GO drone: Ruimte voor de Waal

18 maart 2015

2 minuten

Nieuws De Waaloever bij Nijmegen, en daarmee het stadshart, ondergaat een grote transformatie in het kader van de projecten Ruimte voor de Waal en de Waalsprong. De omvang en voortgang van de werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanuit de lucht. Huub Hulscher van Filmed From Above zond zijn drone de lucht in voor een mooie overview.

Het Rijk geeft op meer dan dertig plaatsen, meer ruimte aan rivieren om overstromingen te voorkomen. De maatregelen die getroffen worden langs de Maas, IJssel, Lek en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Eén van de projecten is Ruimte voor de Waal. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich, waardoor de rivier bij hoogwater kan overstromen. In het project wordt de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts verlegd. Een nieuw te graven buitendijkse nevengeul zorgt in de toekomst voor meer capaciteit zodat het water z’n weg kan vinden. Door de graafwerkzaamheden ontstaat er een eiland tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. In het toekomstige stadshart is straks ruimte voor nieuwe natuur, recreatie en stedelijke activiteiten. Ruimte voor de Waal is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal.

In Nijmegen blijven alle werkzaamheden niet onopgemerkt, ook niet door Huub Hulscher van Filmed From Above, een startend filmbedrijf uit Nijmegen.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.19_Go drone_180’Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022