platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Gemeenten, stuur meer op het economische effect van gebiedsontwikkeling

Gemeenten, stuur meer op het economische effect van gebiedsontwikkeling

Finance

Gebiedsontwikkeling gaat over meer dan alleen vierkante meters, programma en financiële haalbaarheid. Allerlei directe en indirecte economische effecten hangen ermee samen. Zo zorgt het drinken van een kopje koffie op een terras niet alleen voor omzet voor de uitbater, maar ook voor werkgelegenheid en aanverwante business-to-business-transacties.

Gemeenten sturen alleen nog te weinig op deze effecten.

Veel gemeenten maken al wel gebruik van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), maar die is vooral gericht op nationale welvaarteffecten en is een zwaar en kostenintensief instrument. Consultancybureau Deloitte stelt daarom een alternatief voor: de economische impactanalyse, bedoeld om economische effecten van gebiedsontwikkeling mee in kaart te brengen. Dit inzicht is waardevol in bestuurlijke (gemeentelijke) besluitvorming, omdat het laat zien wat de effecten zijn op de stad en of een directe financiële impact hebben op gemeentefinanciën.

Lees verder over de economische impactanalyse op Deloitte.com