Treinstation -> Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash door Michał Parzuchowski (bron: Unsplash)

Indicator ov-dekkingsgraad laat bereikbaarheid gebieden zien

20 mei 2020

2 minuten

Nieuws Een groeiende economie, versnelling van de woningbouw en vergroting van de capaciteit van het hoofdwegennet vraagt om een mobiliteitstransitie. In ROmagazine vertelt Just Verhoeven, adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group, over de ov-dekkingsgraadindicator. Deze indicator geeft aan waar investeringen in het ov nodig zijn.

Volgens Verhoeven is het lastige aan verkeersmodellen dat deze dienen als een glazen bol om een prognose te stellen voor over soms wel tien jaar. Verhoeven legt uit dat het grote aantal variabelen ervoor zorgen dat het moeilijk is om resultaten van de juiste korrel zout te voorzien. De uitkomsten zijn namelijk altijd anders dan de werkelijkheid. Bovendien zijn deze modellen vaak te veel gericht op automobiliteit.

Antea Group heeft voor de ov-bereikbaarheid een nieuwe indicator ontwikkeld, de ov-dekkingsgraad. Verhoeven: ”Hiermee brengen we in beeld welk deel van de bewoners en gebruikers in een specifiek gebied zich binnen het invloedsgebied van een ov-halte bevindt – op basis van CROW-kencijfers voor trein, metro en bus.” Op dit moment wordt de indicator ingezet in het transformatiegebied Schinkelkwartier in Amsterdam.

Benchmark

De indicator kan nuttige inzichten bieden voor omgevingsvisies. Verhoeven en zijn collega’s hebben de dekkingsgraad voor alle gemeenten doorgerekend om een (indicatieve) benchmark te ontwikkelen. Er is te zien dat de dekkingsgraad oploopt naarmate de stedelijkheid toeneemt, waardoor de benchmark gebruikt kan worden om de impact van verstedelijking op het vervoersnetwerk te bepalen en andersom. “Met nieuwe inzichten kunnen we verder bouwen aan een gebiedsbenadering van bereikbaarheid,” sluit Verhoeven af.


Cover: Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

Het hele artikel lezen op ROmagazine.nl


Cover: ‘Treinstation -> Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash’ door Michał Parzuchowski (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023