Vakantiepark - Wikimedia Commons (2021) door T. Druyts (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakantiepark_Slagharen,_huisjes_(1).jpg)

Hoogleraren: sta permanent wonen op vakantieparken zoveel mogelijk toe

7 januari 2021

3 minuten

Nieuws Vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben, moeten omgevormd kunnen worden tot woonwijk. Dat bepleiten (emeritus) hoogleraren Hugo Priemus en Peter Boelhouwer. Vanwege de woningnood bepleiten zij ook de jacht op illegale bewoning te stoppen.

Uit onderzoek van Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK uit 2018 blijkt dat naar schatting 55 duizend mensen in Nederland permanent in een vakantiewoning wonen. Het gaat om mensen die door krapte op de woningmarkt geen andere (betaalbare) mogelijkheid hebben. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft, laat in december aan de Stentor weten het dan ook moreel onverantwoord te vinden om deze mensen op te sporen, te beboeten en te dwingen hun onderkomen te verlaten.

“Stel je voor dat lokale overheden hun eigen stringente regels naleven en al deze bewoners uit hun woning zetten. Tienduizenden mensen moeten dan op zoek naar een nieuw huis. Dat terwijl er in ons land al sprake is van woningnood.’’ Bovendien is dit volgens Boelhouwer in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat de overheid moet zorgen voor voldoende goede woningen. "Dan is het toch van de gekke dat gemeenten alles op alles zetten om bewoners uit hun huis te verjagen?’’

Geëxplodeerd

Permanente bewoning van recreatiewoningen is al jaren punt van discussie. Sommige parken blijken vrijplaatsen voor ondermijnende criminele activiteiten, andere liggen in natuurgebieden waar permanente bewoning niet gewenst is. Dat is reden voor George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de Rijksuniversiteit Groningen, om terughoudend te zijn met legalisatie van vakantieparken, laat hij aan de Stentor weten.

Boelhouwer en emeritus TU-hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus vinden echter dat gemeenten veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het Rijk sinds enkele jaren biedt. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft het gemeenten vorig jaar nog gemakkelijker gemaakt permanente bewoning mogelijk te maken. Priemus: “Gemeenten kunnen ook kiezen voor een dubbelbestemming, waarbij er sprake is van een combinatie van wonen en recreatie. Een deel van de woningen wordt dan permanent bewoond, terwijl het andere deel kan worden gebruikt voor recreatie.’’ Het gaat er volgens Priemus om dat lokale overheden gezien de woningnood kijken wat wel mogelijk is.

Een goed voorbeeld volgens Boelhouwer en Priemus is de gemeente Harderwijk, waar al twee vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben herbestemd werden naar woonwijken om de lokale woningnood - al dan niet tijdelijk - te verlichten. “Het was de meest logische keuze’’, zegt de Harderwijkse wethouder Jeroen de Jong tegen de Stentor. “Deze parken werden al volop permanent bewoond en zouden nooit meer toeristen ontvangen.’’ En hoewel de huizenprijzen van de vakantiewoningen geëxplodeerd zijn na de bestemmingswijziging, gaat Harderwijk dit jaar op nog twee recreatieparken permanente bewoning toestaan.

Cover: Wikimedia Commons


Cover: ‘Vakantiepark - Wikimedia Commons (2021)’ door T. Druyts (bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakantiepark_Slagharen,_huisjes_(1).jpg) onder CC BY-SA 4.0, uitsnede van origineel


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024