Vakantiepark - Wikimedia Commons (2021) door T. Druyts (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakantiepark_Slagharen,_huisjes_(1).jpg)

Hoogleraren: sta permanent wonen op vakantieparken zoveel mogelijk toe

7 januari 2021

3 minuten

Nieuws Vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben, moeten omgevormd kunnen worden tot woonwijk. Dat bepleiten (emeritus) hoogleraren Hugo Priemus en Peter Boelhouwer. Vanwege de woningnood bepleiten zij ook de jacht op illegale bewoning te stoppen.

Uit onderzoek van Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK uit 2018 blijkt dat naar schatting 55 duizend mensen in Nederland permanent in een vakantiewoning wonen. Het gaat om mensen die door krapte op de woningmarkt geen andere (betaalbare) mogelijkheid hebben. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft, laat in december aan de Stentor weten het dan ook moreel onverantwoord te vinden om deze mensen op te sporen, te beboeten en te dwingen hun onderkomen te verlaten.

“Stel je voor dat lokale overheden hun eigen stringente regels naleven en al deze bewoners uit hun woning zetten. Tienduizenden mensen moeten dan op zoek naar een nieuw huis. Dat terwijl er in ons land al sprake is van woningnood.’’ Bovendien is dit volgens Boelhouwer in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat de overheid moet zorgen voor voldoende goede woningen. "Dan is het toch van de gekke dat gemeenten alles op alles zetten om bewoners uit hun huis te verjagen?’’

Geëxplodeerd

Permanente bewoning van recreatiewoningen is al jaren punt van discussie. Sommige parken blijken vrijplaatsen voor ondermijnende criminele activiteiten, andere liggen in natuurgebieden waar permanente bewoning niet gewenst is. Dat is reden voor George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de Rijksuniversiteit Groningen, om terughoudend te zijn met legalisatie van vakantieparken, laat hij aan de Stentor weten.

Boelhouwer en emeritus TU-hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus vinden echter dat gemeenten veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het Rijk sinds enkele jaren biedt. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft het gemeenten vorig jaar nog gemakkelijker gemaakt permanente bewoning mogelijk te maken. Priemus: “Gemeenten kunnen ook kiezen voor een dubbelbestemming, waarbij er sprake is van een combinatie van wonen en recreatie. Een deel van de woningen wordt dan permanent bewoond, terwijl het andere deel kan worden gebruikt voor recreatie.’’ Het gaat er volgens Priemus om dat lokale overheden gezien de woningnood kijken wat wel mogelijk is.

Een goed voorbeeld volgens Boelhouwer en Priemus is de gemeente Harderwijk, waar al twee vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben herbestemd werden naar woonwijken om de lokale woningnood - al dan niet tijdelijk - te verlichten. “Het was de meest logische keuze’’, zegt de Harderwijkse wethouder Jeroen de Jong tegen de Stentor. “Deze parken werden al volop permanent bewoond en zouden nooit meer toeristen ontvangen.’’ En hoewel de huizenprijzen van de vakantiewoningen geëxplodeerd zijn na de bestemmingswijziging, gaat Harderwijk dit jaar op nog twee recreatieparken permanente bewoning toestaan.

Cover: Wikimedia Commons


Cover: ‘Vakantiepark - Wikimedia Commons (2021)’ door T. Druyts (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakantiepark_Slagharen,_huisjes_(1).jpg) onder CC BY-SA 4.0, uitsnede van origineel


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023