GO Drone: De Blaricummermeent, het wachten wordt beloond

14 september 2017

2 minuten

Nieuws Nieuw kunnen we De Blaricummermeent niet noemen, al jaren wordt er met plezier gewoond. Door de crisis heeft deze gebiedsontwikkeling in Blaricum, grenzend aan het Gooimeer, wat langer op zich laten wachten. Maar, het wachten wordt beloond! Dat is te zien in deze vogelvlucht over het gebied; inmiddels is een groot deel van de deelplannen gereed.

Het wachten wordt beloond

In 2003 startte het project De Blaricummermeent, een 77 hectare tellend masterplan waarvan de bouw in 2015 klaar zou zijn. Door de crisis werd de einddatum naar 2023 geschoven. Hierdoor kwam de vraag op: wat nog meer te doen in de tussentijd? Hoe zorg je ervoor dat de locatie in beeld blijft bij de woonconsument? De gemeente Blaricum heeft een ‘tijdelijke’ invulling gevonden ten behoeve van placemaking voor dit omgedoopte ‘Wachtend Land’. Drie ideeën afkomstig uit de ideeëncompetitie uitgeschreven in 2013, zijn samengevoegd tot één plan dat geïntegreerd is in het uiteindelijke (master)plan. Volgens de gemeente is de placemaking goed voor de toekomstige verkoop van woningen en kantoor-/bedrijfslocaties; en wat blijkt, slechts een paar jaar later is het project al ver in ontwikkeling! Te danken aan de placemaking en/of de aantrekkende markt?

plankaart bewerkt

‘plankaart bewerkt’


Plankaart deelplannen De Blaricummermeent

Volop in ontwikkeling

Een groot deel van De Blaricummermeent is al bewoond en nu is het de beurt aan de deelgebieden die dichter bij het Gooimeer liggen. De Blaricummermeent bestaat uit twee deelgebieden: Delta en Stroom. De twee deelgebieden zijn opgedeeld in diverse deelplannen die gefaseerd ontwikkeld en gerealiseerd worden. De deelplannen O, A, B en C1 zijn al gerealiseerd, deelplan C2/C3 is volop in ontwikkeling, in deelplan D wordt de komende maanden gebouwd en de deelplannen E en G volgen in de komende jaren. Stroom ligt het dichtst bij de winkels, scholen en sociale en gezondheidsvoorzieningen van de Bijvanck (Blaricum) en Huizen. In het gebied komen vrijstaande villa’s, twee-onder-een-kapwoningen, kleine blokjes met rijwoningen en lage appartementengebouwen. Het diverse woningaanbod in De Blaricummermeent trekt een variatie aan leeftijden aan. In het deelgebied Delta, gekenmerkt door een sterke relatie met het water van De Meentstroom en het Gooimeer, zijn de zelfbouwkavels erg in trek; de vraag oversteeg zelfs het aanbod.

Masterplan flexibeler

Als gevolg van de crisis werd de invulling van het masterplan flexibeler. Toen de plannen voor De Blaricummermeent begonnen was een behoorlijk deel bestemd als kantoor- en bedrijvenpark, echter heeft de tijd geleerd dat er nu meer vraag is naar woningen dan naar bedrijfsmatig vastgoed waardoor er circa 160 woningen bij gesnoept worden. Zo zal ongeveer 5 hectare van het geplande bedrijvenpark omgezet worden naar ‘wonen’ (deelplannen G1 t/m G3). Het totaal aantal woningen in de nieuwbouwwijk komt daardoor uit op ruim 1.000 woningen. 


Bron: Filmed From Above, Blaricummermeent.nl


Cover: ‘GO Drone: De Blaricummermeent, het wachten wordt beloond’


Hedwig

Door Hedwig van der Linden

Onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft - H.vanderLinden@tudelft.nl


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024