Groene stad -> Photo by chuttersnap on Unsplash door Chuttersnap (bron: Unsplash)

Het kán: steden verdichten, leefbaar houden én klimaatadaptief maken

24 juni 2020

2 minuten

Onderzoek Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt: is het wel mogelijk om steden verder te verdichten én de woonomgeving tegelijkertijd leefbaar én klimaatadaptief te maken? Volgens een groep Zweedse onderzoekers is een verdubbeling van het aantal inwoners van steden in 2050 mogelijk, zonder dat dit consequenties heeft voor de ruimtelijke kwaliteit.

De auteurs van Neighbourhoods of Tomorrow, onderdeel van het Urban Insightprogramma van Sweco, identificeren vijf ‘megatrends’ die in de komende decennia een grote rol zullen spelen in onze leefomgeving. Dit zijn: bevolkingsgroei, toenemende wereldwijde urbanisatie, de noodzaak van klimaatadapatie, technologische ontwikkelingen en nieuwe economieën. 

Megatrends

Om tot de conclusie te komen dat verdichting, leefbaarheid en klimaatadaptatie gecombineerd kunnen worden, hebben de onderzoekers een experiment gedaan. Zij hebben de vijf megatrends en de meest extreme gevolgen daarvan op een middelgrote stad geprojecteerd. Zo zijn klimaatuitdagingen zoals piekbuien en extreme hitte meegenomen als factoren om rekening mee te houden. 

Blauw/groene netwerken

Om steden klimaatbestendigheid te maken en met twee keer zoveel inwoners in 2050 op een zelfde oppervlakte (en daarmee groene ruimte buiten de stad te sparen) leefbaar te houden, is het volgens de auteurs onder meer noodzakelijk te investeren in sterke blauw/groene netwerken om steden klimaatadaptief te maken. 

Inschikken en interdisciplinair

Daarnaast stellen zij voor het aantal vierkante meters private ruimte per inwoner te beperken, door meer ruimte te delen. Door de inzet van slimme technologie hoeft dat geen beperking van de kwaliteit van de leefomgeving te betekenen. Het betekent volgens de onderzoekers wel dat interdisciplinair ontwerp standaard moet worden om alle opgaven te combineren.

Het hele rapport is te lezen op Swecourbaninsight.com


Cover: ‘Groene stad -> Photo by chuttersnap on Unsplash’ door Chuttersnap (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Ineke pasfoto

Door Ineke Lammers

Webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024