Rijswijkbuiten34

Meer goedkope woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

1 april 2019

2 minuten

Nieuws Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Dit staat in de nieuwe publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’ van het Centraal Planbureau (CPB). Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren. Nu hebben ze te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan. Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd en stellen daar vaak hoge eisen aan. Daarom komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen.

Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen, kunnen dat niettemin nu ook al. Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten. Daarnaast kunnen zij procedures en de bouwfasen verkorten. 

Ook provincies kunnen een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen. Zij schatten de vraag naar woningen nu regelmatig lager in dan gemeenten en marktpartijen, waardoor woningbouw wordt afgeremd. Het Rijk, als laatste, kan een grotere rol op zich nemen bij het creëren van voldoende locaties waar gebouwd kan worden. Ook kan het in zijn beleid (bijvoorbeeld rond hypotheekrenteaftrek en de rol van corporaties) rekening houden met de effecten daarvan op de woningbouw. 

Een aandachtspunt van het CPB hierbij is wel dat meer en sneller bouwen ten koste gaat van de kwaliteit van de omgeving.

Dit artikel verscheen eerder op cpb.nl.


Cover: ‘Rijswijkbuiten34’


Door Centraal Planbureau

Centraal Planbureau


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023