GO Drone: Langs de Waal

28 maart 2017

2 minuten

Nieuws Het project ‘Ruimte voor de Waal’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’, met als doel het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen zet zich in om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een rivierpark met een eiland in de Waal. De komende jaren wordt dit gebied verder ingericht. De komende tijd wordt er ruimte gegeven aan tijdelijke initiatieven met onder andere kunst en recreatie. Zo startte de gemeente Nijmegen de ideeëncompetitie Langs de Waal, waarvan onlangs de winnaars bekend zijn gemaakt!

Ideeëncompetitie Langs de Waal

Er komt woningbouw op een deel van het eiland in de Waal, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Om in de ‘tussentijd’ voor reuring in het gebied te zorgen, schreef de gemeente Nijmegen een competitie uit voor tijdelijke initiatieven op negen locaties in het Rivierpark aan de Waal en de toekomstige buurt Hof van Holland. De ideeëncompetitie had als doel het verzamelen van creatieve, bijzondere en uitvoerbare ideeën.

Deelnemers konden tussen eind oktober 2016 en begin januari 2017 een idee indienen. De ingezonden ideeën variëren van horeca tot natuurprojecten. Onlangs zijn de winnaars bekend gemaakt, bekijk ze hier! De winnende ideeën krijgen een financiële bijdrage of ondersteuning vanuit de gemeente bij de uitvoering en bij het in gebruik nemen van de grond.
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Bron: ruimtevoordewaal.nl en langsdewaalnijmegen.nl


Cover: ‘GO Drone: Langs de Waal’Meest recent

Onderhandeling door Andrii Anna photographers (bron: Shutterstock)

Medezeggenschap in de eigen wijk, zo pakt dat uit in Rotterdam

Het is in theorie een prachtige nieuwe trits: meewegen, meedoen, meebeslissen. Maar hoe pakt die participatie van buurtbewoners uit in de praktijk? In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken werd de proef op de som genomen.

Onderzoek

22 september 2023

Rik Dalmeijer.jpg door Erasmus MC (bron: Erasmus MC)

Rik Dalmeijer: “Ik noem mijn werk bewust geen gebiedsontwikkeling meer

Het ontwikkelen van een ziekenhuiscampus is niet voor veel gebiedsontwikkelaars gesneden koek. Juist daarom pakte Rik Dalmeijer de uitdaging als programmamanager Campusontwikkeling bij het Rotterdamse Erasmus MC met beide handen aan.

Uitgelicht
Interview

22 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023