GO drone: Ruimte voor de Waal

18 maart 2015

2 minuten

Nieuws De Waaloever bij Nijmegen, en daarmee het stadshart, ondergaat een grote transformatie in het kader van de projecten Ruimte voor de Waal en de Waalsprong. De omvang en voortgang van de werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanuit de lucht. Huub Hulscher van Filmed From Above zond zijn drone de lucht in voor een mooie overview.

Het Rijk geeft op meer dan dertig plaatsen, meer ruimte aan rivieren om overstromingen te voorkomen. De maatregelen die getroffen worden langs de Maas, IJssel, Lek en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Eén van de projecten is Ruimte voor de Waal. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich, waardoor de rivier bij hoogwater kan overstromen. In het project wordt de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts verlegd. Een nieuw te graven buitendijkse nevengeul zorgt in de toekomst voor meer capaciteit zodat het water z’n weg kan vinden. Door de graafwerkzaamheden ontstaat er een eiland tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. In het toekomstige stadshart is straks ruimte voor nieuwe natuur, recreatie en stedelijke activiteiten. Ruimte voor de Waal is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal.

In Nijmegen blijven alle werkzaamheden niet onopgemerkt, ook niet door Huub Hulscher van Filmed From Above, een startend filmbedrijf uit Nijmegen.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.19_Go drone_180’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024