Kanaleneiland -> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] door Thea van den Heuvel (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Herstructurering Kanaleneiland succesvol dankzij samenwerking in GEM

1 januari 2020

2 minuten

Nieuws Na 15 jaar is de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) voor Kanaleneiland in Utrecht ontbonden. Het project is afgerond en de vooraf gestelde doelen zijn behaald. Er is een gedifferentieerd bewonersbestand, de stadsvernieuwing is gerealiseerd en er is een sluitende grondexploitatie.

De herontwikkeling van Kanaleneiland in Utrecht bleek in 2004 hard nodig. De criminaliteit nam de overhand en het gebied sloot niet meer aan bij de wensen van de bewoners en gemeente. De gemeente Utrecht kwam met een Masterplan en richtte samen met ontwikkelaar Heijmans en corporaties Portaal en Mitros een GEM op. Elke deelnemer deed voor een kwart mee en legde 1 miljoen euro in. 

Makkelijk was het niet altijd. De crisis in 2012 zorgde ervoor dat het plan moest worden aangepast en partijen begonnen te twijfelen aan hun deelname. Uiteindelijke werd besloten om samen door te gaan en in plaats van alles te slopen ook een deel van het gebied te herontwikkelen. 

Er valt uit deze samenwerking een aantal lessen te trekken. De strikte samenwerkingsvorm met duidelijke verplichtingen heeft de partijen bij elkaar gehouden en de flexibiliteit heeft creatieve oplossingen mogelijk gemaakt. In moeilijke periodes konden de deelnemers steeds terugvallen op de vooraf gestelde doelen. 

GO van nu 

Tegenwoordig is het niet meer toegestaan om als gemeente in een GEM te stappen en is gebiedsontwikkeling vaak kleinschaliger. Toch kan geleerd worden van Kanaleneiland. Gemeenten nemen nu vaak een faciliterende rol op zich en stellen strenge eisen aan markt en corporaties. Dit zorgt ervoor dat marktpartijen en corporaties om de tafel gaan om tot een goed resultaat te komen. 


Cover:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Verder lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘Kanaleneiland -> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]’ door Thea van den Heuvel (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) onder CC BY-SA 4.0, uitsnede van origineelMeest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024