Rijswijkbuiten34

Meer goedkope woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

1 april 2019

2 minuten

Nieuws
Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Dit staat in de nieuwe publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’ van het Centraal Planbureau (CPB). Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren. Nu hebben ze te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan. Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd en stellen daar vaak hoge eisen aan. Daarom komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen.

Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen, kunnen dat niettemin nu ook al. Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten. Daarnaast kunnen zij procedures en de bouwfasen verkorten. 

Ook provincies kunnen een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen. Zij schatten de vraag naar woningen nu regelmatig lager in dan gemeenten en marktpartijen, waardoor woningbouw wordt afgeremd. Het Rijk, als laatste, kan een grotere rol op zich nemen bij het creëren van voldoende locaties waar gebouwd kan worden. Ook kan het in zijn beleid (bijvoorbeeld rond hypotheekrenteaftrek en de rol van corporaties) rekening houden met de effecten daarvan op de woningbouw. 

Een aandachtspunt van het CPB hierbij is wel dat meer en sneller bouwen ten koste gaat van de kwaliteit van de omgeving.

Dit artikel verscheen eerder op cpb.nl.


Cover: ‘Rijswijkbuiten34’


Door Centraal Planbureau

Centraal Planbureau


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022