Finance

Gemeenten, stuur meer op het economische effect van gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling gaat over meer dan alleen vierkante meters, programma en financiële haalbaarheid. Allerlei directe en indirecte economische effecten hangen ermee samen. Zo zorgt het drinken van een kopje koffie op een terras niet alleen voor omzet voor de uitbater, maar ook voor werkgelegenheid en aanverwante business-to-business-transacties.

Gemeenten sturen alleen nog te weinig op deze effecten.

Veel gemeenten maken al wel gebruik van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), maar die is vooral gericht op nationale welvaarteffecten en is een zwaar en kostenintensief instrument. Consultancybureau Deloitte stelt daarom een alternatief voor: de economische impactanalyse, bedoeld om economische effecten van gebiedsontwikkeling mee in kaart te brengen. Dit inzicht is waardevol in bestuurlijke (gemeentelijke) besluitvorming, omdat het laat zien wat de effecten zijn op de stad en of een directe financiële impact hebben op gemeentefinanciën.

Lees verder over de economische impactanalyse op Deloitte.com


Cover: ‘Finance’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024