platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Indicator ov-dekkingsgraad laat bereikbaarheid gebieden zien

Indicator ov-dekkingsgraad laat bereikbaarheid gebieden zien

Treinstation -> Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

Een groeiende economie, versnelling van de woningbouw en vergroting van de capaciteit van het hoofdwegennet vraagt om een mobiliteitstransitie. In ROmagazine vertelt Just Verhoeven, adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group, over de ov-dekkingsgraadindicator. Deze indicator geeft aan waar investeringen in het ov nodig zijn.

Volgens Verhoeven is het lastige aan verkeersmodellen dat deze dienen als een glazen bol om een prognose te stellen voor over soms wel tien jaar. Verhoeven legt uit dat het grote aantal variabelen ervoor zorgen dat het moeilijk is om resultaten van de juiste korrel zout te voorzien. De uitkomsten zijn namelijk altijd anders dan de werkelijkheid. Bovendien zijn deze modellen vaak te veel gericht op automobiliteit.

Antea Group heeft voor de ov-bereikbaarheid een nieuwe indicator ontwikkeld, de ov-dekkingsgraad. Verhoeven: ”Hiermee brengen we in beeld welk deel van de bewoners en gebruikers in een specifiek gebied zich binnen het invloedsgebied van een ov-halte bevindt – op basis van CROW-kencijfers voor trein, metro en bus.” Op dit moment wordt de indicator ingezet in het transformatiegebied Schinkelkwartier in Amsterdam.

Benchmark

De indicator kan nuttige inzichten bieden voor omgevingsvisies. Verhoeven en zijn collega’s hebben de dekkingsgraad voor alle gemeenten doorgerekend om een (indicatieve) benchmark te ontwikkelen. Er is te zien dat de dekkingsgraad oploopt naarmate de stedelijkheid toeneemt, waardoor de benchmark gebruikt kan worden om de impact van verstedelijking op het vervoersnetwerk te bepalen en andersom. “Met nieuwe inzichten kunnen we verder bouwen aan een gebiedsbenadering van bereikbaarheid,” sluit Verhoeven af.


Cover: Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

Het hele artikel lezen op ROmagazine.nl