GO Drone: Langs de Waal

28 maart 2017

2 minuten

Nieuws Het project ‘Ruimte voor de Waal’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’, met als doel het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen zet zich in om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een rivierpark met een eiland in de Waal. De komende jaren wordt dit gebied verder ingericht. De komende tijd wordt er ruimte gegeven aan tijdelijke initiatieven met onder andere kunst en recreatie. Zo startte de gemeente Nijmegen de ideeëncompetitie Langs de Waal, waarvan onlangs de winnaars bekend zijn gemaakt!

Ideeëncompetitie Langs de Waal

Er komt woningbouw op een deel van het eiland in de Waal, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Om in de ‘tussentijd’ voor reuring in het gebied te zorgen, schreef de gemeente Nijmegen een competitie uit voor tijdelijke initiatieven op negen locaties in het Rivierpark aan de Waal en de toekomstige buurt Hof van Holland. De ideeëncompetitie had als doel het verzamelen van creatieve, bijzondere en uitvoerbare ideeën.

Deelnemers konden tussen eind oktober 2016 en begin januari 2017 een idee indienen. De ingezonden ideeën variëren van horeca tot natuurprojecten. Onlangs zijn de winnaars bekend gemaakt, bekijk ze hier! De winnende ideeën krijgen een financiële bijdrage of ondersteuning vanuit de gemeente bij de uitvoering en bij het in gebruik nemen van de grond.
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Bron: ruimtevoordewaal.nl en langsdewaalnijmegen.nl


Cover: ‘GO Drone: Langs de Waal’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024