platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Factsheets bewijzen positieve bijdrage bomen aan de stad

Factsheets bewijzen positieve bijdrage bomen aan de stad

natuur in stad

Betere waterhuishouding, minder opwarming en schonere lucht: bomen en groen dragen positief bij aan steden. Om duidelijk te maken hoe groot dat effect is, heeft de Universiteit Wageningen de wetenschappelijke kennis over deze kwaliteiten samengevat tot factsheets, ter ondersteuning bij keuzes over de rol die groen speelt bij gebiedsontwikkeling.

De factsheets geven ook informatie over hoe het groen gerealiseerd kan worden. Bovendien biedt Wageningen UR een bomenposter, met per boomsoort informatie over hun positieve bijdrage om CO2 vast te leggen, opwarming te beperken, en andere ecosysteemdiensten.

Cover: ”Museumplein” (CC BY-SA 2.0) by d_vdm

Bekijk de factsheets op ruimtelijkeadaptatie.nl