platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Kabinet maakt 2 miljard vrij voor aanjagen woningbouw’

‘Kabinet maakt 2 miljard vrij voor aanjagen woningbouw’

Bron: BPD - Huizenmarkt

Het kabinet komt op Prinsjesdag, dinsdag 17 september, met een onconventionele strategie om de woningmarktcrisis aan te pakken. Onderdeel hiervan is een budget van 2 miljard euro. Dat blijkt uit vorige week uitgelekte plannen. NRC analyseerde deze en hun gevolgen voor de woningmarkt en noteerde drie rode draden.

1. Woningcorporaties krijgen meer financiële ruimte om te bouwen. Een voorstel om de verhuurdersheffing met 100 miljoen euro per jaar te verlagen, moet corporaties stimuleren om meer geld te investeren in nieuwbouw. 

2. Er komt 1 miljard euro beschikbaar om gemeenten ervan te overtuigen meer locaties bouwklaar te maken. Woningbeleid is voor een groot deel namelijk een lokale aangelegenheid. Via deze financiële compensatie hoopt het Rijk gemeenten te motiveren om meer bouwlocaties te creëren. 

3. Aanpassing van de overdrachtsbelasting moet starters meer ruimte geven, terwijl die voor beleggers en huisbazen juist kleiner wordt. Door afschaffing van de 2 procent overdrachtsbelasting voor starters kunnen deze eerder en zonder spaargeld een huis kopen. De overheid wil het professionele beleggers daarentegen moeilijker maken door de belasting voor hen juist te verhogen. 


Cover: BPD

Lees meer op nrc.nl