GO Drone: Langs de Waal

28 maart 2017

2 minuten

Nieuws Het project ‘Ruimte voor de Waal’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’, met als doel het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen zet zich in om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een rivierpark met een eiland in de Waal. De komende jaren wordt dit gebied verder ingericht. De komende tijd wordt er ruimte gegeven aan tijdelijke initiatieven met onder andere kunst en recreatie. Zo startte de gemeente Nijmegen de ideeëncompetitie Langs de Waal, waarvan onlangs de winnaars bekend zijn gemaakt!

Ideeëncompetitie Langs de Waal

Er komt woningbouw op een deel van het eiland in de Waal, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Om in de ‘tussentijd’ voor reuring in het gebied te zorgen, schreef de gemeente Nijmegen een competitie uit voor tijdelijke initiatieven op negen locaties in het Rivierpark aan de Waal en de toekomstige buurt Hof van Holland. De ideeëncompetitie had als doel het verzamelen van creatieve, bijzondere en uitvoerbare ideeën.

Deelnemers konden tussen eind oktober 2016 en begin januari 2017 een idee indienen. De ingezonden ideeën variëren van horeca tot natuurprojecten. Onlangs zijn de winnaars bekend gemaakt, bekijk ze hier! De winnende ideeën krijgen een financiële bijdrage of ondersteuning vanuit de gemeente bij de uitvoering en bij het in gebruik nemen van de grond.
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Bron: ruimtevoordewaal.nl en langsdewaalnijmegen.nl


Cover: ‘GO Drone: Langs de Waal’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023