GO drone: Nederlandse kustbebouwing

27 juli 2016

2 minuten

Nieuws Begin dit jaar gaf de Tweede Kamer aan geen extra bebouwing te willen aan de kust. Met de bijgekomen 1700 recreatiewoningen in de afgelopen drie jaar en met meer dan 5000 in de planning kun je wel zeggen dat hier weinig gehoor aan is gegeven. Dit blijkt uit een rapport van Natuurmonumenten. Het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen om per 1 juli de regels voor kustbebouwing aan te passen vormde hiervoor de aanleiding; met de Nationale Visie Kust uit 2013 als grondbeginselen.

De opgave voor de kustgebieden die uit de Nationale Visie Kust voortkomt, is het plegen van nieuwbouw om de kustzone aantrekkelijk en economische krachtig te maken. Met de veiligheid is het goed gesteld; nu dient er meer ruimte te komen voor nieuwe initiatieven en meer economische activiteiten. In de nieuwe situatie waarborgt het Rijk de veiligheid van de kustgebieden en gaan gemeentes en provincies over de ruimtelijke invulling hiervan. De grote verantwoordelijkheid die de overheid geeft aan lagere overheden lijkt de grootste weerstand op de plannen teweeg te brengen.

Natuurmonumenten startte eind vorig jaar de campagne ‘Bescherm de kust’, waarop zij veel steun vanuit de samenleving hebben gekregen. Het lijkt erop dat we vinden dat er naast de ruimtelijke ordening door gemeentes en provincies en bescherming door bestaande natuurwetten, een nationale wet nodig is. Minister Schultz van Haegen trok hierop haar besluit weer in. Met betrokken partijen wordt gestreefd naar gezamenlijke afspraken in een zogenaamd Kustpact dat na de zomer gepresenteerd zal worden.


Cover: ‘Wijk aan zee’Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022