Portret - Jos Feijtel

Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Artikelen door Jos Feijtel

92 artikelen

Nieuwbouw Park van Buijsen Pijnacker-Nootdorp door Heijmans (bron: Heijmans)

Snel veel woningen bouwen kan niet uitsluitend in de stad

Voldoende woningen bouwen tot 2030 is volgens onderzoeker Jannes van Loon en adviseur Jos Feijtel niet mogelijk door uitsluitend binnen de stad te bouwen. Zij willen meer mogelijkheden om de woningnood ook buiten de stedelijke contouren op te lossen.

Opinie

30 juni 2021

Wieringen luchtfoto door Publiek domein (bron: PxHere)

De glazen bol van 2021: minister De Zeeuw bouwt Nederland vol

Traditiegetrouw kijkt adviseur Jos Feijtel in zijn glazen bol voor de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en woningbouw in 2021. Door minister Friso de Zeeuw wordt de woningbouwopgave snel opgelost, onder meer in zijn eigen achtertuin.

Opinie

27 januari 2021

Alkmaar natuurgebied (Flickr)

"Provincie Noord-Holland zet woningbouw op slot"

Het aanwijzen van Bijzonder Provinciaal Landschap door de provincie Noord-Holland frustreert de woningbouw, stelt adviseur Wonen Jos Feijtel. Hij hoopt dat de Provinciale Staten begin oktober het plan bijstellen.

Opinie

23 september 2020

Glazen Bol v4

De Glazen Bol van 2020

Jos Feijtel kijkt traditiegetrouw in de glazen bol van gebiedsontwikkeling in het nieuwe jaar. Zo verwacht hij demonstraties op het Malieveld van woningzoekenden: ‘Geen woning, geen koning’ en ‘Ik wil een kamer in een verzorgingshuis’.

Opinie

3 februari 2020

Rotterdam_Photo by Joeri van den Ende on Unsplash

Te lage inschatting bevolkingsgroei door CBS heeft rem gezet op woningbouw

De huidige woningnood is mede te wijten aan foute cijfers van het CBS over de bevolkingsgroei, betoogt Jos Feijtel, lid van het BZK-expertteam Woningbouw. Remmen los en gas geven, luidt zijn boodschap.

Opinie

24 december 2019

Trein NS amsterdam centraal

Laat gemeenten meer bijdragen aan infrastructuur

OPINIE Co Verdaas wil de meerjarenafspraken voor infrastructuur openbreken om flexibel te kunnen inspelen op mobiliteitsbehoeften. Dat maakt de overheid onbetrouwbaar, meent adviseur Jos Feijtel. Hij vindt dat gemeenten zelf meer moeten investeren.

Opinie

20 februari 2019

Glazen Bol 2019

Glazen bol 2019: tiny houses blijken fietsenschuurtjes, tekort vakantiewoningen leidt tot opstand

COLUMN Demonstrerende vakantiegangers op het Binnenhof, GroenLinks dat fietsenschuurtjes verwart met tiny houses, en Amsterdammers vallen en masse voor woningen van 25 m2: dat en meer voorspelt adviseur Jos Feijtel voor gebiedsontwikkeling in 2019.

Opinie

24 januari 2019

woning bouw bron: CC0 public domain

Woningtekort weer niet ingelopen; integendeel

ANALYSE Adviseur 'Ontslakken en Versnellen' Jos Feijtel ziet dat er sprake is van planoptimisme bij verschillende overheden over de maatregelen om het woningtekort te laten dalen. Dit leidt volgens hem tot langer aanhoudende woningtekorten.

Nieuws

5 december 2018

Houthaven 248

Het Noord-Hollandse sprookje van vraaggestuurde woningbouw

BLOG Laat de provincie Noord-Holland zo snel mogelijk stoppen met woningbouwprojecten tegenhouden, want ze baseert zich op misleidende prognoses. Dat stelt Jos Feijtel: "Het beleid veroorzaakt schrijnende woningnood en onbetaalbaarheid."

Opinie

27 augustus 2018

IJburg_Jan Olphert Vaillantlaan

De beperkte houdbaarheid van huishoudensprognoses

We zijn een land van cijferaars. Met het waarnemen van trends in de cijfers van onder meer de bevolkingsontwikkeling, proberen we de toekomst te voorspellen. Dat is een goed gebruik. Dat de toekomst moeilijk te voorspellen is, is niet nieuw. Terugki…

Nieuws

17 mei 2018

de bouw van 22 nieuwe woningen in de Hoogstraat.noordwijkerhout (flickr)

Hulp bij stagnerende woningbouwplannen

Niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties kunnen het Expertteam Woningmarkt inzetten. Dit nieuwe team is een samenvoeging van bestaande expertteams. Minister Kajsa Ollongren van BZK verwacht op deze manier nog beter ondersteuning…

Nieuws

20 april 2018

Nieuwbouw "2013-06-11 07" (CC BY 2.0) by Roel van Deursen

Wie bedwingt de huizengekte?

Onlangs verscheen een artikel in één van de landelijke dagbladen met de kop: ‘wie bedwingt de huizengekte’. In het artikel worden schrijnende voorbeelden gegeven van mensen die achter het net vissen bij het vinden van een woning. Zowel in de koop-…

Opinie

18 april 2018

bouw buitenstedelijk rijswijk buiten woningbouw

Wees blij met de grondposities van marktpartijen

Prof. dr. Edwin Buitelaar publiceerde met twee collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs een artikel over “de mismatch tussen private grondposities en publiek verstedelijkingsbeleid”. Het artikel laat het resultaat zien van een…

Nieuws

21 maart 2018

bouwplaats hek

Wat wil Cees-Jan Pen: bouwstop of transformatiestop?

Jarenlang pleit Cees-Jan Pen, lector ‘Ondernemende Regio’, voor het transformeren van o.a. bedrijventerreinen naar woonlocaties en nu waarschuwt hij er in Stadszaken ineens voor dat dit de economische motoren de stad uit jaagt. ‘Ongeloofwaardig’, me…

Nieuws

14 maart 2018

woningbouw | adobe stock

Alkmaarse Woningmakers vragen gemeenten belemmerende regels weg te nemen

Een opmerkelijk initiatief: in de regio Alkmaar hebben 30 organisaties zich gezamenlijk tot de gemeenten in hun gebied en de provincie gericht. Ze willen meer woningbouw, grotere aantallen, meer flexibiliteit en minder belemmerende regels. Vijf co…

Nieuws

3 maart 2018

Rotterdam nieuwbouw op Zuid

Liever een spoedpakket dan een spoedwet

Het kan verkeren. Nog maar anderhalf jaar geleden was er volgens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nog geen aanleiding om in de MRA op zoek te gaan naar extra locaties voor woningbouw. Ook was er toen nog geen aandrang om vanuit…

Opinie

1 februari 2018

2018

Het jaar 2018 en de Ruimtelijke Ontwikkeling

Minister Kasja Ollongren van BZK begint haar rondje langs de regio’s en provincies om ze duidelijk te maken dat er meer woningen moeten worden gebouwd. Ze waarschuwt: ‘Als provincies en gemeenten onvoldoende haast maken dan komt er een nieuwe landel…

Opinie

22 januari 2018

Noord-Holland luchtfoto

Woningtekort: gaat u rustig slapen

Begin november was het eindelijk zover: de provincie Noord-Holland presenteerde de uitkomsten van drie onderzoeken die samen een antwoord moeten geven op de vraag: lukt het om tijdig voldoende woningen te bouwen? Het antwoord was geruststellend, alt…

Opinie

21 november 2017

Slak

Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureacratische rijksambtenaar

Tijdens een drukbezochte conferentie in het stadhuis van Zaanstad is Monique Arnolds op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie…

Nieuws

2 november 2017

woning gevel

Het echte regeerakkoord wonen is zo gek nog niet

Op tenminste drie onderdelen is de woonparagraaf uit het nieuwe regeerakkoord opvallend: gemeenten (niet provincies!) krijgen meer beleidsruimte; het kabinet gaat de woningbouw aanjagen; en onnodig belemmerend overheidsbeleid moet zoveel mogelijk wo…

Opinie

30 oktober 2017