Treinstation -> Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash door Michał Parzuchowski (bron: Unsplash)

Indicator ov-dekkingsgraad laat bereikbaarheid gebieden zien

20 mei 2020

2 minuten

Nieuws Een groeiende economie, versnelling van de woningbouw en vergroting van de capaciteit van het hoofdwegennet vraagt om een mobiliteitstransitie. In ROmagazine vertelt Just Verhoeven, adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group, over de ov-dekkingsgraadindicator. Deze indicator geeft aan waar investeringen in het ov nodig zijn.

Volgens Verhoeven is het lastige aan verkeersmodellen dat deze dienen als een glazen bol om een prognose te stellen voor over soms wel tien jaar. Verhoeven legt uit dat het grote aantal variabelen ervoor zorgen dat het moeilijk is om resultaten van de juiste korrel zout te voorzien. De uitkomsten zijn namelijk altijd anders dan de werkelijkheid. Bovendien zijn deze modellen vaak te veel gericht op automobiliteit.

Antea Group heeft voor de ov-bereikbaarheid een nieuwe indicator ontwikkeld, de ov-dekkingsgraad. Verhoeven: ”Hiermee brengen we in beeld welk deel van de bewoners en gebruikers in een specifiek gebied zich binnen het invloedsgebied van een ov-halte bevindt – op basis van CROW-kencijfers voor trein, metro en bus.” Op dit moment wordt de indicator ingezet in het transformatiegebied Schinkelkwartier in Amsterdam.

Benchmark

De indicator kan nuttige inzichten bieden voor omgevingsvisies. Verhoeven en zijn collega’s hebben de dekkingsgraad voor alle gemeenten doorgerekend om een (indicatieve) benchmark te ontwikkelen. Er is te zien dat de dekkingsgraad oploopt naarmate de stedelijkheid toeneemt, waardoor de benchmark gebruikt kan worden om de impact van verstedelijking op het vervoersnetwerk te bepalen en andersom. “Met nieuwe inzichten kunnen we verder bouwen aan een gebiedsbenadering van bereikbaarheid,” sluit Verhoeven af.


Cover: Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

Het hele artikel lezen op ROmagazine.nl


Cover: ‘Treinstation -> Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash’ door Michał Parzuchowski (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024