2014.11.20_Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie_cov

Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie, energie en transport

20 november 2014

2 minuten

Verslag “Midden in de crisis is een nieuwe baby geboren; the sharing economy, die draait om het delen van bezit en om samenwerken. Een nieuwe benadering van klimaat, energie en economie zorgt voor grote veranderingen: de derde industriële revolutie.” Aan het woord is Jeremy Rifkin, schrijver en economisch adviseur van onder andere Duitsland, de EU en China.

De derde industriële revolutie is begonnen

Volgens Rifkin is de basis van alle economische revoluties innovatie op het gebied van communicatie, energie en transport. De eerste industriële revolutie werd namelijk gestimuleerd door uitvindingen zoals de telegraaf en de trein. De tweede revolutie ging vergezeld van o.a. de telefoon en de verbrandingsmotor, waarna olie een dominante rol is gaan spelen.

Rifkin:

Het huidige systeem is ‘maxed out’; maximaal gebruikt. Er zijn grote industriële bedrijven ontstaan die de hele verticale productieketen beheersen. Het lukt hen niet hun interne proces efficiënter vorm te geven of hun marginale kosten verder terug te dringen. Het kost steeds meer energie hetzelfde resultaat te bereiken en de negatieve externe effecten op het klimaat zijn duidelijk.

value chain

Er ontstaat nu een nieuw samenspel tussen communicatie, energie en transport; de derde industriële revolutie. Internet speelt daarin als communicatiemiddel een belangrijke rol. Door de beschikbaarheid van big data is de economie veel transparanter geworden. “Uit alle data kun je zelf een selecteren en iets gaan produceren”, vervolgt Rifkin, “daardoor ontstaan heel veel kleine prosumers”.

lateral scale

Miljoenen kleine spelers bepalen de markt, in plaats van een paar grote. Dat voelt disruptief voor de oude economie. De vertical scale van de muziekindustrie is in een paar jaar verslagen door de van youtube.

The Zero Marginal Cost Society

De nieuwe economie, waarvan bedrijven als AirBnB en Uber aansprekende voorbeelden zijn, groeit enorm snel. Rifkin beschrijft dat in zijn nieuwe boek . Doordat de marginale kosten bijna nihil zijn kunnen deze bedrijven enorm snel opschalen en zijn ze niet gebonden aan traditionele marktwetten.

Binnen 25 jaar zijn we helemaal overgestapt op duurzame energie

De ontwikkeling van duurzame energie kan een vergelijkbaar pad volgen als de rest van de nieuwe economie. Zon, wind en geothermie zijn volop beschikbaar. Als de vaste kosten van de infrastructuur betaald worden, kan er onbeperkt gebruik van gemaakt worden. Die vaste kosten dalen exponentieel, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de computerchip.

Rifkin:

“Het internet is uitgerold in 25 jaar. Zo snel kunnen we ook overstappen op duurzame energie. De voorwaarde is dat de infrastructuur aangelegd wordt. Dat betekent ook dat de wetgeving aangepast moet worden en dat gemeenschappen gemobiliseerd moeten worden om deel te gaan nemen aan de nieuwe economie.

Er moet een smart grid aangelegd worden, met de mogelijkheid om energie op te slaan. De gebouwen moeten duurzaam worden. Er moet een slim, gps-gestuurd systeem komen voor elektrische auto’s en voor transport. Er is de komende jaren dus meer dan genoeg werk.”

Op 6,7 en 8 november 2014 werd in Rotterdam de ‘3rd Rev Xperience’ georganiseerd. Het congres bestond uit een mix van lezingen en tentoonstellingen rond thema’s zoals robotics, clean tech en nieuwe energievormen. Bezoek voor meer informatie de website www.3rdrevxperience.nl/

Meer informatie:


Cover: ‘2014.11.20_Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie_cov’


Portret - David Struik

Door David Struik

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Klimaatadaptief ontwerpen, Utrecht door Nanda Sluijsmans (bron: Flickr.com)

Gebiedsontwikkeling langs de maatlat klimaatadaptief en groen bouwen

Water en bodem leidend maken: mooi principe, maar dan. Hoe dit vorm te geven bij concrete projecten? Het Rijk lanceert de landelijke maatlat klimaatadaptief en groen bouwen als eerste hulpmiddel.

Nieuws

31 maart 2023

Nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen, Gelderland door Maarten Zeehandelaar (bron: Shutterstock)

Woningbouw op veehouderijlocaties: een goed idee

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op locaties van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Uitgelicht
Onderzoek

31 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om opnieuw uit te vinden

Deze week draait het op Gebiedsontwikkeling.nu om 'opnieuw uitvinden'. Of het nu om industrieel bouwen, ontmoeting in superdiverse wijken of om werklocaties gaat, ze gaan in de revisie.

Nieuws

30 maart 2023