GO drone: Wonen in Rotterdam

14 november 2016

3 minuten

Nieuws Rotterdam bruist en wint allerlei prijzen. Het aantal bezoekers, werkenden en bewoners neem toe. Er is steeds meer interesse om in Rotterdam te (blijven) wonen, ook onder startende gezinnen. De gemeente beschrijft in de Woonvisie Rotterdam hoe de stad zich positief kan blijven ontwikkelen als woonstad. Afgelopen week vond voor de derde keer het Stadmakerscongres in Rotterdam plaats: een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij het maken van de stad.

Op het Stadmakerscongres vond het debat ‘Wonen in Rotterdam’ plaats. Tijdens het stadsreferendum op 30 november kan de kiesgerechtigde Rotterdammer stemmen op de gemeentelijkeWoonvisie Rotterdam 2030. WethouderSchneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) noemt een aantal kernpunten van de Woonvisie: antwoorden op de groeiende trek naar de stad met aandachtspunten als de vraag naar woningen voor gezinnen, de overmaat aan goedkopere woningen, het adresseren van ‘scheefwonen’ en het brengen van meer balans in de eenzijdige woningvoorraad, bijvoorbeeld op Rotterdam Zuid.

De zorg is dat mensen de stad uitgejaagd worden door een tekort aan goedkope woningen. Schneider geeft aan dat er vraag is naar middel dure huur/koop en dat er op dit moment een overschot is aan de voorraad goedkope woningen. De Gemeente blijft monitoren op voldoende goedkope woningen. De Woonvisie is aldus voor verandering vatbaar. Door een betere mix van de woningvoorraad in eenzijdige wijken, blijven mensen in de wijk en kan een sterk sociaal weefsel worden opgebouwd. “Een betere menging is goed voor iedereen”, aldus de wethouder.

Reinout Kleinhans, hoofddocent stedelijke vernieuwing aan de TU Delft, stelt vervolgens de genoemde overmaat aan goedkope woningen in Rotterdam aan de kaak. “Er zit een mismatch in de herhuisvestingsopgave”, aldus Kleinhans.

Tot slot geven Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter Havensteder), Bianca Seekles (directrice ERA Contour) en Ninke Happel (architect bij Happel Cornelisse Verhoeven) aan dat Rotterdam voorzichtig moet zijn om sociale huurwoningen weg te halen als we niet zeker zijn of deze bewoners binnen de stad geherhuisvest kunnen worden en dat de Woonvisie meer ruimte moet geven voor experimenten, zoals kleinere coöperatieve verenigingen waar je aandelen koopt. “CPO 2.0, een professionele aanpak in de vorm van projecten die 100-200 mensen kunnen huisvesten”, aldus Happel.

Aan het eind van het congres vond de uitreiking van de Van der Leeuwprijs plaats met als winnaar Hockeyclub Feijenoord! De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam. "Een prijzenswaardig initiatief dat van grote waarde is voor de wijk Feijenoord en voor kinderen voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is om te kunnen sporten", aldus de jury. Voorgaande jaren werd de prijs onder andere gewonnen door het Student Hotel, De Markthal en Het Walhallatheater.


Bronnen: rotterdam.nl/woonvisie en stadmakerscongres.nl

Bijlage: Woonvisie Rotterdam - koers naar 2030, agenda tot 2020


Cover: ‘Rotterdam drone’


Hedwig

Door Hedwig van der Linden

Onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft - H.vanderLinden@tudelft.nl


Meest recent

Zoetermeer groene vallei door LG Architecten (bron: Gemeente Zoetermeer)

Slim schaken op (platte) daken, een aanpak met zes bouwstenen

Lang buiten beeld gebleven maar inmiddels volop in de belangstelling: de daken in de stad. Inzetbaar voor groen, blauw, geel en rood. Jeroen Scholten ontwikkelde een dakenaanpak waar met name gemeenten mee aan de slag kunnen.

Onderzoek

26 mei 2023

Dreven, Gaarden & Zichten door Staedion (bron: Staedion)

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest, ronde vier

En opnieuw wordt de vernieuwing van Den Haag Zuidwest ter hand genomen. Ditmaal mede in het kader van de stedelijke verdichting die in dit naoorlogse woongebied een plek moet krijgen. In gesprek met corporaties, gebiedsontwikkelaars en gemeente.

Uitgelicht
Casus

26 mei 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van zorgvuldig verbouwen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over verbouwen. Maar dan wel op een zorgvuldige manier en ongeacht de schaal. En we gaan in op de hamvraag: hoe doe je dat nu op een goede manier?

Nieuws

25 mei 2023