Jaarverslag 2019 SKG door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Jaarverslag 2019: de SKG groeit als dé kennispartner voor gebiedsontwikkelend Nederland

7 juli 2020

2 minuten

SKG Nieuws Eind juni heeft de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling haar jaarverslag 2019 gepubliceerd. In het document komen concrete resultaten als publicaties, onderwijs en kennisbijeenkomsten aan de orde. SKG heeft zich inhoudelijk vooral gericht op de groeiende urgentie van de woningbouwopgave en de daaraan verbonden toenemende mobiliteitsvraag, stikstof, PFAS en klimaatadaptatie.

Zowel in de activiteiten van de SKG als in de output van de aan de stichting verbonden leerstoel Gebiedsontwikkeling is in het jaarverslag 2019 een breed pallet aan thema’s terug te vinden. Daarmee wordt het brede veld van gebiedsontwikkeling gedekt.

Het aantal unieke bezoekers van het platform Gebiedsontwikkeling.nu is in 2019 gestaag gestegen; steeds meer professionals weten de website te vinden. Ook kennisbijeenkomsten en het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling konden in 2019 op grote interesse rekenen bij partijen uit de beroepspraktijk. Daarnaast zijn de inhoudelijke bijdragen aan symposia en bijeenkomsten van derden hard gestegen. De SKG presenteert zich steeds nadrukkelijker als dé kennispartner voor gebiedsontwikkeling in Nederland.

In 2019 hebben het Kadaster en de provincie Flevoland zich aangesloten bij de stichting. Dit zorgt voor een groei naar inmiddels 39 deelnemers. Ook de kring van adviseurs breidde zich uit met Fakton, Rho adviseurs, Over Morgen en PT finance. In 2019 heeft de SKG eveneens verder kunnen bouwen aan het team van de stichting.

De wetenschappelijke tak van de SKG heeft inmiddels meerdere onderzoeken lopen. Zo verzorgt de SKG een promotieonderzoek naar sociale inclusiviteit in gebiedsontwikkeling, onderzoekt zij diverse thema’s zoals de rol van ontwerp en data in gebiedsontwikkeling en sluit de stichting regelmatig aan bij bredere onderzoeksprogramma’s zoals het programma stedelijke transformatie en ruimte voor bedrijven. Ook wordt de SKG steeds vaker gevraagd om mee te denken bij concrete opgaven in de praktijk zoals de verstedelijkingsopgave van de Gemeente Delft.

Meer weten over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling? Alle informatie is te vinden op de website van SKG.


Cover: ‘Jaarverslag 2019 SKG’ door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022