Ineke pasfoto

Ineke Lammers

Webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Artikelen door Ineke Lammers

23 artikelen

Spoorzone Zwolle door Ineke Lammers (gebiedsontwikkeling.nu)

Spoorzone Zwolle: instappen zonder duidelijke eindbestemming

De Spoorzone in Zwolle is een lichtend voorbeeld van een coalition of the willing: een groep ondernemers, marktpartijen en ondernemers die samen werken aan de gebiedsinvulling. Anne-Marie Mosterman begeleidt vanuit de gemeente het proces.

Persoonlijk

4 augustus 2022

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer ’22: integrale gebiedsontwikkeling vereist meer capaciteit en innovatie

Met de GO Barometer brengt de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling in kaart wat de stand van zaken is in het vakgebied. We bespreken de vijf belangrijkste inzichten uit de barometer en de discussie daarover.

Uitgelicht
SKG Nieuws

22 april 2022

Windmolens naast de A6 in de buurt van Lelystad door T.W. van Urk (Shutterstock)

Gezocht: ruimte voor de energietransitie

Nu het aankomt op feitelijke keuzes om de ambities van de Regionale Energiestrategieën te verwezenlijken, is het Nationaal Programma RES het leertraject ‘Energie in de leefomgeving’ gestart. Op 27 januari vond de aftrap plaats.

Verslag

18 februari 2022

Zo krijgen we een gelijk speelveld voor groen en water

Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd, maar kunnen onder druk komen te staan als de stad oprukt. De leerstoel Gebiedsontwikkeling inventariseert hoe groenblauw de plek krijgt die zij verdient.

Onderzoek

10 februari 2022

Luchtfoto van Groningen door Skitterphoto (Pixabay)

Groningen als goed voorbeeld voor gezondheid in gebiedsontwikkeling

Groningen loopt voorop in gezonde gebiedsontwikkeling. Tijdens de sLIM-masterclass op 1 december werd duidelijk hoe de stad in het hoge noorden dit aanpakt. En welke belangrijke vragen nog open liggen voor onderzoek en praktijk.

Verslag

21 december 2021

Overzicht vanaf de haven - Scheldekwartier Vlissingen door Zuidwest10 (Gemeente Vlissingen)

Scheldekwartier in Vlissingen: van werf naar binnenstad

Met de transformatie van een eeuwenoude scheepswerf breidt Vlissingen het centrum uit. In het Scheldekwartier ontstaat een nieuwe stadswijk met ruimte voor erfgoed, woningen, voorzieningen en toerisme.

Casus

27 oktober 2021

Sporten stad door ESB Professional (shutterstock.com)

Gezonde gebiedsontwikkeling vraagt om lol en lef

Hoe belangrijk gezondheid ook is, het is nog geen vast onderdeel van gebiedsontwikkeling. Tijdens de sLIM-masterclass hierover wordt duidelijk dat gezondheid vooral veel durf vereist van ontwikkelaars.

Verslag

8 oktober 2021

Illustratie Ring Rotterdam - GO Krant zomer 2021 door Rémon Mulder (remonmulder.nl)

Ring Rotterdam als lab voor een integrale aanpak

Uit een verkenning naar duurzame verstedelijking van de Ring Rotterdam en omgeving blijkt dat de samenwerking tussen partijen anders georganiseerd moet worden om tot een integrale ontwikkelstrategie te komen.

Casus

20 juli 2021

ENKA Terrein, Ede door AM (AM)

Erfgoed betrekken? Zorg dan voor verbinding op meerwaarde

Bij veel gebiedsontwikkellocaties heb je te maken met erfgoed, variërend van vastgoed tot landschappelijke elementen. Hoe je de waarde hiervan inzet bij je project, werd verteld tijdens de kennisbijeenkomst Erfgoed en Gebiedsontwikkeling.

Verslag

18 mei 2021

Toekomst impressie Ooijen-Wanssum door Projectbureau Ooijen-Wanssum. (Ooijen-wanssum.nl)

Ruimte voor de Maas geeft Ooijen-Wanssum nieuw gezicht

In het Limburgse Ooijen-Wanssum krijgt de Maas meer ruimte om buiten haar oevers te treden. In combinatie met economische initiatieven, ruimtelijke kwaliteit, natuur en infrastructuur heeft Ooijen-Wanssum een nieuw gezicht aan de Maas gekregen.

Casus

12 maart 2021

Vogelvlucht Bajeskwartier door OMA, FABRICations, LOLA Landscape (Bajes Kwartier Ontwikkeling)

Experimenteren met gezonde gebiedsontwikkeling

Gezondheid is een relatief nieuw onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het sLIM webinar op 17 februari werd duidelijk dat experimenteren in Living Labs helpen om gezondheid te integreren in de gebiedsontwikkelingspraktijk.

Verslag

26 februari 2021

Woerden centrum luchtfoto -> Woerrden Marketing, 2013

Integrale aanpak gevraagd voor stadse problemen door bodemdaling

De aanpak van problemen door bodemdaling in steden vraagt een integrale aanpak. En een coördinerende rol van het Rijk, zo bleek tijdens een bijeenkomst van de ‘coalitie stevige steden met een slappe bodem’.

Verslag

8 januari 2021

Bedrijventerrein Middelblok - Gouderak -" (CC BY 2.0) by Frans Berkelaar

Bedrijventerreinen moeten én kunnen klimaatadaptiever

Bedrijventerreinen zijn nauwelijks voorbereid op klimaatverandering. Slechts 1 procent van dergelijke werkgebieden bestaat uit ‘groenblauwe structuren’.

Onderzoek

8 september 2020

Rotterdam vanaf Burghsluissingel, Wikimedia Commons

Substantieel meer betaalbare woningen nodig voor huisvesting economische daklozen

Er zijn substantieel meer betaalbare woningen nodig om economische daklozen in met name de Randstad onderdak te bieden. In de Amerikaanse staat Californië bouwt men om dezelfde reden in no time hotels om.

Analyse

24 augustus 2020

Songo Mnara -> Plouf250 Ruins of Songo Mnara, inside the main building Tanzania 28 February 2016

Afrikaanse stedenbouw als voorbeeld van inclusiviteit

In het recente debat rond de Black Lives Matterbeweging speelt sociale en ruimtelijke ongelijkheid een belangrijke rol. Voor Dean Saitta zijn Afrikaanse steden een bron van inspiratie voor inclusieve stedenbouw.

Analyse

20 augustus 2020

Singapore - Photo by Swapnil Bapat on Unsplash

Hoe de overheid in Singapore steeds weer voor betaalbare woningen zorgt

In een door de overheid gestuurd woningbouwprogramma kunnen inwoners van Singapore al een halve eeuw nieuwe betaalbare, gesubsidieerde woningen kopen.

Analyse

18 augustus 2020

Go zomertour header

De Blauwestad in Groningen: veel potentie maar nog weinig karakter

In de GO Zomertour vertellen experts en liefhebbers over hun favoriete gebiedsontwikkeling. In deel 5 vraagt Ineke Lammers zich af waarom Blauwestad in de provincie Groningen vooralsnog geen succes geworden is.

Casus

11 augustus 2020

zonnepanelen -> Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash

Experts zetten vier vraagtekens bij ingeleverde RES-plannen

Analyse van de ingeleverde regionale energiestrategieën (RES) maakt duidelijk dat er te veel focus ligt op zonne-energie, ten koste van windmolens. Experts plaatsen deze en drie andere vraagtekens bij het realiteitsgehalte van de plannen.

Analyse

26 juni 2020

Groene stad  -> Photo by chuttersnap on Unsplash

Het kán: steden verdichten, leefbaar houden én klimaatadaptief maken

Steden met twee keer zoveel inwoners op hetzelfde oppervlak, die ook leefbaar én klimaatadaptief zijn? Volgens een groep Zweedse onderzoekers is het, onder voorwaarden, mogelijk.

Onderzoek

24 juni 2020