Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Geld maakt niet gelukkig, Rijk!

28 september 2020

3 minuten

Opinie Hans-Hugo Smit bestudeerde de jongste Miljoenennota van het Rijk. Tevreden las hij over de miljarden die vrijgemaakt worden voor gebiedsontwikkeling en de bouwsector. Maar voor de langere termijn is meer nodig om de grote ruimtelijke opgaven in Nederland aan te pakken. “Geld is mooi, maar niet de oplossing. Minder regels en meer regie zijn dat wel.”

De Miljoenennota heeft veel aandacht voor gebiedsontwikkeling en de bouwsector. Er komen ‘versnellocaties’, projecten worden ‘naar voren gehaald’ en er komen ‘verkenningen’ naar actief grondbeleid, een ontwikkelbedrijf en doorbouwgaranties van het Rijk. Versnellen, naar voren halen en verkennen zijn mooie woorden, maar de overheid doet ook boter bij de vis. Miljarden komen onze kant op! 290 miljoen als ‘woningbouwimpuls’, 10 jaar lang 100 miljoen voor verduurzaming van de bouwsector en 2 miljard voor grote infraprojecten. Een gegeven paard kijk je niet in de bek, dus: dank u wel, overheid! 

Of: dank je de koekoek overheid! Want welk geld krijgen we nu eigenlijk? Het is vooral geld dat ons of al was beloofd of dat we eigenlijk veel eerder hadden moeten krijgen.

Eerst dat ‘naar voren halen’ van grote projecten. Een sympathiek streven om de bouwsector in crisistijd draaiende te houden. Maar een sigaar uit eigen doos, want het werk en het geld was de sector eigenlijk al toegezegd. Het is alsof je je puberzoon in 1 keer al zijn zakgeld voor komend jaar geeft. Jou kost het niets extra’s en hij kan zijn geluk niet op, maar nog voor de zomer heb je geheid heel vervelende gesprekken met elkaar. Lang leve ‘naar voren halen’.

Dan ‘versnellen’. Als het noodzakelijk is om dingen ‘naar voren’ te halen, is het de vraag hoe grote projecten nu opeens kunnen versnellen. Slaan we onderzoeken, inspraakprocedures of garantstellingen over? Gaan we veel sneller aanbesteden? Is ‘PAS’ opeens uit de lucht? Zelfs de eerdere 5 miljard van het Rijk om stikstofemissie te reduceren heeft maar weinig ‘versneld’. Wat gaat er nu anders?

Tot slot ‘verkennen’. Ik denk weer even aan die puberzoon. Als ouders zeggen “we zullen erover nadenken”, dan weet je meestal het antwoord wel... Hopelijk is dat hier anders, want actievere rijksbemoeienis met de ruimtelijke opgave lijkt me een no-brainer. Veel van de huidige problemen komen door jarenlang te weinig regie. Veel van de huidige miljoenen hadden eigenlijk al veel eerder in woningbouw, infrastructuur en verduurzaming moeten worden gestoken. Geld voor achterstallig onderhoud aan wegen en kades of voor achterblijvende woningproductie? Ook dit is een sigaar uit eigen doos, maar dan met terugwerkende kracht. 

Toch geeft de Miljoenennota wel hoop. Met deze hernieuwde aandacht van de landelijke overheid voor wat in wezen een landelijke opgave is, lijkt een ‘VROM 2.0’ weer een stapje dichterbij. Geld is mooi, maar niet de oplossing. Minder regels en meer regie zijn dat wel. Daarvoor hoeven we niet rijk te wezen, maar moeten we wel bij het Rijk zijn.


Cover: ‘Hans-Hugo Smit’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Hans-Hugo Smit door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Hans-Hugo Smit

Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance.


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024