De gezondste wijk van Nederland - Beeld: AM, 2020

AM mikt in Breda op de gezondste wijk van Nederland

20 november 2020

2 minuten

Nieuws Een inrichting die gezond gedrag uitlokt, een community die bewoners beloont, en een ontwikkelaar die zich langdurig verbindt. Dat zijn de ingrediënten van 'De gezondste wijk van Nederland', die AM in Breda vorm wil geven.

Gebiedsontwikkelaar AM heeft met een multidisciplinair expertteam (zie kader) in een pressure cooker van twee dagen een nieuw concept voor gezond leven in de stad ontwikkeld. Het resultaat van deze AM Health Hero Challenge werd begin deze maand bekendgemaakt tijdens de Provada. Samen met initiatiefnemer Rinske Brand en team captain Stef Weekers werkt AM het concept verder uit richting implementatie in Breda.

Intensief betrokken

Met het concept ‘De gezondste wijk van Nederland’ zetten de gemeente Breda en AM de fysieke en mentale gezondheid centraal. Niet alleen lokt de fysieke omgeving hier gezond gedrag uit, ook beloont en stimuleert een community gezond gedrag bij de bewoners. Het concept is bedacht voor en krijgt invulling in een nieuwe wijk op het terrein van de voormalige Hero-fabriek in Breda. Enerzijds omdat de gemeente Breda het thema 'gezond leven in de stad' omarmt, anderzijds kan op deze locatie het concept vanaf het begin van het ontwerpproces en de gebiedsmarketing worden meegenomen.

Het gezondheidsconcept houdt rekening met drie elementen. Allereerst dient de fysieke omgeving steeds gezond gedrag uit te lokken. In het ontwerp moet gezond gedrag de makkelijke en leuke optie zijn. Denk aan parkeerplekken op afstand van de woning, waardoor de fiets pakken sneller en slimmer is. Ten tweede zal de nieuw op te richten community toekomstige bewoners ondersteunen en belonen in hun gezonde gedrag. Gezond gedrag wordt gestimuleerd via ontmoeting op een online (website) en offline platform (ontmoetingsplek in de wijk). Ten derde kiest AM met dit concept ook voor een intensievere en langduriger betrokkenheid bij de wijk.

Cover: AM

Health Hero-team

Het Health Hero-team bestaat uit marketeer Hildegard Assies, gedragseconoom Eva van den Broek, volksgezondheidsonderzoeker Mariëlle Beenackers, econoom Edwin Gulickx (Directeur Rebel Group) en staat onder leiding van teamcaptain Stef Weekers (eigenaar Urban Matter Concepts). In het voorjaar van 2020 werkten zij, onder leiding van Rinske Brand (grondlegger van de Health Hero Challenge en eigenaar van BRAND The Urban Agency) in twee dagen verschillende ideeën uit. Uiteindelijk kwam dit concept als winnaar uit de bus. Vanuit AM is Nils Bonder, manager Healthy urban living, betrokken. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via nils.bonder@am.nl.

Bekijk het nieuwsbericht op am.nl


Cover: ‘De gezondste wijk van Nederland - Beeld: AM, 2020’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023