GO drone: Nederlandse kustbebouwing

27 juli 2016

2 minuten

Nieuws Begin dit jaar gaf de Tweede Kamer aan geen extra bebouwing te willen aan de kust. Met de bijgekomen 1700 recreatiewoningen in de afgelopen drie jaar en met meer dan 5000 in de planning kun je wel zeggen dat hier weinig gehoor aan is gegeven. Dit blijkt uit een rapport van Natuurmonumenten. Het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen om per 1 juli de regels voor kustbebouwing aan te passen vormde hiervoor de aanleiding; met de Nationale Visie Kust uit 2013 als grondbeginselen.

De opgave voor de kustgebieden die uit de Nationale Visie Kust voortkomt, is het plegen van nieuwbouw om de kustzone aantrekkelijk en economische krachtig te maken. Met de veiligheid is het goed gesteld; nu dient er meer ruimte te komen voor nieuwe initiatieven en meer economische activiteiten. In de nieuwe situatie waarborgt het Rijk de veiligheid van de kustgebieden en gaan gemeentes en provincies over de ruimtelijke invulling hiervan. De grote verantwoordelijkheid die de overheid geeft aan lagere overheden lijkt de grootste weerstand op de plannen teweeg te brengen.

Natuurmonumenten startte eind vorig jaar de campagne ‘Bescherm de kust’, waarop zij veel steun vanuit de samenleving hebben gekregen. Het lijkt erop dat we vinden dat er naast de ruimtelijke ordening door gemeentes en provincies en bescherming door bestaande natuurwetten, een nationale wet nodig is. Minister Schultz van Haegen trok hierop haar besluit weer in. Met betrokken partijen wordt gestreefd naar gezamenlijke afspraken in een zogenaamd Kustpact dat na de zomer gepresenteerd zal worden.


Cover: ‘Wijk aan zee’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024