Hittekaart BPD -> screenshot via https://vimeo.com/325606793

Hittekaart 2020: druk op woningmarkt neemt verder toe

Onderzoek
De druk op de koopwoningmarkt is vorig jaar verder toegenomen. Uit jaarlijks onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD blijkt dat de gemiddelde koopsom met 7 procent is gestegen. “Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.”

BPD visualiseert de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt in een zogenoemde hittekaart. Net als in 2019 laat de Hittekaart 2020 zien dat de druk op de woningmarkt met name groot is in de Randstad, de Brabantse steden en in het midden van het land. Opvallende nieuwkomers met een meer gespannen woningmarkt zijn Almere, Leiden, het zuidelijke deel van Rotterdam en de bollenstreek. Daarnaast zien de onderzoekers van BPD een toegenomen druk langs verschillende verkeersaders, met name in de Randstad. 

De verwachting is dat de bouw van nieuwe woningen in 2020 vertraging op zal lopen. Door de coronacrisis, maar ook als gevolg van de PFAS- en stikstofkwesties. BPD verwacht dat dit jaar slechts 55.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Om de druk op de woningmarkt te lenigen zijn volgens Walter de Boer, CEO van BPD, juist 20.000 tot 30.000 extra woningen nodig, bovenop de al geplande 75.000 per jaar.  De Boer roept publieke en private partijen dan ook op er samen voor te zorgen dat bouwplannen uitgevoerd worden. 


Cover: Screenshot uit video over Hittekaart 2019

Verder lezen op BPD


Cover: ‘Hittekaart BPD -> screenshot via https://vimeo.com/325606793’Meest recent

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Luchtfoto Achterhoek door Lars van Mulligen (bron: shutterstock.com)

Van panacee tot paradox: de interne dynamiek van regionale samenwerking in Nederlandse krimpgebieden

Regionale samenwerking in krimpregio’s: het lijkt een voor de hand liggende aanpak. Samen kom je nu eenmaal verder. Janneke Rutgers onderzocht het traject van vallen en opstaan in de Achterhoek.

Onderzoek

28 september 2022

Gasturbine door Ha-nu-man (bron: shutterstock.com)

Rijksadviseurs: energiehoofdstructuur bepaalt de ruimtelijke inrichting van Nederland

De huidige energiecrisis is volgens het College van Rijksadviseurs hét moment om de aanleg van de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. “Overbrug de kloof tussen energie en ruimte.”

Nieuws

28 september 2022