Kanaleneiland -> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Herstructurering Kanaleneiland succesvol dankzij samenwerking in GEM

1 januari 2020

2 minuten

Nieuws Na 15 jaar is de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) voor Kanaleneiland in Utrecht ontbonden. Het project is afgerond en de vooraf gestelde doelen zijn behaald. Er is een gedifferentieerd bewonersbestand, de stadsvernieuwing is gerealiseerd en er is een sluitende grondexploitatie.

De herontwikkeling van Kanaleneiland in Utrecht bleek in 2004 hard nodig. De criminaliteit nam de overhand en het gebied sloot niet meer aan bij de wensen van de bewoners en gemeente. De gemeente Utrecht kwam met een Masterplan en richtte samen met ontwikkelaar Heijmans en corporaties Portaal en Mitros een GEM op. Elke deelnemer deed voor een kwart mee en legde 1 miljoen euro in. 

Makkelijk was het niet altijd. De crisis in 2012 zorgde ervoor dat het plan moest worden aangepast en partijen begonnen te twijfelen aan hun deelname. Uiteindelijke werd besloten om samen door te gaan en in plaats van alles te slopen ook een deel van het gebied te herontwikkelen. 

Er valt uit deze samenwerking een aantal lessen te trekken. De strikte samenwerkingsvorm met duidelijke verplichtingen heeft de partijen bij elkaar gehouden en de flexibiliteit heeft creatieve oplossingen mogelijk gemaakt. In moeilijke periodes konden de deelnemers steeds terugvallen op de vooraf gestelde doelen. 

GO van nu 

Tegenwoordig is het niet meer toegestaan om als gemeente in een GEM te stappen en is gebiedsontwikkeling vaak kleinschaliger. Toch kan geleerd worden van Kanaleneiland. Gemeenten nemen nu vaak een faciliterende rol op zich en stellen strenge eisen aan markt en corporaties. Dit zorgt ervoor dat marktpartijen en corporaties om de tafel gaan om tot een goed resultaat te komen. 


Cover:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Verder lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘Kanaleneiland -> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022