Cover SKG Award door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Gesloten: duurzame gebiedsontwikkelingen gezocht voor SKG Award

1 oktober 2019

2 minuten

SKG Nieuws Tot 1 oktober konden geïnteresseerden hun favoriete project indienen over duurzame gebiedsontwikkeling. De winnaar maakt kans op de SKG Award én vijfduizend euro. Bekijk hier de voorwaarden.

Gezocht: een bijzondere prestatie

Een deskundige jury zal, onder voorzitterschap van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas, drie prestaties nomineren. Dit kan een persoon, bijzondere samenwerking, project of initiatief van meerdere personen en partijen zijn.

Voorwaarden voor inzendingen

  1. Het gaat om een gebiedsgerichte prestatie: een ruimtelijke ontwikkeling die meer dan één enkel gebouw of kavel omvat
  2. Er is verbinding gemaakt tussen verschillende belanghebbende partijen
  3. De ontstane samenwerking leidde tot een gezamenlijke investering van geld of andere middelen
  4. De prestatie baseert zich op een duurzame, integrale visie, gericht op de lange termijn
  5. Minstens een deel van het initiatief is al gerealiseerd (dus alleen planvorming is niet genoeg)

Criteria

De jury hanteert meerdere criteria voor weging van de inzendingen.

  1. Cruciaal is de samenwerking met zo concreet mogelijke, gezamenlijke investering
  2. In die samenwerking zijn in ieder geval overheid en marktpartij (belegger-ontwikkelaar-bouwer) aanwezig
  3. De jury heeft extra waardering voor de betrokkenheid van bijvoorbeeld een waterschap, milieu-, gezondheid- of natuurinstantie, energiebedrijf, (georganiseerde) bewoners of eigenaren(groepen)
  4. Ook adviseurs of andere verbindende personen of instanties (zoals kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties) maken kans op de prijs

Succesfactoren

De SKG Award is bedoeld voor ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie. Daarmee bedoelen we ook dat de prestatie gericht is op het verenigen of combineren van economische (profit), ecologische (planet) en/of sociaal-culturele (people) doelstellingen. Duurzaam wil dan zeggen dat de prestatie naast gebruiks- en belevingswaarde ook toekomstwaarde heeft: de prestatie geeft invulling aan / antwoord op veranderende behoeften van mens en maatschappij. Op die manier kan de prestatie ook op de lange termijn (dus meer dan één generatie) aan die behoeften blijven voorzien of daarop inspelen.

Integraal wil zeggen dat er minimaal twee (kennis)domeinen en/of sectoren door de prestatie worden verbonden (zoals energie & wonen of water & infrastructuur). Als deze integratie aantoonbaar leidt tot nieuwe kennis of instrumenten (zoals een innovatieve technische toepassing, of een originele business case), waardeert de jury dit extra.

Procedure

Een project indienen voor de SKG Award kon tot 1 oktober. Eind oktober selecteert de jury uit de longlist 3 nominaties. Deze nominaties krijgen in de aanloop naar het SKG Jaarcongres op 7 november extra aandacht op Gebiedsontwikkeling.nu. Bovendien krijgen de drie genomineerden op het jaarcongres het podium om hun prestatie toe te lichten. De jury maakt tijdens het jaarcongres de winnaar bekend. Deze mag een bedrag van 5.000 euro naar believen schenken aan een goed doel voor duurzaamheid of duurzame ontwikkeling.

Over de SKG Award

Tijdens het afscheid van Agnes Franzen als SKG-directeur in 2018 is de SKG Award in het leven geroepen. De award is een blijk van waardering voor het werk van Agnes in de ruim tien jaar als SKG-directeur. Ze deed onderzoek, gaf onderwijs, gaf inhoudelijke bijdragen en maakte Gebiedsontwikkeling.nu tot een begrip in de gebiedsontwikkelingspraktijk.

In de publicaties van Agnes ligt het accent vaak op duurzaamheid. Ook was ze betrokken bij het ontstaan van een van de grootste duurzame gebiedsontwikkelingen in Nederland: Rijswijk-Buiten. Mede daarom wordt de SKG Award uitgereikt voor de meest bijzondere prestatie in duurzame gebiedsontwikkeling.


Cover: ‘Cover SKG Award’ door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024