Groene stad -> Photo by chuttersnap on Unsplash door Chuttersnap (bron: Unsplash)

Het kán: steden verdichten, leefbaar houden én klimaatadaptief maken

24 juni 2020

2 minuten

Onderzoek Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt: is het wel mogelijk om steden verder te verdichten én de woonomgeving tegelijkertijd leefbaar én klimaatadaptief te maken? Volgens een groep Zweedse onderzoekers is een verdubbeling van het aantal inwoners van steden in 2050 mogelijk, zonder dat dit consequenties heeft voor de ruimtelijke kwaliteit.

De auteurs van Neighbourhoods of Tomorrow, onderdeel van het Urban Insightprogramma van Sweco, identificeren vijf ‘megatrends’ die in de komende decennia een grote rol zullen spelen in onze leefomgeving. Dit zijn: bevolkingsgroei, toenemende wereldwijde urbanisatie, de noodzaak van klimaatadapatie, technologische ontwikkelingen en nieuwe economieën. 

Megatrends

Om tot de conclusie te komen dat verdichting, leefbaarheid en klimaatadaptatie gecombineerd kunnen worden, hebben de onderzoekers een experiment gedaan. Zij hebben de vijf megatrends en de meest extreme gevolgen daarvan op een middelgrote stad geprojecteerd. Zo zijn klimaatuitdagingen zoals piekbuien en extreme hitte meegenomen als factoren om rekening mee te houden. 

Blauw/groene netwerken

Om steden klimaatbestendigheid te maken en met twee keer zoveel inwoners in 2050 op een zelfde oppervlakte (en daarmee groene ruimte buiten de stad te sparen) leefbaar te houden, is het volgens de auteurs onder meer noodzakelijk te investeren in sterke blauw/groene netwerken om steden klimaatadaptief te maken. 

Inschikken en interdisciplinair

Daarnaast stellen zij voor het aantal vierkante meters private ruimte per inwoner te beperken, door meer ruimte te delen. Door de inzet van slimme technologie hoeft dat geen beperking van de kwaliteit van de leefomgeving te betekenen. Het betekent volgens de onderzoekers wel dat interdisciplinair ontwerp standaard moet worden om alle opgaven te combineren.

Het hele rapport is te lezen op Swecourbaninsight.com


Cover: ‘Groene stad -> Photo by chuttersnap on Unsplash’ door Chuttersnap (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Ineke pasfoto

Door Ineke Lammers

Webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024