GO drone: Oslo - Fjord City

9 september 2016

2 minuten

Nieuws De ingrijpende transformatie van Oslo’s waterfront nadert z’n voltooiing. Daarmee oogt het stadscentrum van Oslo als herboren. Maar Oslo transformeert ook met rasse schreden op een ander vlak. Met de toepassing van slimme technologie zoals de ontwikkeling van smart grids en sensortechnologie werkt het hard aan de energietransitie en het halen van ambitieuze klimaatdoelen.

Smart Oslo’s nieuwe waterfront

Oslo heeft de laatste jaren hard gewerkt aan de stedelijke vernieuwing van het havenfront in het centrum van Oslo. De plannen van Fjord City strekken zich uit over 10 kilometer, van het oosten naar het westen van het centrum van Oslo. Scheepswerven, havens en snelwegen hebben plaats gemaakt voor musea, podia, kantoorruimtes, appartementen en openbare parken.

De meest fundamentele veranderingen en spannende architectonische hoogstandjes vinden plaats in Bjørvika. Decennialang was dit gebied vol snelwegen, spoorwegen, en gesloten containerhavens de barrière tussen de stad en het fjord. Nu is het bijna volledig getransformeerd met Oslo’s nieuwe operagebouw en de ‘Barcode’-gebouwen, een serie multifunctionele bouwblokken. Een nieuwe boulevard loopt nu door het gebied. De bouw van een nieuwe openbare bibliotheek net begonnen, en een nieuw museum voor de kunstwerken van Edvard Munch opent naar verwachting in 2018.

Smart Oslo

Oslo komt vaak voor in de lijstjes van slimste steden in de wereld. De stad heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld en is vooral sterk in het gebruik van technologie om het energiegebruik en de CO2 uitstoot terug te dringen. Daartoe zijn o.a. sensoren geïnstalleerd om het parkeren te monitoren en is de straatverlichting ‘smart’ wat heeft geleid tot een enorme reductie in het energiegebruik. De aanpak is vooral gericht op transitie naar duurzame energiebronnen.

Analisten verwachten dat Oslo een van de eerste steden is die commerciële smartgriddiensten gaat lanceren. Oslo is toonaangevend in het uitrollen van slimme meters. Daarnaast zijn er enkele smart grid proefprojecten geweest, heeft de stad een uitgebreid elektrisch laadnetwerk voor auto’s en is het ver met het monitoren van verkeer, nummerplaatherkenningstechnologie en rekeningrijden. Tot slot heeft Oslo agressieve plannen om de CO2 uitstoot van auto's te stoppen. Het linkse stadsbestuur praat over een verbod op particulier autobezit voor het einde van dit decennium. Of dat gaat lukken is de vraag, Oslo heeft een hoge graad van eigen autobezit.


Bronnen: 

https://www.youtube.com/channel/UCGoHs_anSi0gfsG9A60CFoA

wikipedia, the internet of things institute. Dronebeelden: kvkleppe.
http://www.ioti.com/smart-cities/world-s-5-smartest-cities

3 november 2016: Praktijkcongres ‘Impact van Technologie op Gebiedsontwikkeling

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt.

LIVE vanuit Washington voorspelt keynote spreker Anthony Townsend(New York University) in de plenaire sessie de toekomst van de Stad.

Peter Russell, decaan van de Faculteit Bouwkunde TU Delft, relateert het thema aan de drie A’s: Architectural design, Africa & Agile. Hoe kunnen we behendig omspringen met de vraagstukken die op ons afkomen? Wat doet het gebruik van data en informatie met de architectuur en de ontwikkeling en opbouw van een stad? Interessante vraagstukken die om een antwoord vragen.

En wat biedt het ontsluiten van informatie over de stad de lokale overheid aan kansen om bijvoorbeeld de leefbaarheid te vergroten? CTO van de gemeente Amsterdam, Ger Baron schetst de perspectieven. 

Na het plenaire programma volgen vijf parallelsessies. Hierin wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de impact van technologie op gebiedsontwikkeling. Meld u aan en discussieer mee. 

Gespreksleider van de dag is Hans de Jonge, hoogleraar TU Delft/ directievoorzitter Brink Groep.

Klik hier voor het hele programma en om aan te melden.


Cover: ‘GO Drone: Oslo’


Portret - Danielle Niederer

Door Danielle Niederer

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling & communicatie


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024