webinar NOVI

Kennisbijeenkomst over de NOVI - werken aan de toekomst van Nederland

22 juni 2020

2 minuten

SKG Nieuws Op donderdag 2 juli vindt een vrij toegankelijk webinar plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Onder meer minister Ollongren (BZK en trekker van de visie), René Buck (Buck Consultants International) en Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft) bespreken hierin de richting en de uitvoering van dit landelijke plan voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de kabinetsbrief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dit voorjaar verstuurde. “Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland”, schreef zij daarin. “Het kabinet maakt nu, in aanvulling op de ontwerp-NOVI, scherpere keuzes over de toekomstige ontwikkeling binnen het Stedelijk Netwerk Nederland, het sturen op de vestiging van distributiecentra en wordt er gewerkt aan een nationale strategie voor het landelijk gebied, zodat alle regio’s optimaal benut worden.”

Concreet kiest het kabinet voor een forse binnenstedelijke woningbouwopgave, maar ook voor bouwen aan de rand van de steden en – indien nodig – daarbuiten. Ook ligt de nadruk op de ruimtelijke concentratie van logistieke functies en voor een ‘natuurlijker’ landelijk gebied met tienduizenden hectares extra natuur, waaronder bossen. Voor energie zet het kabinet in op een nationale energiehoofdstructuur en moeten de regionale energiestrategieën ruimtelijk ingepast worden.

Maar zijn dat de juiste keuzes? Is de stad na de coronacrisis nog wel zo aantrekkelijk? Hoe trekken we de bouw van (middenhuur)woningen vlot? Op welke wijze speelt de stikstofdiscussie hier doorheen? En vooral: hoe komen we van papier tot uitvoering?

Verder overhandigen hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en zijn voorganger Friso de Zeeuw tijdens het webinar hun nieuwe publicatie over het NOVI-sturingsconcept aan minister Ollongren. Zij gaan hierin onder meer in op het idee voor regionale investeringsagenda’s. De bijeenkomst wordt geleid door René Buck, directeur Buck Consultants International. De organisatie ligt in handen van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en Buck Consultants International.

Programma

●      14.30 - 15.00: Interview met Minister Kajsa Ollongren
●      15.00 - 15.10: De NOVI en de Regie & Keuzesbrief vanuit woningbouw– en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsperspectief
Desiree Uitzetter, voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD
●      15.10 - 15.20: Ruimtelijk-economisch perspectief op de NOVI 
Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International
●      15.20 - 15.30: Een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland
Co Verdaas, hoogleraar en Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
●      15.30 - 16.00: Debat met drie sprekers en Erik Jan van Kempen, programmadirecteur-generaal Omgevingswet (BZK)

Aanmelden

 Aanmelding voor dit webinar vindt plaats via deze link​. U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname met technische details. De bijeenkomst vindt plaats via MS Teams.

Vragen voor het debat
Heeft u vragen die u aan de minister of de sprekers wilt stellen? Mail deze dan vóór donderdag 2 juli naar rene.buck@bciglobal.com.

programma webinar NOVI

‘programma webinar NOVI’Cover: ‘webinar NOVI’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024