platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

GO Drone: Bedrijventerreinen Amsterdam-Rijnkanaal

GO Drone: Bedrijventerreinen Amsterdam-Rijnkanaal

Parallel aan de A2, doorsnijdt het Amsterdam-Rijnkanaal de stad Utrecht in het westelijk deel. Het gebied rondom dit kanaal heeft zich, juist door de ligging op enige afstand van het stadscentrum, uitstekend kunnen ontwikkelen voor industrie-, bedrijven- en havenactiviteiten. Met de komst van de uitgestrekte Vinex wijk Leidsche Rijn ligt dit gebied centraler in de stad en zijn verbindingen over het kanaal verbeterd. Met de stijgende vraag naar woningen is ook de leegstaande bebouwing in dit gebied nadrukkelijker in beeld voor transformatie.

Leegstand bedrijventerreinen

Rondom het Amsterdam-Rijnkanaal wordt volop ontwikkeld. Niet anders dan in de rest van Nederland, kennen nabijgelegen bedrijventerreinen een grote leegstand van kantoren en bedrijfsruimten. Het leegstandspercentage van Oudenrijn, gelegen ten westen van Amsterdam-Rijnkanaal nabij De Meern, loopt zelfs op tot 39%. Transformatie van deze ruimten naar woningen lijkt een oplossing te zijn waarmee deze leegstand tegengegaan kan worden en waarmee tegelijkertijd een betere verbinding tussen Leidsche Rijn en Utrecht zou kunnen ontstaan. Een woonfunctie geven aan dit afgezonderde gebied is echter nog niet zo eenvoudig. Het gebied bestaat voornamelijk uit bedrijfspanden en staat misschien beter bekend als het nabijgelegen snelwegknooppunt dan als een aantrekkelijk leefgebied.

Overheden werken aan transformatie

Net als andere grote gemeenten van Nederland, stimuleert de gemeente Utrecht de transformatie van leegstaande bedrijfsruimten. Op de transformatiekaart zijn panden aangewezen die kansen bieden voor nieuwe bestemmingen. Zowel organisaties als individuen kunnen subsidie krijgen voor verbouw van niet-woonruimte, bijvoorbeeld garages, winkelruimte of leegstaande kantoor- of bedrijfsruimte, naar zelfstandige woonruimte. Ook op hoger niveau werkt de rijksoverheid aan transformatie van leegstaand vastgoed. Toch blijft het landelijke leegstandspercentage van kantoren landelijk gezien hoger dan 15%.

Advies aan gemeenten: maak meer haast

Nog geen twee weken geleden maakte minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst in een gesprek met het FD bekend zich druk te maken over het tempo waarin gemeenten hun bestemmingsplannen wijzigen zodat leegstaande kantoren getransformeerd kunnen worden tot woningen. Alleen op het moment dat het zeker is dat een pand mag worden getransformeerd, zullen ontwikkelaars zich aandienen. Het lange wachten van gemeenten heeft tot gevolg dat overige partijen die betrokken zijn bij de transformatie gefrustreerd raken en dat de kantoorpanden uiteindelijk leeg blijven. Lees het gehele interview met Stef Blok hier.

De gemeente Utrecht ziet het leegstandspercentage van kantoren binnen Utrecht maar al te graag dalen. Ruimtelijk gezien zou de transformatie van bijvoorbeeld Oudenrijn tot woon-werkbuurt bijdragen aan een betere verbinding tussen Leidsche Rijn en de binnenstad van Utrecht. Tempo maken bij het wijzigen van bestemmingsplannen is hiervoor gewenst, aldus Stef Blok.


Bronnen

www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gemeenten-moeten-meer-tempo-maken-met-oog-op-transformatie-van-rijksvastgoed

www.utrechttransformeert.nl

www.utrecht-monitor.nl/economie-inkomen/vastgoed/kantorenmarkt

Bestemmingsplan bedrijventerrein Oudenrijn, De Meern

Auteur

Celine Janssen pp
Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Bekijk alle artikelen