Rijswijkbuiten34

Meer goedkope woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

1 april 2019

2 minuten

Nieuws Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Dit staat in de nieuwe publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’ van het Centraal Planbureau (CPB). Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren. Nu hebben ze te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan. Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd en stellen daar vaak hoge eisen aan. Daarom komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen.

Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen, kunnen dat niettemin nu ook al. Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten. Daarnaast kunnen zij procedures en de bouwfasen verkorten. 

Ook provincies kunnen een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen. Zij schatten de vraag naar woningen nu regelmatig lager in dan gemeenten en marktpartijen, waardoor woningbouw wordt afgeremd. Het Rijk, als laatste, kan een grotere rol op zich nemen bij het creëren van voldoende locaties waar gebouwd kan worden. Ook kan het in zijn beleid (bijvoorbeeld rond hypotheekrenteaftrek en de rol van corporaties) rekening houden met de effecten daarvan op de woningbouw. 

Een aandachtspunt van het CPB hierbij is wel dat meer en sneller bouwen ten koste gaat van de kwaliteit van de omgeving.

Dit artikel verscheen eerder op cpb.nl.


Cover: ‘Rijswijkbuiten34’


Door Centraal Planbureau

Centraal Planbureau


Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024