The Hague, The Netherlands - August 6, 2017: Central Train Station The Hague with construction, train, HTM tram, platforms and glass windows. door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

"Investeer in het lightrailnetwerk van de toekomst"

28 juni 2021

3 minuten

Nieuws Om de opgave van 500.000 extra woningen in de Randstad in 2030 te realiseren, zijn ambitieuze investeringen van het nieuwe kabinet in het lightrailnetwerk van de toekomst onvermijdelijk. Dit stellen de directeuren van de openbaar vervoerbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. "Nieuw kabinet: heb lef en investeer in het lightrailnetwerk van de toekomst."

Volgens de directeuren Claudia Zuiderwijk (GVB), Maurice Unck (RET) en Bruno Bruins (HTM) is de helft van de miljoen bij te bouwen woningen in Nederland in de Randstad voorzien. “Elke regio heeft zijn eigen opgaven met bijbehorende investeringsbehoefte. In de Randstad is verdichting een groot vraagstuk. Dat vraagt om snel, efficiënt en klimaatvriendelijk vervoer. Openbaar vervoer, gecombineerd met goede overstaphubs en handige apps om vervoermiddelen te combineren, is dat bij uitstek. Een schaalsprong verbetert de bereikbaarheid van de grote steden, de gebieden daar omheen én de reis tussen de Randstad en de landsdelen.”

10 miljard

De directeuren wijzen erop dat bijna de helft van het Bruto Binnenlands Product in de Randstad wordt verdiend. Om deze regio economisch sterk te houden zijn forse investeringen in het openbaar vervoer onvermijdelijk: "Na jarenlange bevriezing van de budgetten terwijl de reizigersaantallen met tientallen procenten groeiden, is een investeringsimpuls van minimaal 10 miljard nodig."

De stadsvervoerders stellen dat de plannen voor de verbeteringen en uitbreidingen van de Randstedelijke ov-verbindingen er al liggen: bij het Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s en de Mobiliteitsalliantie, maar ook in de verkiezingsprogramma’s. “We zien dat de plannen op breed draagvlak kunnen rekenen, omdat iedereen het erover eens is dat ov, fiets en deelconcepten de ruggengraat zijn van grootstedelijke mobiliteit. Nu is het tijd voor boter bij de vis: een kabinet dat het lef en de ambitie heeft om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken. Dat is nu nodig, omdat de doorlooptijden al gauw tien jaar zijn.”

Aantrekkelijke stedelijke regio's

Behalve voor de woningbouwopgave is de beoogde ov-schaalsprong met een lightrailnetwerk ook van belang om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en het vestigingsklimaat te versterken. De investeringen dragen bij aan schone, leefbare en aantrekkelijke stedelijke regio’s. Daarnaast draagt het plan van de vervoerders bij aan de nabijheid van voorzieningen, zodat mensen maatschappelijk kunnen meedoen en vervoersarmoede wordt bestreden. “We zien grootstedelijke regio’s om ons heen – Parijs, Londen, Kopenhagen, het Ruhrgebied – tientallen miljarden investeren in deze opgave. Laten we zorgen dat Nederland dit voorbeeld volgt en internationaal in de voorhoede blijft.” 

Investeren én spreiden

Investeringen in capaciteit zijn voor de vervoerders geen doel op zich. Daarom zetten ze ook in op verbetering van bestaande lijnen waar het kan en aanleg van nieuwe waar het moet. Ook pleiten ze voor spreiding. De coronacrisis heeft laten zien dat de spreiding van reizigersstromen over de dag piekdrukte helpen voorkomen. “Niemand staat te springen om straks weer als haringen in een tonnetje in de bus, tram of metro te staan. Daarom roepen we - met de Mobiliteitsalliantie - overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen op om waar het kan ook ná de coronacrisis de spreiding vast te houden.”

Dit artikel verscheen eerder op HTM

De relatie die de vervoerbedrijven leggen tussen de forse woningbouwopgave en investeringen in snel (en duur) openbaar vervoer kan niet overal op steun rekenen. Zo uitte het CPB in mei forse kritiek op de plannen van de gemeente Amsterdam om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol en de metro-Ringlijn af te bouwen. Volgens het CPB ontbreekt het aan een goede onderbouwing van de plannen. Zo is het Centraal Planbureau niet overtuigd van de voordelen op het spoor als de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar de luchthaven en zijn voor de nieuwe wijk Haven-Stad goedkopere alternatieven denkbaar dan een metro. "Infrastructuur is niet randvoorwaardelijk voor binnenstedelijke woningbouw," stelt het CPB. Amsterdam zou Haven-Stad ook met busbanen kunnen ontsluiten. Of met de fiets.


Cover: ‘The Hague, The Netherlands - August 6, 2017: Central Train Station The Hague with construction, train, HTM tram, platforms and glass windows.’ door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023