2014.11.20_Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie_cov

Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie, energie en transport

20 november 2014

2 minuten

Verslag “Midden in de crisis is een nieuwe baby geboren; the sharing economy, die draait om het delen van bezit en om samenwerken. Een nieuwe benadering van klimaat, energie en economie zorgt voor grote veranderingen: de derde industriële revolutie.” Aan het woord is Jeremy Rifkin, schrijver en economisch adviseur van onder andere Duitsland, de EU en China.

De derde industriële revolutie is begonnen

Volgens Rifkin is de basis van alle economische revoluties innovatie op het gebied van communicatie, energie en transport. De eerste industriële revolutie werd namelijk gestimuleerd door uitvindingen zoals de telegraaf en de trein. De tweede revolutie ging vergezeld van o.a. de telefoon en de verbrandingsmotor, waarna olie een dominante rol is gaan spelen.

Rifkin:

Het huidige systeem is ‘maxed out’; maximaal gebruikt. Er zijn grote industriële bedrijven ontstaan die de hele verticale productieketen beheersen. Het lukt hen niet hun interne proces efficiënter vorm te geven of hun marginale kosten verder terug te dringen. Het kost steeds meer energie hetzelfde resultaat te bereiken en de negatieve externe effecten op het klimaat zijn duidelijk.

value chain

Er ontstaat nu een nieuw samenspel tussen communicatie, energie en transport; de derde industriële revolutie. Internet speelt daarin als communicatiemiddel een belangrijke rol. Door de beschikbaarheid van big data is de economie veel transparanter geworden. “Uit alle data kun je zelf een selecteren en iets gaan produceren”, vervolgt Rifkin, “daardoor ontstaan heel veel kleine prosumers”.

lateral scale

Miljoenen kleine spelers bepalen de markt, in plaats van een paar grote. Dat voelt disruptief voor de oude economie. De vertical scale van de muziekindustrie is in een paar jaar verslagen door de van youtube.

The Zero Marginal Cost Society

De nieuwe economie, waarvan bedrijven als AirBnB en Uber aansprekende voorbeelden zijn, groeit enorm snel. Rifkin beschrijft dat in zijn nieuwe boek . Doordat de marginale kosten bijna nihil zijn kunnen deze bedrijven enorm snel opschalen en zijn ze niet gebonden aan traditionele marktwetten.

Binnen 25 jaar zijn we helemaal overgestapt op duurzame energie

De ontwikkeling van duurzame energie kan een vergelijkbaar pad volgen als de rest van de nieuwe economie. Zon, wind en geothermie zijn volop beschikbaar. Als de vaste kosten van de infrastructuur betaald worden, kan er onbeperkt gebruik van gemaakt worden. Die vaste kosten dalen exponentieel, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de computerchip.

Rifkin:

“Het internet is uitgerold in 25 jaar. Zo snel kunnen we ook overstappen op duurzame energie. De voorwaarde is dat de infrastructuur aangelegd wordt. Dat betekent ook dat de wetgeving aangepast moet worden en dat gemeenschappen gemobiliseerd moeten worden om deel te gaan nemen aan de nieuwe economie.

Er moet een smart grid aangelegd worden, met de mogelijkheid om energie op te slaan. De gebouwen moeten duurzaam worden. Er moet een slim, gps-gestuurd systeem komen voor elektrische auto’s en voor transport. Er is de komende jaren dus meer dan genoeg werk.”

Op 6,7 en 8 november 2014 werd in Rotterdam de ‘3rd Rev Xperience’ georganiseerd. Het congres bestond uit een mix van lezingen en tentoonstellingen rond thema’s zoals robotics, clean tech en nieuwe energievormen. Bezoek voor meer informatie de website www.3rdrevxperience.nl/

Meer informatie:


Cover: ‘2014.11.20_Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie_cov’


Portret - David Struik

Door David Struik

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023