webinar NOVI

Kennisbijeenkomst over de NOVI - werken aan de toekomst van Nederland

22 juni 2020

2 minuten

SKG Nieuws Op donderdag 2 juli vindt een vrij toegankelijk webinar plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Onder meer minister Ollongren (BZK en trekker van de visie), René Buck (Buck Consultants International) en Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft) bespreken hierin de richting en de uitvoering van dit landelijke plan voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de kabinetsbrief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dit voorjaar verstuurde. “Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland”, schreef zij daarin. “Het kabinet maakt nu, in aanvulling op de ontwerp-NOVI, scherpere keuzes over de toekomstige ontwikkeling binnen het Stedelijk Netwerk Nederland, het sturen op de vestiging van distributiecentra en wordt er gewerkt aan een nationale strategie voor het landelijk gebied, zodat alle regio’s optimaal benut worden.”

Concreet kiest het kabinet voor een forse binnenstedelijke woningbouwopgave, maar ook voor bouwen aan de rand van de steden en – indien nodig – daarbuiten. Ook ligt de nadruk op de ruimtelijke concentratie van logistieke functies en voor een ‘natuurlijker’ landelijk gebied met tienduizenden hectares extra natuur, waaronder bossen. Voor energie zet het kabinet in op een nationale energiehoofdstructuur en moeten de regionale energiestrategieën ruimtelijk ingepast worden.

Maar zijn dat de juiste keuzes? Is de stad na de coronacrisis nog wel zo aantrekkelijk? Hoe trekken we de bouw van (middenhuur)woningen vlot? Op welke wijze speelt de stikstofdiscussie hier doorheen? En vooral: hoe komen we van papier tot uitvoering?

Verder overhandigen hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zijn voorganger Friso de Zeeuw tijdens het webinar hun nieuwe publicatie over het NOVI-sturingsconcept aan minister Ollongren. Zij gaan hierin onder meer in op het idee voor regionale investeringsagenda’s. De bijeenkomst wordt geleid door René Buck, directeur Buck Consultants International. De organisatie ligt in handen van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en Buck Consultants International.

Programma

●      14.30 - 15.00: Interview met Minister Kajsa Ollongren
●      15.00 - 15.10: De NOVI en de Regie & Keuzesbrief vanuit woningbouw– en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsperspectief
Desiree Uitzetter, voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD
●      15.10 - 15.20: Ruimtelijk-economisch perspectief op de NOVI 
Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International
●      15.20 - 15.30: Een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland
Co Verdaas, hoogleraar en Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
●      15.30 - 16.00: Debat met drie sprekers en Erik Jan van Kempen, programmadirecteur-generaal Omgevingswet (BZK)

Aanmelden

 Aanmelding voor dit webinar vindt plaats via deze link​. U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname met technische details. De bijeenkomst vindt plaats via MS Teams.

Vragen voor het debat
Heeft u vragen die u aan de minister of de sprekers wilt stellen? Mail deze dan vóór donderdag 2 juli naar rene.buck@bciglobal.com.

programma webinar NOVI

‘programma webinar NOVI’Cover: ‘webinar NOVI’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024