Hittekaart BPD -> screenshot via https://vimeo.com/325606793

Hittekaart 2020: druk op woningmarkt neemt verder toe

Onderzoek De druk op de koopwoningmarkt is vorig jaar verder toegenomen. Uit jaarlijks onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD blijkt dat de gemiddelde koopsom met 7 procent is gestegen. “Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.”

BPD visualiseert de ontwikkelingen in de koopwoningmarkt in een zogenoemde hittekaart. Net als in 2019 laat de Hittekaart 2020 zien dat de druk op de woningmarkt met name groot is in de Randstad, de Brabantse steden en in het midden van het land. Opvallende nieuwkomers met een meer gespannen woningmarkt zijn Almere, Leiden, het zuidelijke deel van Rotterdam en de bollenstreek. Daarnaast zien de onderzoekers van BPD een toegenomen druk langs verschillende verkeersaders, met name in de Randstad. 

De verwachting is dat de bouw van nieuwe woningen in 2020 vertraging op zal lopen. Door de coronacrisis, maar ook als gevolg van de PFAS- en stikstofkwesties. BPD verwacht dat dit jaar slechts 55.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Om de druk op de woningmarkt te lenigen zijn volgens Walter de Boer, CEO van BPD, juist 20.000 tot 30.000 extra woningen nodig, bovenop de al geplande 75.000 per jaar.  De Boer roept publieke en private partijen dan ook op er samen voor te zorgen dat bouwplannen uitgevoerd worden. 


Cover: Screenshot uit video over Hittekaart 2019

Verder lezen op BPD


Cover: ‘Hittekaart BPD -> screenshot via https://vimeo.com/325606793’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024