platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Hoogleraren: sta permanent wonen op vakantieparken zoveel mogelijk toe

Hoogleraren: sta permanent wonen op vakantieparken zoveel mogelijk toe

Vakantiepark - Wikimedia Commons (2021)

Vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben, moeten omgevormd kunnen worden tot woonwijk. Dat bepleiten (emeritus) hoogleraren Hugo Priemus en Peter Boelhouwer. Vanwege de woningnood bepleiten zij ook de jacht op illegale bewoning te stoppen.

Uit onderzoek van Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK uit 2018 blijkt dat naar schatting 55 duizend mensen in Nederland permanent in een vakantiewoning wonen. Het gaat om mensen die door krapte op de woningmarkt geen andere (betaalbare) mogelijkheid hebben. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft, laat in december aan de Stentor weten het dan ook moreel onverantwoord te vinden om deze mensen op te sporen, te beboeten en te dwingen hun onderkomen te verlaten.

“Stel je voor dat lokale overheden hun eigen stringente regels naleven en al deze bewoners uit hun woning zetten. Tienduizenden mensen moeten dan op zoek naar een nieuw huis. Dat terwijl er in ons land al sprake is van woningnood.’’ Bovendien is dit volgens Boelhouwer in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat de overheid moet zorgen voor voldoende goede woningen. “Dan is het toch van de gekke dat gemeenten alles op alles zetten om bewoners uit hun huis te verjagen?’’

Geëxplodeerd

Permanente bewoning van recreatiewoningen is al jaren punt van discussie. Sommige parken blijken vrijplaatsen voor ondermijnende criminele activiteiten, andere liggen in natuurgebieden waar permanente bewoning niet gewenst is. Dat is reden voor George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de Rijksuniversiteit Groningen, om terughoudend te zijn met legalisatie van vakantieparken, laat hij aan de Stentor weten.

Boelhouwer en emeritus TU-hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus vinden echter dat gemeenten veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het Rijk sinds enkele jaren biedt. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft het gemeenten vorig jaar nog gemakkelijker gemaakt permanente bewoning mogelijk te maken. Priemus: “Gemeenten kunnen ook kiezen voor een dubbelbestemming, waarbij er sprake is van een combinatie van wonen en recreatie. Een deel van de woningen wordt dan permanent bewoond, terwijl het andere deel kan worden gebruikt voor recreatie.’’ Het gaat er volgens Priemus om dat lokale overheden gezien de woningnood kijken wat wel mogelijk is.

Een goed voorbeeld volgens Boelhouwer en Priemus is de gemeente Harderwijk, waar al twee vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben herbestemd werden naar woonwijken om de lokale woningnood - al dan niet tijdelijk - te verlichten. “Het was de meest logische keuze’’, zegt de Harderwijkse wethouder Jeroen de Jong tegen de Stentor. “Deze parken werden al volop permanent bewoond en zouden nooit meer toeristen ontvangen.’’ En hoewel de huizenprijzen van de vakantiewoningen geëxplodeerd zijn na de bestemmingswijziging, gaat Harderwijk dit jaar op nog twee recreatieparken permanente bewoning toestaan.

Cover: Wikimedia Commons

Auteur

Portret - Joost Zonneveld
Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen