platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

GO drone: Ruimte voor de Waal

GO drone: Ruimte voor de Waal

De Waaloever bij Nijmegen, en daarmee het stadshart, ondergaat een grote transformatie in het kader van de projecten Ruimte voor de Waal en de Waalsprong. De omvang en voortgang van de werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanuit de lucht. Huub Hulscher van Filmed From Above zond zijn drone de lucht in voor een mooie overview.

Het Rijk geeft op meer dan dertig plaatsen, meer ruimte aan rivieren om overstromingen te voorkomen. De maatregelen die getroffen worden langs de Maas, IJssel, Lek en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Eén van de projecten is Ruimte voor de Waal. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich, waardoor de rivier bij hoogwater kan overstromen. In het project wordt de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts verlegd. Een nieuw te graven buitendijkse nevengeul zorgt in de toekomst voor meer capaciteit zodat het water z’n weg kan vinden. Door de graafwerkzaamheden ontstaat er een eiland tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. In het toekomstige stadshart is straks ruimte voor nieuwe natuur, recreatie en stedelijke activiteiten. Ruimte voor de Waal is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal.

In Nijmegen blijven alle werkzaamheden niet onopgemerkt, ook niet door Huub Hulscher van Filmed From Above, een startend filmbedrijf uit Nijmegen.

Zie ook: