2014.12.17_Hoe meet je de waarde van een plek?_cov

Hoe meet je de waarde van een plek?

17 december 2014

4 minuten

Opinie Ik heb begrepen dat er tegenwoordig een stevige boterham te verdienen valt aan het waarderen van vastgoed. Met name kantoren. Voor de een of andere reden, het kan ook gewoon de druk van toezichthouders zijn, moet een vastgoedproject met uitdagingen zich elk kwartaal onderwerpen aan een taxatie. Dat houdt een aantal taxateurs van de straat, kost een hoop geld, maar ik heb zo mijn twijfels bij het nut. Zoveel verandert er over het algemeen niet in een kwartaal en de effecten van een huurder meer of minder zijn redelijk goed in te schatten, daar heb je geen extra adviseur voor nodig. Het zal wel iets met algehele onzekerheid te maken hebben.

Hoe moet je taxeren in deze kwetsbare tijden? Ik heb begrepen dat de meest toegepaste methode nu gebaseerd is op het optellen van de restwaarde van het lege gebouw met de nog gecontracteerde kasstroom. Er wordt tegenwoordig weinig waarde toegekend aan de potentiële, nog niet gecontracteerde, kasstroom. Oftewel, de potentie van een gebouw nieuwe kasstromen te generen. Dat komt door het overaanbod. De oude methode van 14 keer de huur of zoiets is niet meer toepasbaar en dat was ook niet een bijster slimme rekenmethode. Want de crisis heeft ons geleerd dat voorbij het huidige huurcontract er nauwelijks iets te zeggen valt over de kans dat een gebouw opnieuw, tegen gelijke condities, verhuurd gaan worden. Dat is een tombola van weinig vraag en veel aanbod, dus een kwestie van creatief en deskundig onderhandelen van de eigenaar. Dat is erg subjectief en dan wordt taxeren lastig.

De constante factor voor de waarde van een gebouw is meer dan ooit tevoren, de locatie. Die verandert niet veel in een kwartaal. Dat is een typische eigenschap van vastgoed, je kan het niet verplaatsen. Dus de kernvraag van taxeren in deze tijd zou moeten zijn: hoe meet je de waarde van een plek? Wat zijn de factoren die de ene plek succesvoller maken dan een andere plek? Soms liggen twee locaties hemelsbreed luttele kilometers uit elkaar, met vergelijkbare eigenschappen en toch heeft een meer te lijden van waarde erosie dan de andere. Als ik met deskundigen over de factoren praat, komt er al snel een eerste rijtje langs en meestal in deze volgorde:

  1. Bereikbaarheid
  2. Aanwezigheid andere bedrijven
  3. Kwaliteit omgeving
  4. Kwaliteit gebouwen
  5. Voorzieningen

Prijs en aanbod zijn natuurlijk altijd belangrijk. De vastgoedmarkt is echter, ook in deze tijd, niet echt transparant. We weten niet echt wat de werkelijke opbrengsten per transactie zijn, daarvoor is het vaak een te complexe mix van huurkorting, inbouwpakketen en aanmoedigingspremies. De effectiviteit van het prijselastiekje is onduidelijk en wordt meestal door eigenaren en makelaars afgedaan met: “Kwaliteit verkoopt zichzelf”. Onzin natuurlijk, maar goed. Ik vermoed (en weet ook wel) dat door onwetendheid van de afnemer er lokaal grote reële prijsverschillen zijn. Dus dat is inderdaad de kunde van de onderhandelaar. Lijkt me een interessant afstudeeronderwerp. Welk prijsmechanisme motiveert de gebruiker zich aan een gebouw te binden?

Wat nauwelijks aan bod komt in taxaties, is de geschiedenis van een plek. Dat is een Europees dingetje. We kijken liever vooruit dan achteruit. Dat is jammer, want uit het verleden valt meer zekerheid te halen dan uit de toekomst. Van het verleden kan je in ieder geval leren hoe een locatie het ten opzichte van de rest van de regio heeft gedaan en welke ingrepen in het verleden een positieve, dan wel een negatieve invloed op de waardeontwikkeling hebben gehad. Resultaten uit het verleden vertellen in ieder geval iets over de relatieve potentie van een plek en geven meer duidelijkheid dan een spreadsheet met projecties. In het buitenland weten ze van elke straat hoe het waarde verloop is en kunnen ze de waardeverschillen haarfijn definiëren, meestal op basis van ervaringen met transacties uit het verleden. Daar fluctueren grondprijzen ook veel meer dan hier onder invloed van het succes van een plek.

Nu wordt door beleggers, makelaars en ontwikkelaars weinig gebruikersinformatie systematisch bijgehouden, dus het is even zoeken. Hoeveel huurders hebben opeenvolgend in een gebied gezeten, hoe lang gemiddeld, wat zijn de redenen van vertrek geweest, waarom hebben ze in het verleden voor deze plek gekozen? Hoeveel verandert er in tijd en hoeveel blijft constant?. Als een plek een verloop kent van minder dan 20% per jaar is er stabiliteit. Als prijzen verder dalen dan elders, is de plek kwetsbaar.

Je kunt de echte reden van het succes en het lijden van een plek soms ook niet achterhalen. Dan is het gewoon de mojo of zoiets. Maar sommige plekken hébben het gewoon en dat wordt meetbaar door in het verleden te duiken.


Cover: ‘2014.12.17_Hoe meet je de waarde van een plek?_cov’


Portret - Rudy Stroink

Door Rudy Stroink

Dutch Spring


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023