Kanaleneiland -> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Herstructurering Kanaleneiland succesvol dankzij samenwerking in GEM

1 januari 2020

2 minuten

Nieuws Na 15 jaar is de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) voor Kanaleneiland in Utrecht ontbonden. Het project is afgerond en de vooraf gestelde doelen zijn behaald. Er is een gedifferentieerd bewonersbestand, de stadsvernieuwing is gerealiseerd en er is een sluitende grondexploitatie.

De herontwikkeling van Kanaleneiland in Utrecht bleek in 2004 hard nodig. De criminaliteit nam de overhand en het gebied sloot niet meer aan bij de wensen van de bewoners en gemeente. De gemeente Utrecht kwam met een Masterplan en richtte samen met ontwikkelaar Heijmans en corporaties Portaal en Mitros een GEM op. Elke deelnemer deed voor een kwart mee en legde 1 miljoen euro in. 

Makkelijk was het niet altijd. De crisis in 2012 zorgde ervoor dat het plan moest worden aangepast en partijen begonnen te twijfelen aan hun deelname. Uiteindelijke werd besloten om samen door te gaan en in plaats van alles te slopen ook een deel van het gebied te herontwikkelen. 

Er valt uit deze samenwerking een aantal lessen te trekken. De strikte samenwerkingsvorm met duidelijke verplichtingen heeft de partijen bij elkaar gehouden en de flexibiliteit heeft creatieve oplossingen mogelijk gemaakt. In moeilijke periodes konden de deelnemers steeds terugvallen op de vooraf gestelde doelen. 

GO van nu 

Tegenwoordig is het niet meer toegestaan om als gemeente in een GEM te stappen en is gebiedsontwikkeling vaak kleinschaliger. Toch kan geleerd worden van Kanaleneiland. Gemeenten nemen nu vaak een faciliterende rol op zich en stellen strenge eisen aan markt en corporaties. Dit zorgt ervoor dat marktpartijen en corporaties om de tafel gaan om tot een goed resultaat te komen. 


Cover:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Verder lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘Kanaleneiland -> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023