GO Drone: Frankfurt Riedberg

16 november 2017

2 minuten

Nieuws
Hoe gaat het buitenland om met de actuele woningvraag en stadsuitbreidingen? Aansluitend op de vraag die we ons vorige week stelden tijdens het Praktijkcongres 2017: 'Gebiedsontwikkeling: Hoe doen ze dat in het buitenland?' vliegen we deze keer over Riedberg; een uitbreidingswijk ten noordwesten van Frankfurt met een omvang van 267 hectare.

Diverse wijk met intensieve laagbouw

In de wijk Riedberg vind je woningen, parken, sociale- en sportvoorzieningen, infrastructuur; kenmerkend is de huisvesting van de Goethe Universität. Gebiedsontwikkelaars streven naar een hoge diversiteit aan inwoners; mensen van verschillende leeftijden, met verschillende sociale-economische achtergrond en afkomst. Zodoende kent het woningaanbod verschillende groottes en prijsklassen. Met een hoge dichtheid (50 woningen/ha) heeft het gebied opvallend weinig hoogbouw, hetgeen mogelijk is door een ontwerp van intensieve laagbouw met 40% aan grondgebonden patiowoningen.   

Panorama Riedberg von Osten, September 2010 door Dontworry (bron: Wikipedia)

‘Panorama Riedberg von Osten, September 2010’ door Dontworry (bron: Wikipedia)


Optimale infrastructuur

Vanwege de ‘Light Rail Transit’ verbinding – een soort hogesnelheidstram - kunnen inwoners van Riedberg gemakkelijk pendelen naar hun werk elders in Frankfurt en hebben studenten juist de mogelijkheid om in het centrum te wonen  (een afstand van 8 kilometer). Deze infrastructuur was beschikbaar gesteld voordat de woningen werden opgeleverd. Hoewel inwoners dus kunnen leunen op alles wat de stad Frankfurt biedt, beschikt Riedberg zelf ook over alle benodigde dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, basis- en middelbare scholen, medische zorg en sportgelegenheden.

Publiek initiatief

De gemeente van Frankfurt nam het initiatief en deed eerste studies naar de ontwikkeling van Riedberg in 1993. De gebiedsontwikkeling werd uiteindelijk opgedeeld in zes gefaseerde ontwikkelingsplannen in de periode tussen 2007 en 2015. Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van het Duitse gemeentelijk instrument “Städtebauliche Entwicklungsmassnahme (SEM)”, dat inhoudt dat de gemeente grond opkoopt, deze grond vervolgens verkoopt aan voormalige eigenaars, en deze kopers bepaalde eisen oplegt (lees hier meer over SEM).


Bron: stadtplanungsamt-frankfurt.de; gebiedsontwikkeling.nu; riedberg.de

Lessen voor gebiedsontwikkeling in Nederland?

Op het Praktijkcongres 2017 verlegden we grenzen en behandelden we gebiedsontwikkelingen in Duitsland, Engeland, Denenmarken, Frankrijk, Verenigde Staten en andere landen. Wat zijn de lessen die we kunnen leren voor gebiedsontwikkeling in Nederland? Lees verder in de verslagen van het Praktijkcongres:


Cover: ‘GO Drone Frankfurt Riedberg’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Celine Janssen pp

Door Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022