GO drone: Vlucht boven Barneveld

28 januari 2016

3 minuten

Nieuws Dit keer vliegt er geen drone door de lucht, maar volgen we de prachtige vlucht van een zeearend boven Barneveld. In Barneveld zijn een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten aan de gang: bedrijventerrein Harselaar-Zuid, Harselaartunnel, ColumbizPark en Railterminal Barneveld.

De gemeente Barneveld realiseert het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Het bedrijventerrein is 34 hectare groot en biedt ruimte aan bedrijven tot en met milieucategorie 5.1. Het is – anno 2016 – best bijzonder dat in Barneveld nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Er bestaat al veel belangstelling voor Harselaar-Zuid, wat de opvolger is van de ontwikkeling Haselaar-West.

De gemeente Barneveld realiseert – samen met ProRail en de provincie Gelderland – de Harselaartunnel onder de spoorverbinding Amersfoort-Apeldoorn. De ondertunneling is nodig vanwege de toename van de verkeersdruk en het optimaliseren van de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld in het algemeen en het bedrijventerrein Harselaar in het bijzonder. Daarnaast zorgt de Harselaartunnel voor meer veiligheid. In de toekomst – dat is de grote wens van Barneveld – moet op het hoofdspoor Amersfoort-Apeldoorn ook een Regiosprinter stoppen en ook daarvoor is de tunnel van belang. Op dit moment zou het fysiek niet mogelijk zijn een trein hier te laten stoppen, omdat een deel van de trein dan op de spoorwegovergang stilstaat; een tunnel lost dit probleem op.

Centraal in het bedrijventerrein Harselaar ligt de te ontwikkelen kantoren- en bedrijvenzone ColumbizPark. De afgelopen jaren is geprobeerd deze locatie als hoogwaardige kantorenlocatie te ontwikkelen, maar de gemeente Barneveld heeft nu besloten om de bestemming van het gebied te verruimen. Zo wordt het ook voor andere ‘taken van sport’ mogelijk zich hier te vestigen. Het bestemmingsplan – dat deze wijziging mogelijk maakt – wordt medio 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. ColumbizPark ligt overigens – letterlijk en figuurlijk – op een A1-locatie op Harselaar en is voor bedrijven een representatieve locatie om zich te vestigen. Er zijn plannen voor de vestiging van een hotel en de directe nabijheid van openbaar vervoersvoorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijke locatie die naar verwachting na het vaststellen van het bestemmingsplan veel belangstelling zal genereren.

De gemeente Barneveld heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in Barneveld een railterminal (goederenoverslagpunt) te realiseren. De Rijksoverheid heeft – onder andere bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte – bepaald dat de komende jaren het goederenvervoer per spoor moet toenemen. Vanwege de ligging van Barneveld aan de North Sea-Baltic Corridor – waardoor er stevige handelslijnen tussen Nederland en de Randstad en het Duitse en Noord-Europese achterland liggen – is het niet meer dan logisch dat in Barneveld een railterminal moet worden ontwikkeld. Het onderzoek – dat we hebben uitgevoerd – toonde aan dat er in Barneveld, Regio FoodValley en Regio Amersfoort voldoende TEU (de eenheid van goederencontainers) aanwezig is om de Railterminal Barneveld exploitabel te maken. Op dit moment werkt de gemeente Barneveld dit uit in een businessplan op basis waarvan nadere besluiten kunnen worden genomen.


Cover: ‘2016.01.28_GO-Drone: Vlucht boven Barneveld’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023