platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Grondexploitaties leveren gemeenten miljard winst op; maar tegen welke prijs?

Grondexploitaties leveren gemeenten miljard winst op; maar tegen welke prijs?

bouwgrond

ONDERZOEK Nog nooit eerder leverde de verkoop van bouwrijpe grond zoveel op aan gemeenten als in 2017. Hoewel nog steeds zo’n honderd gemeenten te maken hebben met een negatief saldo, werd er over heel Nederland gezien een winst van een miljard euro geboekt.

Dit blijkt uit deze maand gepubliceerd onderzoek naar de gemeentelijke bouwgrondexploitaties uit 2017 door hoogleraar Willem Korthals Altes van de Technische Universiteit Delft. Enerzijds wordt deze winst veroorzaakt doordat gemeenten minder investeren in nieuwe grondexploitaties (en dus minder kosten maken), anderzijds doordat plannen die tijdens de crisis gepauzeerd werden, alsnog zijn uitgevoerd (en de gemeente daar dus alsnog geld voor ontvangt).

Dit resultaat betekent een totale omslag ten opzichte van de situatie in 2013, toen gemeenten nog miljarden verloren op grondexploitatie. Maar hoewel een miljard euro winst goed klinkt, waarschuwt Korthals Altes dat minder investeren in nieuwe grondexploitaties niet past bij de beoogde versnelling van de woningbouw. Willen we snel aan de slag met de bouw van betaalbare woningen, dan zijn gemeentelijke investeringen in de grond van groot belang.

Cover: ”hofoverzichtpoort” (CC BY 2.0) by Dan Kamminga