelijk: de oplossing voor de vastgoedmarkt kan alleen komen vanuit Brussel. De bankenunie en eurobonds moeten de economie weer zodanig aanzwengelen dat vertrouwen en daarmee financieringsruimte ontstaat. Maar eerst wil Verhofstadt nog iets kwijt over het thema van deze eerste Provada-dag, herontwikkeling. Zelf is Verhofstadt namelijk een verwoed verbouwer. En met hem menig Belg, die, zoals bekend, met de steen in de maag wordt geboren. Huren doen de zuiderburen niet aan, het eerste waar ieder jong gezin aan denkt is het bouwen, of verbouwen, van een eigen huis. Dat leidt weliswaar tot ‘een chaos die je alleen in Belgie aantreft’, maar daar staat tegenover dat de bouw in Belgie nooit zal stilvallen, aldus Verhofstadt.

Guy Verhofstadt, voorzitter van de liberale alliantie in het Europees Parlement

Europese strategie voor de vastgoedmarkt gevraagd - Afbeelding 1

‘Europese strategie voor de vastgoedmarkt gevraagd - Afbeelding 1’


Van de Nederlandse cijfers wordt Verhofstadt depressief. Maar na een stabilisatie in 2014 zal de bouw- en vastgoedsector in Europees perspectief weer aantrekken, verwacht hij. Daarvoor is echter wel een Europese strategie nodig. Die bestaat uit het enerzijds op gang brengen van de economie (‘niet blijven dromen’) en anderzijds het zo snel mogelijk oplossen van de bankencrisis. Een bankenunie en Europees resolutiefonds dat de rotte appels onder de banken uit kan halen moeten het vertrouwen in de kredietverlening doen terugkeren. Daarbij hoort ook een gemeenschappelijke obligatiemarkt, waardoor een vermindering van de rente kan worden gerealiseerd die de overheden ruimte biedt om te investeren door afname van de rentebetalingen over de staatsschulden. Door de hoge rentevoet in Europa gaan tientallen miljarden euro’s verloren voor de economie, aldus Verhofstadt.

Tegelijkertijd kunnen bedrijven tegen gunstiger voorwaarden kredieten krijgen. Ook moet de Europese investeringsbank een kapitaalsinjectie krijgen, waardoor grote projecten in infra, energie en digitale netwerken mogelijk worden. Het oplossen van het institutionele probleem in Europa is voor Verhofstadt de enige manier om weer econonomische groei te realiseren. Zelfs op een continent als Afrika (economische groei 6%) blijft Europa achter. ‘Europa moet verder integreren, zowel wat betreft begroting als een nauwere verweving van economische strategie van de Eurolanden.’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022