Bron: BPD - Huizenmarkt

‘Kabinet maakt 2 miljard vrij voor aanjagen woningbouw’

16 september 2019

1 minuut

Nieuws Het kabinet komt op Prinsjesdag, dinsdag 17 september, met een onconventionele strategie om de woningmarktcrisis aan te pakken. Onderdeel hiervan is een budget van 2 miljard euro. Dat blijkt uit vorige week uitgelekte plannen. NRC analyseerde deze en hun gevolgen voor de woningmarkt en noteerde drie rode draden.

1. Woningcorporaties krijgen meer financiële ruimte om te bouwen. Een voorstel om de verhuurdersheffing met 100 miljoen euro per jaar te verlagen, moet corporaties stimuleren om meer geld te investeren in nieuwbouw. 

2. Er komt 1 miljard euro beschikbaar om gemeenten ervan te overtuigen meer locaties bouwklaar te maken. Woningbeleid is voor een groot deel namelijk een lokale aangelegenheid. Via deze financiële compensatie hoopt het Rijk gemeenten te motiveren om meer bouwlocaties te creëren. 

3. Aanpassing van de overdrachtsbelasting moet starters meer ruimte geven, terwijl die voor beleggers en huisbazen juist kleiner wordt. Door afschaffing van de 2 procent overdrachtsbelasting voor starters kunnen deze eerder en zonder spaargeld een huis kopen. De overheid wil het professionele beleggers daarentegen moeilijker maken door de belasting voor hen juist te verhogen. 


Cover: BPD

Lees meer op nrc.nl


Cover: ‘Bron: BPD - Huizenmarkt’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023