GO drone: Ruimte voor de Waal

18 maart 2015

2 minuten

Nieuws De Waaloever bij Nijmegen, en daarmee het stadshart, ondergaat een grote transformatie in het kader van de projecten Ruimte voor de Waal en de Waalsprong. De omvang en voortgang van de werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanuit de lucht. Huub Hulscher van Filmed From Above zond zijn drone de lucht in voor een mooie overview.

Het Rijk geeft op meer dan dertig plaatsen, meer ruimte aan rivieren om overstromingen te voorkomen. De maatregelen die getroffen worden langs de Maas, IJssel, Lek en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Eén van de projecten is Ruimte voor de Waal. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich, waardoor de rivier bij hoogwater kan overstromen. In het project wordt de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts verlegd. Een nieuw te graven buitendijkse nevengeul zorgt in de toekomst voor meer capaciteit zodat het water z’n weg kan vinden. Door de graafwerkzaamheden ontstaat er een eiland tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Waalsprong. In het toekomstige stadshart is straks ruimte voor nieuwe natuur, recreatie en stedelijke activiteiten. Ruimte voor de Waal is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nijmegen omarmt de Waal.

In Nijmegen blijven alle werkzaamheden niet onopgemerkt, ook niet door Huub Hulscher van Filmed From Above, een startend filmbedrijf uit Nijmegen.

Zie ook:


Cover: ‘2015.03.19_Go drone_180’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023