platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Hittestress treft ook dorpen

Hittestress treft ook dorpen

Zaanse Schans_Photo by Aswathy N on Unsplash

Ook dorpen blijken significante hittestress te ervaren tijdens warme periodes. Dit blijkt uit een quickscan op basis van satellietbeelden door HKV - Lijn in water en Wageningen Environmental Research in opdracht van de provincie Overijssel. In ROmagazine analyseren zij de resultaten van het onderzoek.

Zo blijkt naast een verhoogd overlijdensrisico bij ouderen en zieken, ook vee last te hebben van hittestress. Bij koeien kan de melkproductie verminderen en kippen leggen kwalitatief minder goede eieren.

De hitte-eilanden blijken zowel in oppervlakte- als in luchttemperatuur aanwezig te zijn in de dorpen. Deze temperaturen worden daarbij in sterke mate bepaald door de ruimtelijke inrichting, die op haar beurt weer samenhangt met bevolkingsontwikkeling en woningbouwbeleid.

Groene structuren en met name bomen zijn een effectief middel om de intensiteit van een hitte-eiland te beperken. Een voorwaarde is dan wel dat het groen is voorzien van voldoende water en blijft verdampen.

Cover: Photo by Aswathy N on Unsplash

Lees de gehele analyse in ROmagazine en een uitgebreide samenvatting op Stadszaken.nl