GO drone: Nederlandse kustbebouwing

27 juli 2016

2 minuten

Nieuws Begin dit jaar gaf de Tweede Kamer aan geen extra bebouwing te willen aan de kust. Met de bijgekomen 1700 recreatiewoningen in de afgelopen drie jaar en met meer dan 5000 in de planning kun je wel zeggen dat hier weinig gehoor aan is gegeven. Dit blijkt uit een rapport van Natuurmonumenten. Het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen om per 1 juli de regels voor kustbebouwing aan te passen vormde hiervoor de aanleiding; met de Nationale Visie Kust uit 2013 als grondbeginselen.

De opgave voor de kustgebieden die uit de Nationale Visie Kust voortkomt, is het plegen van nieuwbouw om de kustzone aantrekkelijk en economische krachtig te maken. Met de veiligheid is het goed gesteld; nu dient er meer ruimte te komen voor nieuwe initiatieven en meer economische activiteiten. In de nieuwe situatie waarborgt het Rijk de veiligheid van de kustgebieden en gaan gemeentes en provincies over de ruimtelijke invulling hiervan. De grote verantwoordelijkheid die de overheid geeft aan lagere overheden lijkt de grootste weerstand op de plannen teweeg te brengen.

Natuurmonumenten startte eind vorig jaar de campagne ‘Bescherm de kust’, waarop zij veel steun vanuit de samenleving hebben gekregen. Het lijkt erop dat we vinden dat er naast de ruimtelijke ordening door gemeentes en provincies en bescherming door bestaande natuurwetten, een nationale wet nodig is. Minister Schultz van Haegen trok hierop haar besluit weer in. Met betrokken partijen wordt gestreefd naar gezamenlijke afspraken in een zogenaamd Kustpact dat na de zomer gepresenteerd zal worden.


Cover: ‘Wijk aan zee’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024