wederopbouw flat By Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0

Inclusieve verdichting: de kansen liggen in de wederopbouwwijken

8 april 2019

1 minuut

Nieuws Geef de herstructurering van wederopbouwwijken voorrang op andere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Dat stelt Niraj Sewraj, stadsontwikkelaar bij BPD. Volgens hem moet je beginnen bij verbetering van het fysiek en sociaal welbevinden van bewoners. Wederopbouwwijken bieden daartoe de meeste kansen.

Daarnaast geeft Sewraj vijf mogelijkheden om de grotere woningvraag en investeringen in duurzaamheid, bereikbaarheid en sociaal-maatschappelijke opgaven naar een hoger plan te tillen. Dit kan, maar dan moeten we wel nu handelen. 

Cover: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0

Lees verder op Vastgoedmarkt.nl


Cover: ‘wederopbouw flat By Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024