bungalow

Gerben van Dijk wil mij mijn huis uitjagen

4 september 2016

2 minuten

Opinie In Cobouw van 19 augustus schrijft Gerben van Dijk, voorzitter van het Herbestemmingsteam, een artikel “Doorstromers gezocht”. Hij vindt dat ouderen die in zijn ogen in een te grote woning wonen, moeten worden overtuigd dat die woningen nodig zijn voor een nieuwe doelgroep. Hij roept wethouders wonen op om met verdergaande middelen te komen dan een doorstroompremie.

Ouderen in een grote woning is ongewenst; dat is zijn stelling. Anderen hebben meer recht op een woning van die omvang. De inzet die nu gepleegd wordt met trapliften en mantelzorgers is volgens van Dijk verkeerd. Zo blijven die mensen nog langer in die woning.

Ik ben een van die vermaledijde ouderen. Nog net geen 70 en met z’n tweeën toch zo’n 140 m2. Veel te groot dus volgens onze herbestemmingsman. Wegwezen. Van Dijk heeft geen boodschap aan het feit dat we zeer verknocht zijn geraakt aan deze buurt. In zijn ogen lijkt dat negatief: “vergroeid”. Vijfentwintig jaar debat over sociale cohesie ik blijkbaar hem voorbij gegaan.

Ja, en ik wil ook graag ruimte om mijn kleinkinderen te laten logeren. Zal ook wel geen valide argument zijn voor van Dijk. Zijn herbestemmingsregels zijn blijkbaar herverdelingsregels. Nog even en hij verplicht tot inkwartieren.

Waar komt die zienswijze eigenlijk vandaan? Mijns inziens moeten die zoeken in hype van de zogenaamde deskundigen die roepen dat mensen met veel minder woonruimte toekunnen. Dat zijn de mensen die in de steden elk vrij plekje vol willen bouwen met woninkjes van 40 tot 50m2. Niet voor studenten maar voor reguliere woningzoekenden. Die beweren dat de ruimte zo schaars is dat we ons geen normale woningen meer kunnen veroorloven.

In die opvatting hebben we in de toekomst minder grote (hun terminologie) of normale (mijn terminologie) woningen dan nu. Dus moeten we die woningen ook niet meer bouwen. Dat er tijdelijk nog van die oudjes in te grote woningen wonen, gaan we aanpakken. Dat is de gedachtegang van dit type woondeskundigen. Komt dicht in de buurt van de opvattingen van de Stec-groep: als je iedereen een ideaal aantal vierkante meters woonruimte toedeelt, hebben we woningen genoeg in ons land.

Dit soort postcommunistische opvattingen moeten worden bestreden. Er is ruimte genoeg om woningen van normale maat te ontwikkelen. Daarvoor zullen we hier en daar het weiland in moeten. Maar daar is niks tegen, wetend dat alle Vinex-onderzoeken laten zien dat mensen daar op die voormalige weilanden met groot plezier wonen.Cover: ‘bungalow’


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023