platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

GO drone: Nederlandse kustbebouwing

GO drone: Nederlandse kustbebouwing

Begin dit jaar gaf de Tweede Kamer aan geen extra bebouwing te willen aan de kust. Met de bijgekomen 1700 recreatiewoningen in de afgelopen drie jaar en met meer dan 5000 in de planning kun je wel zeggen dat hier weinig gehoor aan is gegeven. Dit blijkt uit een rapport van Natuurmonumenten. Het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen om per 1 juli de regels voor kustbebouwing aan te passen vormde hiervoor de aanleiding; met de Nationale Visie Kust uit 2013 als grondbeginselen.

De opgave voor de kustgebieden die uit de Nationale Visie Kust voortkomt, is het plegen van nieuwbouw om de kustzone aantrekkelijk en economische krachtig te maken. Met de veiligheid is het goed gesteld; nu dient er meer ruimte te komen voor nieuwe initiatieven en meer economische activiteiten. In de nieuwe situatie waarborgt het Rijk de veiligheid van de kustgebieden en gaan gemeentes en provincies over de ruimtelijke invulling hiervan. De grote verantwoordelijkheid die de overheid geeft aan lagere overheden lijkt de grootste weerstand op de plannen teweeg te brengen.

Natuurmonumenten startte eind vorig jaar de campagne ‘Bescherm de kust’, waarop zij veel steun vanuit de samenleving hebben gekregen. Het lijkt erop dat we vinden dat er naast de ruimtelijke ordening door gemeentes en provincies en bescherming door bestaande natuurwetten, een nationale wet nodig is. Minister Schultz van Haegen trok hierop haar besluit weer in. Met betrokken partijen wordt gestreefd naar gezamenlijke afspraken in een zogenaamd Kustpact dat na de zomer gepresenteerd zal worden.