Zaanse Schans_Photo by Aswathy N on Unsplash

Hittestress treft ook dorpen

9 september 2019

1 minuut

Analyse
Ook dorpen blijken significante hittestress te ervaren tijdens warme periodes. Dit blijkt uit een quickscan op basis van satellietbeelden door HKV - Lijn in water en Wageningen Environmental Research in opdracht van de provincie Overijssel. In ROmagazine analyseren zij de resultaten van het onderzoek.

Zo blijkt naast een verhoogd overlijdensrisico bij ouderen en zieken, ook vee last te hebben van hittestress. Bij koeien kan de melkproductie verminderen en kippen leggen kwalitatief minder goede eieren.

De hitte-eilanden blijken zowel in oppervlakte- als in luchttemperatuur aanwezig te zijn in de dorpen. Deze temperaturen worden daarbij in sterke mate bepaald door de ruimtelijke inrichting, die op haar beurt weer samenhangt met bevolkingsontwikkeling en woningbouwbeleid.

Groene structuren en met name bomen zijn een effectief middel om de intensiteit van een hitte-eiland te beperken. Een voorwaarde is dan wel dat het groen is voorzien van voldoende water en blijft verdampen.

Cover: Photo by Aswathy N on Unsplash

Lees de gehele analyse in ROmagazine en een uitgebreide samenvatting op Stadszaken.nl


Cover: ‘Zaanse Schans_Photo by Aswathy N on Unsplash’Meest recent

Noord-Veluwe schapen door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

Uit de stikstofcrisis? Het uitdaagrecht kan helpen

Het Right to Challenge leent zich voor meer dan sympathieke buurtprojecten. Met het uitdaagrecht is ook een uitweg mogelijk uit de stikstofcrisis. Thijs Harmsen schetst het perspectief.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022