Finance

Gemeenten, stuur meer op het economische effect van gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling gaat over meer dan alleen vierkante meters, programma en financiële haalbaarheid. Allerlei directe en indirecte economische effecten hangen ermee samen. Zo zorgt het drinken van een kopje koffie op een terras niet alleen voor omzet voor de uitbater, maar ook voor werkgelegenheid en aanverwante business-to-business-transacties.

Gemeenten sturen alleen nog te weinig op deze effecten.

Veel gemeenten maken al wel gebruik van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), maar die is vooral gericht op nationale welvaarteffecten en is een zwaar en kostenintensief instrument. Consultancybureau Deloitte stelt daarom een alternatief voor: de economische impactanalyse, bedoeld om economische effecten van gebiedsontwikkeling mee in kaart te brengen. Dit inzicht is waardevol in bestuurlijke (gemeentelijke) besluitvorming, omdat het laat zien wat de effecten zijn op de stad en of een directe financiële impact hebben op gemeentefinanciën.

Lees verder over de economische impactanalyse op Deloitte.com


Cover: ‘Finance’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024