GO Drone: Langs de Waal

28 maart 2017

2 minuten

Nieuws Het project ‘Ruimte voor de Waal’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’, met als doel het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen zet zich in om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een rivierpark met een eiland in de Waal. De komende jaren wordt dit gebied verder ingericht. De komende tijd wordt er ruimte gegeven aan tijdelijke initiatieven met onder andere kunst en recreatie. Zo startte de gemeente Nijmegen de ideeëncompetitie Langs de Waal, waarvan onlangs de winnaars bekend zijn gemaakt!

Ideeëncompetitie Langs de Waal

Er komt woningbouw op een deel van het eiland in de Waal, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Om in de ‘tussentijd’ voor reuring in het gebied te zorgen, schreef de gemeente Nijmegen een competitie uit voor tijdelijke initiatieven op negen locaties in het Rivierpark aan de Waal en de toekomstige buurt Hof van Holland. De ideeëncompetitie had als doel het verzamelen van creatieve, bijzondere en uitvoerbare ideeën.

Deelnemers konden tussen eind oktober 2016 en begin januari 2017 een idee indienen. De ingezonden ideeën variëren van horeca tot natuurprojecten. Onlangs zijn de winnaars bekend gemaakt, bekijk ze hier! De winnende ideeën krijgen een financiële bijdrage of ondersteuning vanuit de gemeente bij de uitvoering en bij het in gebruik nemen van de grond.
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Bron: ruimtevoordewaal.nl en langsdewaalnijmegen.nl


Cover: ‘GO Drone: Langs de Waal’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024