platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Jaarverslag 2019: de SKG groeit als dé kennispartner voor gebiedsontwikkelend Nederland

Jaarverslag 2019: de SKG groeit als dé kennispartner voor gebiedsontwikkelend Nederland

Jaarverslag 2019 SKG

Eind juni heeft de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling haar jaarverslag 2019 gepubliceerd. In het document komen concrete resultaten als publicaties, onderwijs en kennisbijeenkomsten aan de orde. SKG heeft zich inhoudelijk vooral gericht op de groeiende urgentie van de woningbouwopgave en de daaraan verbonden toenemende mobiliteitsvraag, stikstof, PFAS en klimaatadaptatie.

Zowel in de activiteiten van de SKG als in de output van de aan de stichting verbonden leerstoel Gebiedsontwikkeling is in het jaarverslag 2019 een breed pallet aan thema’s terug te vinden. Daarmee wordt het brede veld van gebiedsontwikkeling gedekt.

Het aantal unieke bezoekers van het platform Gebiedsontwikkeling.nu is in 2019 gestaag gestegen; steeds meer professionals weten de website te vinden. Ook kennisbijeenkomsten en het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling konden in 2019 op grote interesse rekenen bij partijen uit de beroepspraktijk. Daarnaast zijn de inhoudelijke bijdragen aan symposia en bijeenkomsten van derden hard gestegen. De SKG presenteert zich steeds nadrukkelijker als dé kennispartner voor gebiedsontwikkeling in Nederland.

In 2019 hebben het Kadaster en de provincie Flevoland zich aangesloten bij de stichting. Dit zorgt voor een groei naar inmiddels 39 deelnemers. Ook de kring van adviseurs breidde zich uit met Fakton, Rho adviseurs, Over Morgen en PT finance. In 2019 heeft de SKG eveneens verder kunnen bouwen aan het team van de stichting.

De wetenschappelijke tak van de SKG heeft inmiddels meerdere onderzoeken lopen. Zo verzorgt de SKG een promotieonderzoek naar sociale inclusiviteit in gebiedsontwikkeling, onderzoekt zij diverse thema’s zoals de rol van ontwerp en data in gebiedsontwikkeling en sluit de stichting regelmatig aan bij bredere onderzoeksprogramma’s zoals het programma stedelijke transformatie en ruimte voor bedrijven. Ook wordt de SKG steeds vaker gevraagd om mee te denken bij concrete opgaven in de praktijk zoals de verstedelijkingsopgave van de Gemeente Delft.

Meer weten over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling? Alle informatie is te vinden op de website van SKG.

Cover: 'Jaarverslag 2019 SKG' door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)