GO drone: Nederlandse kustbebouwing

27 juli 2016

2 minuten

Nieuws Begin dit jaar gaf de Tweede Kamer aan geen extra bebouwing te willen aan de kust. Met de bijgekomen 1700 recreatiewoningen in de afgelopen drie jaar en met meer dan 5000 in de planning kun je wel zeggen dat hier weinig gehoor aan is gegeven. Dit blijkt uit een rapport van Natuurmonumenten. Het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen om per 1 juli de regels voor kustbebouwing aan te passen vormde hiervoor de aanleiding; met de Nationale Visie Kust uit 2013 als grondbeginselen.

De opgave voor de kustgebieden die uit de Nationale Visie Kust voortkomt, is het plegen van nieuwbouw om de kustzone aantrekkelijk en economische krachtig te maken. Met de veiligheid is het goed gesteld; nu dient er meer ruimte te komen voor nieuwe initiatieven en meer economische activiteiten. In de nieuwe situatie waarborgt het Rijk de veiligheid van de kustgebieden en gaan gemeentes en provincies over de ruimtelijke invulling hiervan. De grote verantwoordelijkheid die de overheid geeft aan lagere overheden lijkt de grootste weerstand op de plannen teweeg te brengen.

Natuurmonumenten startte eind vorig jaar de campagne ‘Bescherm de kust’, waarop zij veel steun vanuit de samenleving hebben gekregen. Het lijkt erop dat we vinden dat er naast de ruimtelijke ordening door gemeentes en provincies en bescherming door bestaande natuurwetten, een nationale wet nodig is. Minister Schultz van Haegen trok hierop haar besluit weer in. Met betrokken partijen wordt gestreefd naar gezamenlijke afspraken in een zogenaamd Kustpact dat na de zomer gepresenteerd zal worden.


Cover: ‘Wijk aan zee’Meest recent

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer: meer wantrouwen en onvoldoende capaciteit binnen het vakgebied

De GO Barometer heeft opnieuw gesproken: hoe waait de wind in gebiedsontwikkelingsland? Opvallend: het stijgende onderlinge wantrouwen tussen partijen. Daarnaast zet onvoldoende personele capaciteit de uitvoering van projecten verder onder druk.

Uitgelicht
Onderzoek

6 juni 2023

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023