Bron: BPD - Huizenmarkt

‘Kabinet maakt 2 miljard vrij voor aanjagen woningbouw’

16 september 2019

1 minuut

Nieuws Het kabinet komt op Prinsjesdag, dinsdag 17 september, met een onconventionele strategie om de woningmarktcrisis aan te pakken. Onderdeel hiervan is een budget van 2 miljard euro. Dat blijkt uit vorige week uitgelekte plannen. NRC analyseerde deze en hun gevolgen voor de woningmarkt en noteerde drie rode draden.

1. Woningcorporaties krijgen meer financiële ruimte om te bouwen. Een voorstel om de verhuurdersheffing met 100 miljoen euro per jaar te verlagen, moet corporaties stimuleren om meer geld te investeren in nieuwbouw. 

2. Er komt 1 miljard euro beschikbaar om gemeenten ervan te overtuigen meer locaties bouwklaar te maken. Woningbeleid is voor een groot deel namelijk een lokale aangelegenheid. Via deze financiële compensatie hoopt het Rijk gemeenten te motiveren om meer bouwlocaties te creëren. 

3. Aanpassing van de overdrachtsbelasting moet starters meer ruimte geven, terwijl die voor beleggers en huisbazen juist kleiner wordt. Door afschaffing van de 2 procent overdrachtsbelasting voor starters kunnen deze eerder en zonder spaargeld een huis kopen. De overheid wil het professionele beleggers daarentegen moeilijker maken door de belasting voor hen juist te verhogen. 


Cover: BPD

Lees meer op nrc.nl


Cover: ‘Bron: BPD - Huizenmarkt’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023