GO Drone: De Blaricummermeent, het wachten wordt beloond

14 september 2017

2 minuten

Nieuws Nieuw kunnen we De Blaricummermeent niet noemen, al jaren wordt er met plezier gewoond. Door de crisis heeft deze gebiedsontwikkeling in Blaricum, grenzend aan het Gooimeer, wat langer op zich laten wachten. Maar, het wachten wordt beloond! Dat is te zien in deze vogelvlucht over het gebied; inmiddels is een groot deel van de deelplannen gereed.

Het wachten wordt beloond

In 2003 startte het project De Blaricummermeent, een 77 hectare tellend masterplan waarvan de bouw in 2015 klaar zou zijn. Door de crisis werd de einddatum naar 2023 geschoven. Hierdoor kwam de vraag op: wat nog meer te doen in de tussentijd? Hoe zorg je ervoor dat de locatie in beeld blijft bij de woonconsument? De gemeente Blaricum heeft een ‘tijdelijke’ invulling gevonden ten behoeve van placemaking voor dit omgedoopte ‘Wachtend Land’. Drie ideeën afkomstig uit de ideeëncompetitie uitgeschreven in 2013, zijn samengevoegd tot één plan dat geïntegreerd is in het uiteindelijke (master)plan. Volgens de gemeente is de placemaking goed voor de toekomstige verkoop van woningen en kantoor-/bedrijfslocaties; en wat blijkt, slechts een paar jaar later is het project al ver in ontwikkeling! Te danken aan de placemaking en/of de aantrekkende markt?

plankaart bewerkt

‘plankaart bewerkt’


Plankaart deelplannen De Blaricummermeent

Volop in ontwikkeling

Een groot deel van De Blaricummermeent is al bewoond en nu is het de beurt aan de deelgebieden die dichter bij het Gooimeer liggen. De Blaricummermeent bestaat uit twee deelgebieden: Delta en Stroom. De twee deelgebieden zijn opgedeeld in diverse deelplannen die gefaseerd ontwikkeld en gerealiseerd worden. De deelplannen O, A, B en C1 zijn al gerealiseerd, deelplan C2/C3 is volop in ontwikkeling, in deelplan D wordt de komende maanden gebouwd en de deelplannen E en G volgen in de komende jaren. Stroom ligt het dichtst bij de winkels, scholen en sociale en gezondheidsvoorzieningen van de Bijvanck (Blaricum) en Huizen. In het gebied komen vrijstaande villa’s, twee-onder-een-kapwoningen, kleine blokjes met rijwoningen en lage appartementengebouwen. Het diverse woningaanbod in De Blaricummermeent trekt een variatie aan leeftijden aan. In het deelgebied Delta, gekenmerkt door een sterke relatie met het water van De Meentstroom en het Gooimeer, zijn de zelfbouwkavels erg in trek; de vraag oversteeg zelfs het aanbod.

Masterplan flexibeler

Als gevolg van de crisis werd de invulling van het masterplan flexibeler. Toen de plannen voor De Blaricummermeent begonnen was een behoorlijk deel bestemd als kantoor- en bedrijvenpark, echter heeft de tijd geleerd dat er nu meer vraag is naar woningen dan naar bedrijfsmatig vastgoed waardoor er circa 160 woningen bij gesnoept worden. Zo zal ongeveer 5 hectare van het geplande bedrijvenpark omgezet worden naar ‘wonen’ (deelplannen G1 t/m G3). Het totaal aantal woningen in de nieuwbouwwijk komt daardoor uit op ruim 1.000 woningen. 


Bron: Filmed From Above, Blaricummermeent.nl


Cover: ‘GO Drone: De Blaricummermeent, het wachten wordt beloond’


Hedwig

Door Hedwig van der Linden

Onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft - H.vanderLinden@tudelft.nl


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023