platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Hittekaart 2020: druk op woningmarkt neemt verder toe

Hittekaart 2020: druk op woningmarkt neemt verder toe

Hittekaart BPD -> screenshot via https://vimeo.com/325606793

De druk op de koopwoningmarkt is vorig jaar verder toegenomen. Uit jaarlijks onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD blijkt dat de gemiddelde koopsom met 7 procent is gestegen. “Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.”

BPD visualiseert de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt in een zogenoemde hittekaart. Net als in 2019 laat de Hittekaart 2020 zien dat de druk op de woningmarkt met name groot is in de Randstad, de Brabantse steden en in het midden van het land. Opvallende nieuwkomers met een meer gespannen woningmarkt zijn Almere, Leiden, het zuidelijke deel van Rotterdam en de bollenstreek. Daarnaast zien de onderzoekers van BPD een toegenomen druk langs verschillende verkeersaders, met name in de Randstad. 

De verwachting is dat de bouw van nieuwe woningen in 2020 vertraging op zal lopen. Door de coronacrisis, maar ook als gevolg van de PFAS- en stikstofkwesties. BPD verwacht dat dit jaar slechts 55.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Om de druk op de woningmarkt te lenigen zijn volgens Walter de Boer, CEO van BPD, juist 20.000 tot 30.000 extra woningen nodig, bovenop de al geplande 75.000 per jaar.  De Boer roept publieke en private partijen dan ook op er samen voor te zorgen dat bouwplannen uitgevoerd worden. 


Cover: Screenshot uit video over Hittekaart 2019

Verder lezen op BPD