GO Drone: San Francisco Bay Area

11 juli 2017

3 minuten

Nieuws Steden in deltagebieden zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en een stijgende zeespiegel. San Francisco Bay Area is zo’n verstedelijkt deltagebied dat voor grote uitdagingen staat. Op de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft zoeken onderzoekers en studenten naar de juiste aanpak voor transformaties van deltagebieden.

Kwetsbare delta

De uitdagingen in het deltagebied San Francisco Bay Area gaan over water en het klimaat, maar ook over mensen en steden. Milieutechnisch gezien heeft het gebied een slechte waterkwaliteit door de aanwezigheid van pesticiden, kwik en metalen. Stranden zijn vervuild door slechte riolering en infrastructuur van afvalwater, wat tot gevolg heeft dat de diversiteit binnen ecosystemen en de aanwezigheid van vis zijn afgenomen. Ruimtelijk gezien zijn er bewoonde gebieden die zich onder zeeniveau bevinden en beschermd worden door oeverwallen en dijken, een vergelijkbare situatie met die van Nederland. Veroudering van deze dijken, het aanwezige risico op aardbevingen en een stijgende zeespiegel maken huizen, boerderijen, infrastructuur en energiesystemen in San Francisco Bay Area kwetsbaar voor overstromingen.   

Daarnaast staat San Francisco Bay Area voor stedelijke uitdagingen, die ontwikkeld zijn door een flinke bevolkingsgroei gedurende de laatste decennia. Hoewel de steden San Francisco, San Jose en Oakland zelf flink groeiden, deed de sterkste groei (93%) zich voor in suburbaan gebied tussen deze steden in. Door een bloeiende economie en goede baangelegenheid schoten de huizenprijzen omhoog, met het gevolg dat huishoudens met lage inkomens minder plek kregen en gentrificatie ter discussie kwam. Er is dus sprake van een metropolitaans gebied dat zich in een kwetsbare delta bevindt; een situatie die ons in Nederland niet onbekend voor komt. 

Location San Francisco Bay Area

‘Location San Francisco Bay Area’


Plattegrond San Francisco Bay Area

Delta Urbanism

Het afgelopen jaar heeft een groep afstudeerstudenten aan de TU Delft zich beziggehouden met de uitdagingen en kansen in de San Francisco Bay Area. De afstudeerstudio van de Faculteit Bouwkunde richtte zich op mogelijkheden om de veerkracht van buurten, omgeving en infrastructuur in San Francisco Bay Area te vergroten. Deze projecten zijn deel van de interdisciplinaire onderzoeks-tak ‘Delta Urbanism’, die zich bezighoudt met transformaties van delta landschappen. Met een balans tussen ontwerp, techniek en management zoekt de groep naar antwoorden op vraagstukken over urbanisatie, waterveiligheid, klimaatadaptatie, infrastructuur en identiteit. Meer informatie over het onderzoek van ‘Delta Urbanism’ vindt u hier.

Wereldwijde opgave

Een metropolitaans gebied te midden van de delta is geen uitzondering, Op veel plekken in de wereld hebben steden in delta’s zich juist vanwege de economisch strategische locaties en de vruchtbare gronden goed weten te ontwikkelen. Echter, in tijde van klimaatverandering worden delta’s bedreigd door superstormen en de stijging van de zeewaterspiegel. Urbanisatie in deltagebieden maakt het vervolgens moeilijk voor delta’s om zich op een natuurlijke manier aan te passen aan de klimaatverandering.

Lessen voor de toekomst

Han Meyer, professor emeritus Urban Design, specialiseerde zich in transformaties van deltagebieden en was betrokken bij gebiedsontwikkelingen in delta’s wereldwijd. Als les voor de toekomst wijst hij er in de eerste plaats op dat er meer aandacht moet komen voor het herstellend vermogen van deltagebieden. Voorbeelden van deze ‘building with nature’ aanpak kennen we in Nederland van het Ruimte voor de Rivier-programma of van de zandmotor voor de kust van Kijkduin. Ook legt hij uit dat het geen opgave voor stedenbouwkundigen alleen is. Gebiedsontwikkelingen in deltagebieden vragen om interdisciplinaire samenwerkingen tussen civiel ingenieurs, stedenbouwkundigen en specialisten in bestuurlijk management.

De afstudeerstudio over San Francisco Bay Area is op die manier een illustratieve opdracht, waarbij complexe uitdagingen integraal benaderd worden.  'Variable vulnerability' van Sumanth Subbarao is één van de masterscripties over San Fransisco Bay. Lees de samenvatting van de scriptie hier.

De afscheidsrede van Han Meyer kunt u hier bekijken. 


Bronnen: 

www.epa.gov

www.urbandisplacement.org

www.newgeography.com

www.tudelft.nl/evenementen

www.tudelft.nl/2016/bk


Cover: ‘GO Drone: San Francisco Bay Area’


Celine Janssen pp

Door Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023